Att skapa Shopify-appar

Shopify-API ger nästan obegränsade möjligheter att koppla samman Shopify-plattformen med tredjepartsprogram.

Det finns två sätt att tjäna pengar på med att bygga appar för Shopify-butiker:

  1. Skapa en anpassad app för en klient: Använd Shopify-API för att bygga och sälja en app som lägger till funktioner och funktionalitet i en klients Shopify-butik.
  2. Bygg en offentlig app och sälj den i Shopifys appbutik: Du får 80 % för varje såld app.

Registrera dig för Shopifys appbutik:

Apputvecklare kan registrera sig för en plan för intäktsandel för appar som säljs via Shopifys appbutik. I den här planen samlar Shopify in 0 % på de första 1 000 000 USD i årlig brutto-app-intäkt som inkasseras via Shopifys appbutik. Totala app-intäkter över 1 000 000 USD per år omfattas av en intäktsandel på 15 % som minskas från tidigare 20 %. Läs mer om registreringsprocessen.

Kom igång:

Börja direkt med att skapa din första Shopify-app med våra startguider. Vi går igenom processen för att få en API-nyckel, skapa en testbutik och prova olika sätt att använda API.

Skicka in din app för godkännande:

Om din app uppfyller Shopifys krav kan du sälja den i Shopifys appbutik. Följ våra tips för att lyckas med din nya app när din app har blivit godkänd.

Tjäna pengar:

Shopifys Billing API gör det enkelt att fakturera kunder med återkommande månatliga avgifter eller engångsinköp. Du hittar detaljerade intäkts- och installationsmetoder för var och en av dina appar på sidan Appar i din Partner-kontrollpanel.

Läs mer