CHTG về Đối tác và Chuyên gia

Chương trình đối tác của Shopify cung cấp cho các chuyên gia kỹ thuật số (bao gồm nhà thiết kế, nhà phát triển, nhà tiếp thị và người có ảnh hưởng) tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng doanh nghiệp thành công cùng Shopify. Đối tác của chúng tôi nhận được số lượng cửa hàng dùng thử không giới hạn, tài liệu chuyên sâu và cơ hội kiếm tiền từ nhiều luồng doanh thu. Hãy nhận thông tin nội bộ về lộ trình sản phẩm và tính năng sắp ra mắt cũng như tận dụng dịch vụ hỗ trợ đối tác ưu tiên của chúng tôi. Bạn sẽ được đào tạo và nhận tài nguyên miễn phí để tìm hiểu Shopify cũng như phát triển doanh nghiệp của mình.

Bạn có thắc mắc về việc gia nhập cộng đồng Đối tác của Shopify hoặc cách bắt đầu? Hãy xem các CHTG của chúng tôi. Nếu không tìm được câu trả lời bạn đang tìm kiếm, hãy liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ đối tác ưu tiên 24/7 của chúng tôi trong Trang quản lý dành cho đối tác.

  • Đối tác của Shopify – Giới thiệu khách hàng đến Shopify, xây dựng ứng dụng và chủ đề và kiếm tiền bằng Shopify.
  • Đơn vị liên kết của Shopify — Tổng quan cách giới thiệu về Shopify trong vai trò người ảnh có hưởng, cách theo dõi và quản lý lời giới thiệu đơn vị liên kết của bạn.
  • Thuật ngữ về Đối tác của Shopify — Xem bảng thuật ngữ để hiểu rõ hơn về chi tiết của Chương trình đối tác của Shopify.