Cập nhật tem mác doanh nghiệp

Tất cả Đối tác tại Liên minh châu Âu (EU) hoặc cung cấp dịch vụ cho thương nhân tại Liên minh châu Âu cần cung cấp cho thương nhân hai hình thức liên lạc trực tiếp và hiệu quả. Shopify yêu cầu Đối tác tuân thủ tất cả các điều luật và quy định hiện hành.

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến tem mác doanh nghiệp và các bước mà Đối tác có thể thực hiện để duy trì tuân thủ.

Tem mác doanh nghiệp yêu cầu tôi hiển thị những thông tin nào?

Bạn cần hiển thị những trường sau trong hồ sơ ứng dụng hoặc chủ đề:

 • Tên doanh nghiệp
 • Hai hình thức thông tin liên hệ cho thương nhân, ví dụ như địa chỉ email, số điện thoại, biểu mẫu liên hệ hoặc trang hỗ trợ
 • Địa chỉ địa lý (nơi đăng ký doanh nghiệp)

Làm thế nào để thay đổi tên doanh nghiệp hoặc địa chỉ địa lý?

Để thay đổi tên doanh nghiệp hoặc địa chỉ địa lý:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
 2. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).
 3. Trong mục Thông tin doanh nghiệp, cập nhật tên doanh nghiệp.
 4. Trong mục Thông tin liên hệ, cập nhật địa chỉ của bạn.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tôi cập nhật thông tin liên hệ cho thương nhân bằng cách nào?

Để thay đổi thông tin liên hệ cho thương nhân, bạn cần chỉnh sửa hồ sơ ứng dụng hoặc chủ đề:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
 2. Truy cập Ứng dụng hoặc Chủ đề.
 3. Cập nhật thông tin liên hệ cho thương nhân đối với tất cả ứng dụng và chủ đề có hồ sơ đang hoạt động.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thời hạn để tôi thực hiện những thay đổi này là bao giờ?

Để duy trì tuân thủ các quy định pháp lý, tất cả Đối tác của Shopify cần đảm bảo tem mác doanh nghiệp được cập nhật mới nhất trước ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tuân thủ?

Nếu Shopify nhận thấy tem mác doanh nghiệp của bạn không được cập nhật mới nhất, Shopify có quyền loại bỏ ứng dụng hoặc chủ đề của bạn khỏi sàn giao dịch Shopify.