Uppdatera ditt företagsimprint

Alla partner baserade i Europeiska unionen (EU) eller som erbjuder sina tjänster till handlare baserade i EU måste ge handlare två typer av direkta och effektiva kommunikationsmedel. Shopify kräver att partner följer alla tillämpliga lagar och förordningar.

Följande är några vanliga frågor relaterade till företagsimprint och vilka åtgärder partner kan vidta för att förbli kompatibla.

Vilken information krävs att jag visar i enlighet med företagsimprint?

Följande fält måste finnas med i din app- eller temalistning:

 • Företagsnamn
 • Två typer av kontaktuppgifter till handlare, till exempel en e-postadress, ett telefonnummer, ett kontaktformulär eller en supportsida
 • Geografisk adress (där ditt företag är registrerat)

Hur kan jag ändra mitt företagsnamn eller min geografiska adress?

Så här ändrar du ditt företagsnamn eller din geografiska adress:

 1. Logga in på Partnerinstrumentpanelen.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Uppdatera ditt företagsnamn i avsnittet Företagsinformation.
 4. Uppdatera din adress i avsnittet Kontaktinformation.
 5. Klicka på Spara.

Hur kan jag uppdatera min kontaktinformation för handlare?

För att ändra din handlares kontaktinformation måste du redigera din app eller temalistning:

 1. Logga in på Partnerinstrumentpanelen.
 2. Gå till Appar eller Teman.
 3. Uppdatera handlarens kontaktinformation för alla dina appar och teman med aktiva listningar.
 4. Klicka på Spara.

När behöver jag senast göra ändringarna?

För att förbli kompatibla med lagar och bestämmelser måste alla Shopify-partner säkerställa att företagsimprint är uppdaterat senast den 1 januari 2024.

Vad händer om jag inte följer villkoren?

Om Shopify anser att ditt företagsimprint inte är uppdaterat förbehåller sig Shopify rätten att ta bort din app eller ditt tema från Shopify Marketplace.