Granskningspolicyer för Shopifys app och temabutik

När Shopify-handlare använder appar från Shopifys ekosystem förser de utvecklare med viktiga uppgifter för att kunna driva sina företag. App- och temarecensioner gör det möjligt för handlare att bedöma om de appar eller teman som de överväger är rätt för den egna verksamheten. Recensioner ger också värdefull feedback till vår community för apputvecklare.

Du måste följa villkoren i partnerprogramavtalet för att säkerställa att app- och temarecensioner förblir en neutral, användbar och pålitlig informationskälla. Om du inte följer Shopifys regler och villkor kan Shopify vidta lämpliga åtgärder beroende på allvarlighetsgrad och antalet överträdelser. Sådana åtgärder kan inkludera borttagning av en recension, men ytterligare åtgärder kan vidtas i händelse av upprepade överträdelser.

Om du kommer över en falsk, incentiverad eller icke-kompatibel recension kan du rapportera en överträdelse.

Shopifys policyer för recensioner

Recensioner i Shopify App Store och Shopifys temabutik är avsedda att vara neutrala, användbara och pålitliga.

För att skydda recensioners integritet kommer Shopify blockera eller ta bort recensioner som går emot våra policyer, till exempel följande:

 • Recensioner som är falska, felaktiga, eller vilseledande.
 • Recensioner som används felaktigt för kommersiell vinning.
 • Recensioner som publiceras i utbyte mot finansiell eller annan vinst.
 • Recensioner som har publicerats flera gånger från samma konto eller från fler än ett konto.
 • Recensioner som är vilseledande avseende recensentens identitet eller recensentens koppling till appen som granskas.
 • Recensioner som innehåller eller länkar till förbjudet eller olagligt innehåll.

Läs mer om förbjudna åtgärder som involverar apprecensioner.

Identifiera recensioner som inte är kompatibla

För att upptäcka recensioner som inte är kompatibla använder Shopify olika metoder och källor, till exempel algoritmer, manuella sökningar och community-inlämningar av formuläret Rapport om e partneröverträdelse.

Varför försenar Shopify publiceringen av recensioner i Shopify App Store?

Det blir en kort fördröjning mellan när en recension skickas in och när den visas på applistningssidan. Denna fördröjning gör det möjligt för Shopify att upptäcka och blockera recensioner som inte är kompatibla.

Överträdelser av recensionspolicy

Om en partner ägnar sig åt något beteende som bryter mot recensionspolicyerna förbehåller sig Shopify rätten att vidta vissa nödvändiga åtgärder, inklusive rätten att göra följande:

 • Ta bort recensioner som inte är kompatibla.
 • Redigera recensioner som inte är kompatibla. Shopify kommer aldrig att redigera en recension om det ändrar det övergripande budskapet. Shopify tar bara bort PII eller något som går emot vår policy för godtagbar användning (AUP) eller avpublicerar granskningen.
 • Degradera en app eller ett temas rankning i butiken.
 • Ta bort en app eller ett tema från kampanjytor.
 • Avpublicera en app eller ett tema från Shopify App Store eller Shopifys temabutik.

När så är möjligt ger Shopify utvecklarna möjlighet att åtgärda problemet. Vid mer omfattande överträdelser där vi har konkreta bevis kan det hända att en lösning inte är möjlig och Shopifys partnerstyrningsteam kan fatta det svåra beslutet att säga upp partnerkontot. Läs mer om strategin för tillämpning av Shopifys partnerprogramspolicyer.

Hur vet jag som utvecklare om en recension har tagits bort?

När en recension flaggas kommer utvecklare få en avisering en gång. Framtida granskningar som identifieras som icke-kompatibla kan tas bort utan meddelande. Tyvärr kan Shopify inte dela specifik information om vilka recensioner som togs bort eller de metoder som används för att identifiera dessa recensioner som inte överensstämmer med vår policy, utan att tumma på vår spårningsalgoritm. Vi uppskattar att våra partners arbetar för att upprätthålla en lämplig balans mellan delning av information och Shopify-handlares och Shopify App Stores integritet.

Shopify kommer kontaktas med den företags-e-postadress som är kopplad till partnerorganisationen, tillsammans med upp till tre ägare, baserat på vem som loggade in senast. Se till att e-postadressen till partnerorganisationen och alla e-postadresser till ägare är uppdaterade.

Vad är omfattningen av recensioner som Shopify kommer att undersöka?

Shopify kontrollerar alla recensioner för app- och temalistning för efterlevnad, oavsett stjärnklassificering eller när recensionen lämnades.

Vad gör jag om jag anser att en av mina recensioner har tagits bort felaktigt?

Om du anser att en recension har tagits bort av misstag kan du svara direkt på e-postmeddelandet om borttagning. Inkludera en detaljerad beskrivning av varför granskningen ska tillåtas publiceras, tillsammans med eventuella stödjande bevis eller dokumentation som du har tillgänglig.

Om Shopify anser att ett misstag har gjorts kommer någon från vårt partnerstyrningsteam att svara med nästa steg. Partnerstyrning svarar bara på e-postmeddelanden som bevisar att ett misstag har gjorts. Det finns ingen inställd tidsram för hur lång tid denna process kan ta.

Hur kan jag rapportera en misstänkt recension?

Om du kommer över en falsk, incentiverad eller icke-kompatibel recension kan du rapportera en överträdelse.