Polityka recenzji w Shopify App Store i Sklepie z szablonami Shopify

Korzystając z aplikacji i szablonów z ekosystemu Shopify, sprzedawcy Shopify powierzają programistom zadania o kluczowym znaczeniu dla prowadzenia firmy. Recenzje aplikacji i szablonów pozwalają sprzedawcom ocenić, czy aplikacje lub szablony, które rozważają, są odpowiednie dla ich firmy. Recenzje dostarczają również cennych opinii naszej społeczności twórców aplikacji.

Aby zagwarantować, że recenzje aplikacji i szablonów pozostaną bezstronnym, użytecznym i godnym zaufania źródłem informacji, należy przestrzegać warunków określonych w Umowie o programie partnerskim. Jeśli nie będziesz przestrzegać zasad i warunków, Shopify może podjąć odpowiednie działania w zależności od stopnia i liczby naruszeń. Takie działania mogą obejmować usunięcie recenzji, a w przypadku powtarzających się naruszeń mogą zostać podjęte dodatkowe kroki.

Jeśli trafisz na recenzję, która jest fałszywa, sponsorowana lub niezgodna z zasadami, możesz zgłosić naruszenie.

Zasady Shopify dotyczące recenzji

Recenzje w Shopify App Store i w Shopify Theme Store powinny być obiektywne, przydatne i wiarygodne.

W trosce o uczciwość recenzji Shopify będzie blokować lub usuwać recenzje niezgodne z naszymi politykami:

 • Recenzje, które są fałszywe, niedokładne, nieistotne lub wprowadzające w błąd.
 • Recenzje, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem dla celów komercyjnych.
 • Recenzje, które są publikowane w zamian za zysk finansowy lub inny.
 • Recenzje publikowane wielokrotnie z tego samego konta lub więcej niż jednego konta.
 • Recenzje, które wprowadzają w błąd co do tożsamości recenzenta lub jego powiązania z ocenianą aplikacją.
 • Recenzje zawierające treści zabronione lub nielegalne lub odsyłające do nich.

Dowiedz się więcej o zakazanych działaniach dotyczących recenzji aplikacji.

Identyfikowanie recenzji niezgodnych z zasadami

Aby wykryć niezgodne z zasadami recenzje, Shopify używa różnych metod i źródeł, takich jak algorytmy, wyszukiwania ręczne i formularze zgłaszania naruszeń przez partnerów przesyłane przez członków społeczności.

Dlaczego Shopify opóźnia publikowanie recenzji w Shopify App Store?

Występuje krótkie opóźnienie między przesłaniem recenzji a jej pojawieniem się na stronie listy aplikacji. Dzięki temu opóźnieniu Shopify może wykryć i zablokować wszelkie recenzje niezgodne z zasadami.

Sprawdź naruszenia zasad

Jeśli partner zaangażuje się w działania naruszające politykę recenzji, Shopify zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych niezbędnych czynności, takich jak m.in.:

 • Usunięcie recenzji niezgodnych z zasadami.
 • Edycja recenzji niezgodnych z zasadami. Shopify nigdy nie edytuje recenzji, jeśli zmienia to ogólny przekaz. Shopify usuwa tylko dane osobowe lub wszystko, co jest sprzeczne z naszymi Zasadami dozwolonego użytkowania bądź cofa publikację recenzji.
 • Obniżenie rankingu aplikacji lub szablonu w sklepie.
 • Usunięcie aplikacji lub szablonu z platform promocyjnych.
 • Cofnięcie publikacji aplikacji lub szablonu w sklepie Shopify App Store lub Shopify Theme Store.

Jeśli to możliwe, Shopify zapewnia programistom możliwość rozwiązania problemu. Jednak w przypadku poważniejszych naruszeń potwierdzonych konkretnymi dowodami, rozwiązanie problemu może nie być możliwe, a zespół Shopify ds. zarządzania partnerami może podjąć decyzję o zamknięciu konta partnera. Dowiedz się więcej o naszym podejściu do egzekwowania zasad Programu partnerskiego Shopify.

Skąd dowiem się jako programista, czy recenzja została usunięta?

Gdy recenzja zostanie oznaczona, programiści otrzymają jednorazowe powiadomienie. Przyszłe recenzje, które zostaną oznaczone jako niezgodne z zasadami, mogą zostać usunięte bez powiadomienia. Niestety Shopify nie może udostępniać szczegółowych informacji na temat usuniętych recenzji lub metod wykorzystywanych do identyfikowania recenzji, które nie są zgodne z naszymi zasadami, z myślą o skuteczności naszego algorytmu wykrywania. Prosimy naszych partnerów o cierpliwość i współpracę, a my postaramy się działać w sposób wyważony i dołożymy starań, aby udostępniać informacje, a zarazem nie naruszać prywatności i dobrej opinii sprzedawców Shopify oraz Shopify App Store.

Shopify wyśle wiadomość na służbowy adres e-mail powiązany z organizacją partnera i do maksymalnie trzech właścicieli, którzy logowali się jako ostatni. Upewnij się, że służbowy adres e-mail organizacji partnera i wszystkie adresy e-mail właścicieli są aktualne.

Jakie recenzje zostaną zbadane przez Shopify?

Shopify sprawdza wszystkie recenzje ofert aplikacji i szablonów pod kątem zgodności z przepisami, niezależnie od liczby gwiazdek lub daty zamieszczenia recenzji.

Co mam zrobić, jeśli uważam, że jedna z moich recenzji została usunięta w nieprawidłowy sposób?

Jeśli uważasz, że recenzja została usunięta przez pomyłkę, odpowiedz bezpośrednio na e-mail z powiadomieniem o usunięciu. Dołącz szczegółowy opis, wyjaśniający, dlaczego publikacja danej recenzji powinna być dozwolona, i załącz ewentualne dowody lub dokumenty.

Jeśli Shopify ustali, że popełniono błąd, ktoś z naszego zespołu ds. zarządzania partnerami wskaże kolejne kroki. Zespół ds. zarządzania partnerami będzie odpowiadać tylko na wiadomości e-mail zawierające dowody potwierdzające, że popełniono błąd. Realizacja tego procesu nie ma ustawionych ram czasowych.

Jak mogę zgłosić podejrzaną recenzję?

Jeśli trafisz na recenzję, która jest fałszywa, sponsorowana lub niezgodna z zasadami, możesz zgłosić naruszenie.