Zasady dotyczące recenzji w sklepach z aplikacjami i sklepach z szablonami Shopify

Korzystając z aplikacji i szablonów z ekosystemu Shopify, sprzedawcy Shopify powierzają programistom zadania o kluczowym znaczeniu dla prowadzenia firmy. Recenzje aplikacji i szablonów są dla naszych sprzedawców ważnym sposobem oceny, czy wybrane przez nich aplikacje lub szablony są dobrym wyborem dla ich firmy. Recenzje dostarczają cennych informacji zwrotnych dla naszej społeczności twórców aplikacji.

Jeśli partner lub sprzedawca umieści recenzję, która nie jest zgodna z naszymi zasadami dotyczącymi recenzji, Shopify może usunąć recenzję lub, w przypadku powtarzających się naruszeń, podjąć dodatkowe działania.

Zasady Shopify dotyczące recenzji

Recenzje w Shopify App Store i w sklepie z szablonami Shopify powinny być obiektywne, przydatne i wiarygodne.

Partner nie może żądać ani zezwalać na następujące rodzaje recenzji:

  • Recenzje, które są fałszywe, niedokładne, nieistotne lub wprowadzające w błąd.
  • Recenzje, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem dla celów komercyjnych.
  • Recenzje, które są publikowane w zamian za zysk finansowy lub inny.
  • Recenzje publikowane wielokrotnie z tego samego konta lub więcej niż jednego konta.
  • Recenzje, które wprowadzają w błąd co do tożsamości recenzenta lub jego powiązania z ocenianą aplikacją.
  • Recenzje zawierające treści zabronione lub nielegalne lub odsyłające do nich.

Dowiedz się więcej o zakazanych działaniach dotyczących recenzji aplikacji.

Jak Shopify identyfikuje recenzje niezgodne z zasadami

Niektóre z naszych metod wykrywania są algorytmiczne, inne ręczne, a niektóre pochodzą od społeczności, np. z przesyłanych formularzy zgłoszenia naruszenia zasad partnera.

Sprawdź naruszenia zasad

Naruszenie naszych zasad dotyczących recenzji spowoduje usunięcie recenzji niezgodnych z przepisami.

W przypadku powtarzających się problemów lub szeroko rozpowszechnionego nadużycia, Twoja aplikacja lub szablon mogą zostać zdegradowane w rankingu, usunięte z przestrzeni reklamowych lub wycofane z Shopify App Store lub ze sklepu z szablonami Shopify.

Jeśli to możliwe, dajemy programistom możliwość rozwiązania problemu. Jednak w przypadku poważniejszych naruszeń, na które mamy konkretne dowody, rozwiązanie problemu może nie być możliwe, a nasz zespół ds. zarządzania partnerami może podjąć trudną decyzję o zamknięciu konta partnera. Dowiedz się więcej o naszym stanowisku w zakresie egzekwowania zasad programu partnerskiego Shopify.

Skąd dowiem się jako programista, czy recenzja została usunięta?

Gdy recenzja spełnia jedno lub więcej naszych kryteriów, Shopify powiadomi programistów, o ile będzie to możliwe lub będzie miało zastosowanie. Shopify wyśle wiadomość na służbowy adres e-mail powiązany z organizacją partnera i maksymalnie trzech właścicieli organizacji partnera, na podstawie kont właścicieli, którzy ostatnio się logowali. Należy upewnić się, że adres e-mail organizacji partnera i wszystkie adresy e-mail właściciela są aktualne.

Czy wpłynie to na istniejące recenzje, czy tylko nowe?

Przeglądamy wszystkie recenzje aplikacji i ofert szablonów, niezależnie od oceny w gwiazdkach lub czasu umieszczenia recenzji.

Co mam zrobić, jeśli uważam, że jedna z moich recenzji została usunięta w nieprawidłowy sposób?

Jeśli uważasz, że jedna lub więcej Twoich recenzji usunięto pomyłkowo, możesz odpowiedzieć bezpośrednio na otrzymaną wiadomość e-mai, dodając szczegółowy opis, dlaczego uważasz, że było to nieuzasadnione. Dołącz wszelkie posiadane dowody lub dokumentację dowodową.

Jeśli uznamy, że popełniliśmy błąd, członek naszego zespołu ds. zarządzania partnerami informuje Cię o tym, a recenzja zostanie ponownie opublikowana. Zespół ds. zarządzania partnerami wyśle odpowiedź tylko w przypadku, gdy dowody zostały dostarczone i zaakceptowane w oparciu o powyższe kryteria. Nie mamy określonych ram czasowych na przetwarzanie takich przypadków.

Jak mogę zgłosić podejrzaną recenzję?

Jeżeli napotkasz Partnera Shopify, którego podejrzewasz, że nie działa zgodnie z zasadami umowy o programie partnerskim lub licencją API i warunkami użytkowania, możesz zgłosić to bezpośrednio w formularzu zgłoszenia naruszenia zasad partnera.