Często zadawane pytania dotyczące aktualizacji Umowy o Programie partnerskim - sierpień 2023 r.

W czwartek, 27 lipca 2023 r. firma Shopify wysłała podsumowanie najbliższych aktualizacji Umowy o programie partnerskim („PPA”) oraz warunków licencji API i warunków użytkowania. Aktualizacje te wejdą w życie w poniedziałek, 28 sierpnia 2023 r. i obejmują zmiany, które wyjaśniają odpowiedzialność partnera za synchronizację danych zamówienia w przypadku, gdy jakiś typ danych jest pobierany z Shopify a także ułatwiają zamawianie oraz inne ważne aktualizacje.

Poniżej zamieściliśmy kilka często zadawanych pytań dotyczących tych zmian oraz tego, jak wpłyną one na partnerów i programistów.

Dlaczego Shopify wprowadza nowe warunki?

Aktualizujemy naszą Umowę o programie partnerskim oraz warunków licencji API Shopify i warunków użytkowania, aby ułatwić rozwój partnerów i programistów Shopify, zachowując zarazem bezpieczeństwo i integralność produktów i usług oferowanych na naszej platformie lub za jej pośrednictwem.

Wymagania dotyczące czynności partnera dotyczące synchronizacji danych zamówienia

Kiedy muszę zsynchronizować dane zamówienia z panelem administracyjnym Shopify?

Aplikacje synchronizujące dane z Shopify, aby ułatwić zamawianie na innej platformie lub na rynku, są zobowiązane do synchronizacji wszystkich istotnych danych związanych z zamówieniem oraz odpowiednich danych klienta dotyczących zamówienia, zgodnie z postanowieniami sekcji 2.2.23 Licencji API i Warunków użytkowania.

Jeśli Twoja aplikacja przenosi dane na inną platformę nie w celu ułatwienia transakcji zamówienia, synchronizacja danych zamówienia z panelem administracyjnym Shopify nie jest wymagana. Dla wyjaśnienia, dotyczy to aplikacji, które realizują zamówienie, ale nie ułatwiają samej transakcji zamówienia.

Jakich API należy używać do synchronizowania danych zamówienia?

Do synchronizowania danych zamówienia i danych kupującego należy używać API zamówień. Mutacje, które skupiają się na innych zasobach, mogą również mieć wpływ na zasób Zamówienia; należy przejrzeć wszystkie wystąpienia, w których Twoja aplikacja współdziała z zamówieniami, aby upewnić się, że odpowiednie dane są automatycznie synchronizowane z Shopify.

Czy potrzebuję zgody sprzedawcy na synchronizację tych danych z Shopify?

Tak, partnerzy są zobowiązani do uzyskania efektywnej zgody przed przeniesieniem do Shopify niezależnie zebranych danych sprzedawców.

Wymagania dotyczące kampanii ze słowami kluczowymi

Kiedy dodać „Shopify” jako wykluczające słowo kluczowe?

W pewnych przypadkach kampanie reklamowe, które wykorzystują słowa kluczowe z płatnością za kliknięcie lub są promowane za pośrednictwem wyszukiwarki, mogą zawierać frazy, które naruszają zakaz Shopify dotyczący zakupu słów kluczowych z płatnością za kliknięcie zawierających znaki towarowe Shopify. W takich przypadkach należy dodać „Shopify” jako wykluczające lub zastrzeżone słowo kluczowe, aby zachować zgodność z Umową o programie partnerskim.

Kiedy mogę używać znaków towarowych Shopify w reklamach?

Możesz używać znaków towarowych Shopify w reklamach, jeśli otrzymałeś(-aś) uprzednią pisemną zgodę od Shopify na każde użycie.

Wymagania dotyczące integralności i weryfikacji konta

Mam konta pracowników, które nie mają odpowiednich nazw prawnych. Co należy zrobić?

Wykonaj następujące kroki, aby zmienić imię i nazwisko na koncie Shopify:

  1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów.
  2. Na pasku nawigacji kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.
  3. Wybierz swój profil.
  4. Zaktualizuj swoje imię i nazwisko, aby dopasować je do prawidłowej nazwy prawnej.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Dlaczego muszę włączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe na moich kontach tożsamości?

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zapewnia bardziej bezpieczny proces logowania i dodatkowe bezpieczeństwo na wypadek, gdy inna osoba spróbuje zalogować się do panelu administracyjnego Shopify za pomocą Twojego konta. Shopify zaleca włączenie uwierzytelniania wieloskładnikowego na Twoim koncie jako dobrej praktyki w zakresie bezpieczeństwa.

Wycofywanie prywatnych aplikacji

Kiedyś korzystałem(-am) z prywatnych aplikacji. Czy ta zmiana mnie dotyczy?

Każda aplikacja, która została wcześniej utworzona jako prywatna aplikacja, została automatycznie przekonwertowana na niestandardową aplikację w panelu administracyjnym Shopify 19 stycznia 2023 r. Ta zmiana nie wpływa na funkcjonalność Twojej aplikacji, i nie są wymagane żadne dodatkowe działania.