Często zadawane pytania dotyczące aktualizacji Umowy o programie partnerskim

W czwartek, 5 stycznia 2023 roku firma Shopify wysłała podsumowanie najbliższych aktualizacji naszej Umowy o programie partnerskim („PPA”) oraz warunków licencji API Shopify i warunków użytkowania. Te aktualizacje wejdą w życie 6 lutego 2023 r. i obejmują zmiany, które określają odpowiedzialność partnera za szybkie podjęcie określonych działań, w tym czynności koniecznych do rozwiązania problemów związanych z niespełnieniem wymagań lub naruszeniem naszych warunków, a także inne ważne zmiany.

Poniżej zamieściliśmy kilka często zadawanych pytań dotyczących tych zmian oraz tego, jak wpłyną one na partnerów i programistów.

Dlaczego Shopify wprowadza nowe warunki?

Aktualizujemy naszą Umowę o programie partnerskim oraz warunków licencji API Shopify i warunków użytkowania, aby ułatwić rozwój partnerów i programistów Shopify, zachowując zarazem bezpieczeństwo i integralność produktów i usług oferowanych na naszej platformie lub za jej pośrednictwem.

Wymagania dotyczące działań, jakie musi podjąć partner w przypadku niespełnienia wymagań sklepu z aplikacjami App Store lub naruszenia polityki

W jaki sposób Shopify powiadomi partnerów o niespełnieniu wymagań App Store lub naruszeniu polityki?

Jeśli partner musi podjąć określone działania, w tym między innymi działania niezbędne do rozwiązania problemu dotyczącego jego aplikacji lub innych kwestii powiązanych kontem partnera, Shopify powiadomi partnera za pośrednictwem różnych kanałów. Kanały te obejmują między innymi służbowy adres e-mail powiązany z kontem partnera. Jeśli partner musi naprawić krytyczny błąd aplikacji, Shopify wyśle powiadomienie również na alarmowy adres e-mail programisty.

E-maile będą wysyłane przez różne zespoły Shopify, które wspierają proces egzekwowania wymagań w naszym ekosystemie. Wszystkie wiadomości e-mail wymagające podjęcia działań będą wyraźnie określać zmiany, jakie partner musi wprowadzić, oraz termin ich wprowadzenia. Temat tych wiadomości e-mail będzie zawierał słowa kluczowe, takie jak „Ważne”, „Wymagane działanie”, „Krytyczne lub „Ostateczne powiadomienie”, a ich treść będzie zawierać jasne wezwanie do działania określające sposób, w jaki partner musi rozwiązać problem wskazany przez Shopify.

Co się stanie, jeśli partnerzy nie będą przestrzegać naszych warunków?

Dopilnowanie, aby rynek aplikacji był rzetelny i godny zaufania, jest najwyższym priorytetem, a wszystkie aplikacje i partnerzy w naszym ekosystemie muszą spełniać nasze wysokie standardy. Jeśli partner nie odpowiada na żądania przesyłane przez Shopify, w tym między innymi żądania dotyczące naruszenia naszych warunków lub spełnienia wymagań dotyczących App Store, możemy podjąć szereg działań, włącznie z usunięciem aplikacji partnera z Shopify App Store. W niektórych przypadkach może być również konieczne usunięcie partnera z naszej platformy.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi egzekwowania polityki Programu partnerskiego Shopify.

Wymagania dotyczące integracji interfejsu Customer Privacy JS API

Które aplikacje i szablony muszą integrować się z interfejsem Customer Privacy JS API?

Z interfejsem Shopify Customer Privacy JS API muszą integrować się wszystkie aplikacje, szablony, rozszerzenia aplikacji lub rozszerzenia szablonu (łącznie „aplikacje i szablony”), które uzyskują od użytkowników zgodę na pliki cookie lub umieszczają plik cookie w witrynie sklepu sprzedawcy. Na przykład aplikacja lub szablon musi używać interfejsu API w celu ustalenia, czy należy wyświetlić baner cookie, określenia, jaka zgoda musi zostać uzyskana, a także musi przekazać uzyskaną zgodę z powrotem za pomocą interfejsu API lub używać plików cookie bądź skryptów śledzenia na potrzeby śledzenia uzyskania zgody od użytkownika na zbieranie danych do analiz i danych marketingowych.

Czy muszę wdrożyć rejestrowanie zgody w przypadku wszystkich sprzedawców, którzy korzystają z mojej aplikacji lub szablonu?

Przepisy dotyczące ochrony prywatności różnią się w poszczególnych krajach. Shopify wymaga jednak, aby wszystkie aplikacje i szablony spełniały wymogi tej nowej polityki, niezależnie od tego, gdzie utworzono aplikację lub szablon lub gdzie znajduje się sprzedawca, który korzysta z aplikacji lub szablonu.

Jaka jest różnica między wymaganymi i niewymaganymi plikami cookie?

Niezbędne pliki cookie to pliki niezbędne do zapewnienia przesyłania danych i działania strony internetowej. Są one automatycznie umieszczane na komputerze lub urządzeniu użytkownika, który otwiera stronę internetową lub podejmuje określone działania.

Niewymagane pliki cookie to wszystkie inne rodzaje plików cookie, które nie mieszczą się w definicji wymaganych plików cookie.

Wymagania dotyczące synchronizacji zamówień przez aplikacje

Jakich interfejsów API należy używać do aktualizacji zamówień?

Główne interfejsy API, których deweloperzy mogą używać do aktualizacji zamówień, to interfejs Order API, Fulfillment Orders API oraz Order Edit API. Jednak mutacje, które skupiają się na innych zasobach, mogą również wpływać na zasób Order. Należy przejrzeć wszystkie wystąpienia, w których aplikacja wchodzi w interakcje z zamówieniami, aby upewnić się, że dane są automatycznie synchronizowane z Shopify.

Jak mam, jako partner, obsługiwać zamówienia oznaczone jako zamknięte lub zrealizowane?

Jeśli w polu zamówienia w integracji pojawią się zmiany, należy natychmiast zaktualizować odpowiednie dane w Shopify, aby zapewnić synchronizację danych w Shopify i wszystkich innych systemach, które łączą się z tym zamówieniem.

Jeśli zamówienie jest zamknięte, można nadal aktualizować pola tego zamówienia za pomocą interfejsu Shopify Order Edit API.

Należy pamiętać, że nie można aktualizować zamówień o statusie Zarchiwizowane w Shopify lub złożonych przed 1 stycznia 2019 r.

Co się stanie, jeśli moja integracja ma więcej pól specyficznych dla zamówienia w porównaniu z liczbą pól dostępnych w Shopify?

Każda aplikacja i usługa jest unikalna i może mieć własny zestaw pól lub zbiorów danych, których nie można przypisać bezpośrednio do pól zamówienia w Shopify. Należy dokonać właściwej oceny sytuacji w celu zapewnienia spójności i zgodności danych synchronizowanych z Shopify.

Jak często należy synchronizować pola zamówienia?

Aplikacje stworzone przez partnerów powinny automatycznie synchronizować pola zamówienia za każdym razem, gdy sprzedawca lub inny system zmieni pierwotne pola zamówień z Shopify.

Na przykład: klient sprzedawcy prosi o zmianę adresu wysyłki dla zamówienia. Jeśli ta zmiana adresu zostanie dokonana w Twoim systemie, Twoja aplikacja powinna zaktualizować zamówienie w Shopify, aby odzwierciedlić tę zmianę przed utworzeniem realizacji.

Moja aplikacja nie synchronizuje obecnie danych zamówienia automatycznie. Czy spełniam wymagania?

Ponieważ jest to wymóg naszych warunków licencji i warunków użytkowania API Shopify, musisz zadbać, aby Twoja integracja synchronizowała dane zamówienia do 6 lutego 2023.