Jak działa Partner Directory?

Shopify Partner Directory oferuje sprzedawcom wiele sposobów wyszukiwania i poznawania partnerów Shopify oraz współpracy z nimi.

Wyszukiwanie, przeglądanie i filtrowanie

Sprzedawcy mogą szukać określonych partnerów lub prowadzić wyszukiwanie według usług, w zakresie których potrzebują pomocy.

Mogą również przeglądać partnerów według usług i filtrować ich według poniższych informacji, które są pobierane z Twojego profilu:

  • Informacja, czy obecnie przyjmujesz nowych klientów
  • Przedział cenowy
  • Oferowane usługi
  • Lokalizacja (kraj lub region)
  • Branża
  • Używane języki

Sprzedawcy mogą następnie sortować wyniki za pomocą domyślnego algorytmu rankingu, według średniej oceny partnera lub ceny usług.

Domyślnie Partner Directory klasyfikuje partnerów na podstawie zaufania, efektywności i jakości pracy. Algorytm rankingowy nadaje priorytet kryteriom promującym aktywne uczestnictwo, polecenia, współpracę, certyfikaty Shopify, zaufanie, efektywność działania, jakość pracy i pozytywne wrażenia sprzedawców.

Kontaktowanie się z partnerem

Zalogowani sprzedawcy mogą skontaktować się z Tobą z poziomu Twojego profilu, korzystając z formularza potencjalnego klienta w Katalogu Partnerów. Korzystając z formularza, sprzedawca może podać swoje dane kontaktowe i podstawowe informacje o pracy, w zakresie której potrzebuje pomocy, w tym dane o sklepie, odpowiedniej usłudze, swoim budżecie oraz opis problemu lub celu. Formularz potencjalnego klienta jest wysyłany na kontaktowy adres e-mail w Twoim profilu Katalogu Partnerów. Korzystając z informacji w formularzu potencjalnego klienta, możesz skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą.

Współpraca ze sprzedawcą

Gdy sprzedawca skontaktuje się z Tobą, możesz użyć własnych narzędzi i procesów, aby komunikować się ze sprzedawcą, określić sposób współpracy z nim i przyjąć płatność za swoją pracę.

Recenzje

Sprzedawcy otrzymują prośbę o wystawienie recenzji partnerowi, jeśli spełnione są poniższe warunki:

  • Sprzedawca skontaktował się z partnerem za pośrednictwem Partner Directory
  • Sprzedawca zaakceptował żądanie dostępu współpracownika od partnera
  • Dostęp dla współpracownika jest włączony przez co najmniej dwa tygodnie.

Sprzedawcy otrzymują automatycznie prośbę o recenzję za pośrednictwem poczty elektronicznej 45 dni po zaakceptowaniu żądania dostępu współpracownika. Sprzedawcy nie mogą przesłać recenzji, jeśli nie wysłano im prośby o recenzję.

Jeśli prace są nadal w toku, możesz poprosić, aby sprzedawca przesłał swoją recenzję na koniec współpracy lub w odpowiednim dla niego czasie. Recenzje są publikowane tylko dla kwalifikujących się sprzedawców korzystających z płatnego planu.

Na formularzu oceny sprzedawca może wybrać odpowiednią usługę i napisać recenzję oraz wystawić ocenę Twojej pracy, podając oddzielne oceny w gwiazdkach za jakość pracy i komunikację. Te recenzje i oceny są wyświetlane w Twoim profilu w Partner Directory do 48 godzin po przesłaniu oceny przez kwalifikującego się sprzedawcę.