Jak działa Partner Directory?

Shopify Partner Directory oferuje sprzedawcom wiele sposobów wyszukiwania i poznawania partnerów Shopify oraz współpracy z nimi.

Wyszukiwanie, przeglądanie i filtrowanie

Sprzedawcy mogą szukać określonych partnerów lub prowadzić wyszukiwanie według usług, w zakresie których potrzebują pomocy.

Mogą również przeglądać partnerów według usług i filtrować ich według poniższych informacji, które są pobierane z Twojego profilu:

  • Informacja, czy obecnie przyjmujesz nowych klientów
  • Przedział cenowy
  • Oferowane usługi
  • Lokalizacja (kraj lub region)
  • Branża
  • Używane języki

Sprzedawcy mogą następnie sortować wyniki za pomocą domyślnego algorytmu rankingu lub średniej oceny partnera.

Domyślnie Partner Directory klasyfikuje partnerów na podstawie zaufania, efektywności, jakości pracy i lokalizacji użytkownika. Algorytm rankingowy nadaje priorytet kryteriom promującym aktywne uczestnictwo, polecenia, współpracę, certyfikaty Shopify, zaufanie, efektywność działania, jakość pracy i pozytywne wrażenia sprzedawców. Lokalni partnerzy są wyróżnieni, aby ułatwić nawiązanie relacji w bliskim otoczeniu.

Kontaktowanie się z partnerem

Zalogowani sprzedawcy mogą skontaktować się z Tobą z poziomu Twojego profilu, korzystając z formularza potencjalnego klienta w Katalogu Partnerów. Korzystając z formularza, sprzedawca może podać swoje dane kontaktowe i podstawowe informacje o pracy, w zakresie której potrzebuje pomocy, w tym dane o sklepie, odpowiedniej usłudze, swoim budżecie oraz opis problemu lub celu. Formularz potencjalnego klienta jest wysyłany na kontaktowy adres e-mail w Twoim profilu Katalogu Partnerów. Korzystając z informacji w formularzu potencjalnego klienta, możesz skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą.

Współpraca ze sprzedawcą

Gdy sprzedawca skontaktuje się z Tobą, możesz użyć własnych narzędzi i procesów, aby komunikować się ze sprzedawcą, określić sposób współpracy z nim i przyjąć płatność za swoją pracę.

Recenzje

Partnerzy mogą poprosić o recenzję od sprzedawców, z którymi współpracowali, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Partner jest wymieniony w Partner Directory i ma odpowiednie uprawnienia do wnioskowania o recenzję.
  • Sprzedawca zaakceptował żądanie dostępu współpracownika od partnera.
  • Partner i sprzedawca współpracują ze sobą od ponad tygodnia.
  • Sprzedawca nie przesłał jeszcze recenzji dla partnera.

Jeśli prośba nie zostanie złożona w ciągu 90 dni od daty rozpoczęcia współpracy i jeśli kontakt został zainicjowany za pośrednictwem Partner Directory, prośba zostanie wysłana automatycznie.

Aby przesłać recenzję, należy wybrać odpowiednią usługę i ocenić jakość pracy oraz komunikację partnera. Opcjonalnie można również dołączyć notatkę. Recenzje pojawiają się na profilu partnera w Partner Directory w ciągu 48 godzin od ich przesłania przez kwalifikującego się sprzedawcę korzystającego z płatnego planu.