Zatrudnianie partnerów Shopify i współpraca z nimi

Katalog Partner Directory umożliwia Ci nawiązanie kontaktów z partnerami Shopify, których możesz zatrudnić do skomplikowanych zadań związanych z budowaniem Twojej firmy.

Kontakt z partnerem nie oznacza zobowiązania do zatrudnienia go. Nawiązanie z nim współpracy zależy od podjętej przez Ciebie decyzji.

Planowanie kontaktu z partnerem

W ramach przygotowań przed nawiązaniem współpracy z partnerem jasno określ wymagania dotyczące pracy, która ma być wykonana. Planując zatrudnienie partnera, rozważ zastosowanie poniższych najlepszych praktyk:

 • Zapoznaj się z warunkami biznesowymi lub technicznymi związanymi z pracą, w przypadku której potrzebujesz pomocy, aby zwiększyć efektywność komunikacji z partnerem.
 • Przeprowadź wstępne rozpoznanie, aby zebrać informacje i przykłady z podobnych firm, aby dokładniej sprecyzować swoje potrzeby.
 • Szczegółowo określ swój budżet, ramy czasowe i oczekiwane rezultaty, aby partner mógł podać dokładną ofertę cenową.

Wyszukiwanie partnerów

Aby znaleźć partnera, przejrzyj Partner Directory i wyszukaj dostępne usługi.

Aby zawęzić wyszukiwanie na podstawie kryteriów, możesz użyć poniższych opcji filtrowania:

 • Przyjmowanie nowych klientów
 • Przedział cenowy w USD
 • Oferowane usługi
 • Lokalizacja
 • Branża
 • Używane języki

Możesz również sortować wyniki według średniej oceny partnera lub cen usług.

Kontaktowanie się z partnerami

Gdy znajdziesz partnera, z którym chcesz współpracować, możesz skontaktować się z nim za pomocą przycisku Kontakt w profilu partnera. Aby skontaktować się z partnerem, musisz zalogować się na konto Shopify.

Wypełnij dostarczony formularz, podając swoje dane kontaktowe i kompleksowy przegląd wymaganej pomocy, w tym informacje o sklepie, szczegóły usługi, budżet i opis problemu.

Gdy skontaktujesz się z partnerem, informacje o Twoim zleceniu zostaną do niego wysłane pocztą elektroniczną.

Współpraca z partnerami

Po otrzymaniu od partnera odpowiedzi na Twoje zapytanie omów z nim sposób współpracy oraz rodzaj preferowanych narzędzi. Partner może na przykład potrzebować dostępu do Twojego sklepu za pomocą konta współpracownika w celu wykonania określonych zadań.

Po wykonaniu pracy lub w innym terminie uzgodnionym przez Ciebie i partnera partner naliczy Ci bezpośrednio opłaty. Takie opłaty nie pojawiają się na rachunku Shopify.

Wystawianie recenzji partnerom

Otrzymasz prośby o wystawienie recenzji, jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • Partner został dodany do sklepu jako współpracownik.
 • Dostęp dla współpracownika był aktywny przez co najmniej 1 tydzień.
 • Partner znajduje się w Partner Directory.

Aby przesłać recenzję, należy wybrać odpowiednią usługę i ocenić jakość pracy oraz komunikację partnera. Opcjonalnie można również dołączyć notatkę. Recenzje pojawiają się na profilu partnera w Partner Directory w ciągu 48 godzin od ich przesłania przez kwalifikującego się sprzedawcę korzystającego z płatnego planu.

Nawiąż współpracę z partnerem

Jeśli nie potrzebujesz już pomocy od współpracownika, usuń jego konto. W przeciwnym razie, jeśli współpracownik nie zaloguje się do Twojego sklepu w ciągu 90 dni, jego dostęp automatycznie wygaśnie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo