Lista kontrolna uruchomienia Shopify Plus

Ta lista kontrolna oferuje wskazówki i zasoby ułatwiające osiągnięcie ważnych kamieni milowych podczas uruchamiania Shopify Plus. Każdy temat zawiera dodatkowy kontekst i linki do zasobów. Pomocne może okazać się wydrukowanie tej listy kontrolnej lub pobranie jej w formacie PDF, aby można było z niej korzystać podczas całego procesu konfiguracji.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Shopify Plus.

Pierwsze kroki

Zapoznaj się z panelem administracyjnym Shopify i dodaj pracowników do swojego sklepu.

Migracja danych

Przed migracją danych zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą migracji danych. Do migracji danych możesz użyć następujących opcji:

Opcje migracji danych
Opcja migracji Opis
Import CSV Importuj produkty i klientów za pomocą pliku CSV bezpośrednio z panelu administracyjnego Shopify. Ta opcja działa najlepiej w przypadku prostszych katalogów produktów i mniejszych list klientów.
Aplikacje firm zewnętrznych do migracji Użyj aplikacji do migracji danych opracowanej przez firmę zewnętrzną, aby uniknąć problemów związanych z mapowaniem pól w przypadku importu CSV.
Usługi migracji Skorzystaj z usług migracji oferowanych przez firmę zewnętrzną, które mogą przyspieszyć i ułatwić migrację, takich jak LitExtension i Cart2Cart. Dowiedz się więcej o partnerach migracji w Shopify Plus Partner Directory.
Niestandardowe integracje Jeśli pracujesz z agencją lub zespołem programistów nad uruchomieniem sklepu Plus w Shopify, rozważ utworzenie własnego rozwiązania do niestandardowej migracji za pomocą API Shopify. Twoi programiści mogą używać INTERFEJSU API REST GraphQL API.

Kolejność importowania danych dotyczących produktów, klientów i zamówień historycznych jest ważna. Aby mieć dostęp do pełnej historii transakcji klientów w Shopify, musisz dokonać migracji w kolejności wskazanej poniżej. Przenoszone zamówienia są również powiązane z odpowiednimi produktami i klientami.

1. Migracja produktów

Migracja danych produktów oznacza przesłanie wszystkich ofert produktów, wariantów produktów i kolekcji produktów do Shopify. Zanim zaimportujesz produkty, rozważ zaplanowanie kolekcji dla swojego sklepu Shopify, tak aby podczas migracji można było przypisać produkty do odpowiedniej kolekcji.

2. Migracja klientów

Po migracji danych klientów wszystkie rekordy klientów są dostępne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Informacje te obejmują dane kontaktowe klienta, adresy i preferencje marketingowe.

3. Migracja zamówień historycznych

Migracja danych zamówień daje pewność, że informacje o sprzedaży produktów i historii zakupów klientów zostaną przekazane do Twojego sklepu Shopify. Konieczna jest migracja przynajmniej wszystkich tych zamówień historycznych, dla których wciąż aktywne jest okno czasowe dla zwrotów wskazane w polityce Twojej firmy, tak aby klienci mieli dostęp do historii zamówień, dla których wciąż mogą dokonać zwrotu lub wymiany. Zaleca się jednak import zamówień z ostatnich 2-5 lat.

4. Migracja kart prezentowych

Jeśli przenosisz karty prezentowe, które mogą być używane w poprzednim sklepie, musisz dokonać migracji danych kart prezentowych do Shopify tuż przed uruchomieniem sklepu Shopify. Nie możesz edytować ani usuwać kart prezentowych w Shopify, więc jeśli karta prezentowa zostanie użyta przez klienta w poprzednim sklepie po zaimportowaniu danych karty prezentowej, nie będzie można jej zaktualizować w Shopify.

Przed migracją kart prezentowych zapoznaj się z poniższymi uwagami:

 • Numery kart prezentowych są zaszyfrowane. Po utworzeniu karty prezentowej w panelu administracyjnym Shopify wyświetlane będą tylko ostatnie 4 cyfry. Jeśli musisz prowadzić rejestr numerów kart prezentowych, załóż zewnętrzną bazę danych.
 • Karty prezentowe można dezaktywować, ale ich usunięcie nie jest możliwe. Nie można ponownie użyć tego samego numeru karty prezentowej w przyszłości, nawet jeśli pierwotna karta prezentowa z tym numerem została dezaktywowana.
 • Jeśli importujesz istniejące karty prezentowe z przypisanym adresem e-mail klienta i chcesz uniemożliwić klientom otrzymywanie powiadomień podczas importowania kart prezentowych, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Shopify Plus, aby tymczasowo dezaktywować wiadomości e-mail z powiadomieniami o karcie prezentowej.

Możesz także dokonać migracji istniejących kart prezentowych do Shopify za pomocą aplikacji do migracji kart prezentowych opracowanej przez firmę zewnętrzną.

5. Migracja innych danych

W zależności od potrzeb biznesowych możesz zdecydować się na migrację innych danych. W sprawie konsultacji dotyczących migracji możesz zwrócić się do zespołu Pomocy technicznej Shopify Plus. Możesz dokonać migracji rabatów i blogów za pomocą aplikacji do migracji danych opracowanej przez firmę zewnętrzną.

Tworzenie i przesyłanie treści

Możesz tworzyć treści, takie jak strony i posty na blogu, i przesyłać swoje pliki i obrazy. Metapola i metaobiekty umożliwiają dostosowanie sklepu Shopify.

Strony

Możesz tworzyć strony, takie jak Często zadawane pytania, O nas lub Skontaktuj się z nami, dla swojego sklepu online. Jeśli korzystasz z szablonu z Shopify Theme Store, możesz użyć szablonów Online Store 2.0, które umożliwiają tworzenie własnych szablonów stron za pomocą sekcji i bloków.

Blogi

Shopify obejmuje system zarządzania treściami umożliwiający tworzenie różnych blogów z własnym zestawem postów na blogu, zamieszczanych z myślą o dotarciu do klientów. Shopify oferuje również funkcje, które umożliwiają uwzględnianie metatytułów, opisów i innych elementów na stronach internetowych. Możesz także skonfigurować przekierowania z poprzednich adresów URL bloga.

Przesyłanie plików i obrazów

Upewnij się, że Twoje multimedia i treści spełniają wymagania dotyczące pliku.

Metapola

Metapola ułatwiają dostosowanie funkcjonalności i wyglądu sklepu Shopify poprzez umożliwienie zapisania specjalistycznych informacji, które nie są domyślnie rejestrowane w panelu administracyjnym Shopify. Metapól można używać do śledzenia wewnętrznego lub do wyświetlania specjalistycznych informacji w sklepie online na różne sposoby.

Metaobiekty

Do wyświetlania wpisów metaobiektów w konfiguratorze szablonów wymagany jest szablon Online Store 2.0 lub kompatybilny szablon firmy zewnętrznej.

Powiadomienia

Porządkowanie danych

Możesz oznaczać swoich klientów, produkty i zamówienia za pomocą tagów. Grupuj swoje produkty za pomocą kolekcji i twórz automatyczne kolekcje, używając metapól.

Kolekcje

Możesz pogrupować swoje produkty wg kolekcji, aby ułatwić klientom ich wyszukiwanie na podstawie kategorii. Możesz wybrać wyświetlanie kolekcji na zewnątrz w sklepie online dla klientów lub użyć kolekcji do celów wewnętrznych, dla siebie i swoich pracowników, np. do tworzenia kolekcji produktów zwolnionych z podatku.

Tagi klientów, produktów i zamówień

Używając tagów, zadbaj, aby w sposób spójny stosować wielkie i małe litery oraz odstępy, aby uniknąć przypadkowego utworzenia tagów.

Metapola

Możesz tworzyć i edytować definicje metapól bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify za pomocą API lub aplikacji.

Konfigurowanie ustawień panelu administracyjnego Shopify

Skonfiguruj dane sklepu, dodaj pracowników i skonfiguruj ustawienia sklepu.

Dane sklepu

Skonfiguruj lub zmień dane kontaktowe sklepu online, nazwę prawną i adres firmy, walutę sklepu i domyślne jednostki wagi.

Użytkownicy i uprawnienia

Skonfiguruj konta pracowników i nadaj uprawnienia współpracownika dla wszystkich partnerów.

Płatności

Skonfiguruj płatności i metody płatności w swoim sklepie. Tylko właściciel sklepu może skonfigurować Shopify Payments.

Po skonfigurowaniu sklepu Shopify aplikacja Shopify tworzy konto PayPal Express Checkout dla adresu e-mail użytego do skonfigurowania sklepu. Możesz użyć tego konta, własnego konta lub dezaktywować PayPal Express Checkout.

Dostosowanie realizacji zakupu

Dostosuj styl i działanie realizacji zakupu. Możesz na przykład wybrać język realizacji zakupu i określić, czy konta klientów lub niektóre pola realizacji zakupu mają być opcjonalne, czy obowiązkowe.

Oprócz dostosowań strony realizacji zakupu oraz edytora strony realizacji zakupu i kont funkcje rozszerzeń realizacji zakupu zapewniają również dostęp do interfejsu API Checkout Branding.

Możesz także dostosować i rozszerzyć proces realizacji zakupu za pomocą aplikacji firm zewnętrznych. Twój partner lub zespół programistów może tworzyć aplikacje do realizacji zakupu dla Twojego sklepu.

Konta klientów

Wysyłka i dostawa

Jeśli masz złożone wymagania dotyczące wysyłki, możesz skorzystać z aplikacji wysyłkowych firm zewnętrznych z Shopify App Store.

Podatki i cła

Lokalizacje

Lokalizacje w Shopify reprezentują aplikacje lub fizyczne miejsca, w których sprzedajesz produkty, wysyłasz lub realizujesz zamówienia i magazynujesz zapasy.

Karty prezentowe

Domyślnie karty prezentowe są ustawione w taki sposób, aby ich realizacja nastąpiła automatycznie po opłaceniu zamówienia, a klient otrzymał e-mail z powiadomieniem. Ustawienie realizacji można zmienić na ręczną realizację wszystkich pozycji w zamówieniu, łącznie z kartami prezentowymi.

Jeśli zamówienie obarczone jest średnim lub wysokim ryzykiem, karty prezentowe w tym zamówieniu nie są automatycznie realizowane. Istnieje możliwość ręcznej realizacji kart prezentowych na stronie szczegółów zamówienia.

Rynki

Shopify Markets umożliwia konfigurowanie dodatkowych krajów z myślą o sprzedaży oraz internacjonalizacji działalności.

Prywatność klienta

Skonfiguruj ustawienia prywatności klienta, aby przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych w regionach, w których sprzedajesz.

Aplikacje i kanały sprzedaży

Zainstaluj wszelkie niezbędne aplikacje na wczesnym etapie konfiguracji swojego sklepu, aby mieć dużo czasu na testowanie przed uruchomieniem sklepu. Jeśli rozważasz wykorzystanie aplikacji z Shopify App Store, przed ich zainstalowaniem zapoznaj się dokładnie z funkcjami aplikacji. Niektóre aplikacje mogą mieć okresy próbne. Pamiętaj, aby odinstalować aplikacje przed końcem okresu próbnego, aby uniknąć niepotrzebnych opłat.

Niektóre aplikacje mogą dodawać kod do Twojego szablonu, więc musisz udokumentować zmiany wprowadzone przez aplikację w kodzie aplikacji i usunąć niepotrzebny kod podczas odinstalowywania aplikacji.

Zapoznaj się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi aplikacji:

Domeny

Piksele i zdarzenia klientów

Marka

Powiadomienia

Możesz dostosować treść i wygląd swoich powiadomień. Jako sprzedawca Shopify Plus możesz skontaktować się z Pomocą techniczą Shopify Plus i poprosić o dezaktywację powiadomień e-mail. Może to być przydatne podczas migracji danych lub gdy chcesz wysyłać potwierdzenia zamówień i aktualizacje z własnego systemu automatyzacji marketingowej.

Dane niestandardowe

Języki

Jeśli tworzysz wielojęzyczną witrynę sklepu, możesz dodać dodatkowe języki do swojego sklepu.

Polityki

Możesz skonfigurować polityki sklepu, np. politykę zwrotu kosztów, politykę wysyłki, warunki świadczenia usług lub politykę prywatności. Możesz również użyć darmowego generatora polityki prywatności.

Konfigurowanie sklepu online

Wybierz szablon sklepu online i skonfiguruj preferencje, nawigację i filtrowanie sklepu online.

Szablony

Szablony dla swojego sklepu online możesz przeglądać w Shopify Theme Store. Możesz wybierać spośród darmowych i płatnych szablonów. Szablony mogą mieć różne funkcje i lepiej odpowiadać określonym potrzebom biznesowym (np. małe lub duże katalogi produktów). Możesz zainstalować wersję demonstracyjną szablonu i wyświetlić jego podgląd.

Jeśli nie możesz znaleźć gotowego szablonu, który spełnia wymagania Twojego sklepu, możesz rozważyć stworzenie własnego szablonu we współpracy z programistą lub agencją. Dowiedz się więcej o budowaniu szablonów Shopify i najlepszych praktykach.

Preferencje

Nawigacja

Filtrowanie witryny sklepu

Google Analytics

Zapoznaj się z następującymi zasobami, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Google Analytics i najlepszych praktyk:

Aplikacje i integracje obsługiwane przez Shopify

Zapoznaj się z aplikacjami i kanałami sprzedaży oferowanymi przez Shopify, aby ulepszyć i dostosować swój sklep online.

Rozważ użycie następujących aplikacji Shopify w celu zautomatyzowania rutynowych zadań i dodatkowego dostosowania funkcjonalności realizacji zakupu:

 • Launchpad pozwala na planowanie, koordynowanie i uruchamianie wydarzeń, takich jak sprzedaż, premiery produktów i zwroty zapasów do magazynu z ustawioną datą rozpoczęcia i zakończenia.
 • Shopify Functions obsługuje dostosowania dla rabatów, wysyłki i metod płatności.
 • Shopify Flow pozwala zautomatyzować zadania i procesy w Twoim sklepie i w aplikacjach, bez konieczności kodowania.

Inne aplikacje i kanały sprzedaży oferowane przez Shopify to na przykład:

Raty Shop Pay

Dzięki Ratom Shop Pay możesz zapewnić swoim klientom dodatkowe opcje płatności bez konieczności korzystania z usług firmy zewnętrznej. Ponieważ opcja Raty jest wbudowana w Shop Pay, wszystkie płatności w ratach są uwzględniane w raportach dotyczących wypłat Shopify, co zmniejsza konieczność uzgadniania raportów z usług firm zewnętrznych.

Mechanizm podatkowy Shopify

Niestandardowe integracje

Jeśli po zapoznaniu się z dostępnymi aplikacjami i integracjami uznasz, że nadal potrzebujesz niestandardowego rozwiązania, możesz zaprojektować niestandardową aplikację za pomocą API Shopify.

Zapoznaj się z następującymi zasobami, które pomogą Ci stworzyć własną aplikację:

Niestandardowa witryna sklepu

Jeśli Twój model biznesowy nie pasuje do żadnego z kanałów sprzedaży lub aplikacji, które oferuje Shopify i partnerzy, możesz rozważyć zbudowanie niestandardowej witryny sklepu we współpracy z programistą.

Aplikacje i integracje firm zewnętrznych

Możesz zainstalować aplikacje firm zewnętrznych i kanały sprzedaży z Shopify App Store. Niektóre aplikacje firm zewnętrznych są częścią Programu Shopify Plus Certified App, który zawiera najlepsze rekomendacje Shopify dotyczące rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Wiele systemów firm zewnętrznych oferuje aplikacje konektora. Przed utworzeniem niestandardowej integracji przeszukaj Shopify App Store, aby sprawdzić, czy istnieje aplikacja konektora.

Jeśli potrzebujesz pomocy w utworzeniu niestandardowej integracji, zapoznaj się z aplikacjami i integracjami obsługiwanymi przez Shopify.

Partnerzy integracyjni ds. planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Globalny program ERP Shopify oraz Europejski program ERP obejmują pakiet certyfikowanych aplikacji ERP, które integrują się bezpośrednio z Twoim sklepem Shopify. Jeśli Twój system ERP nie jest obecnie zintegrowany z Shopify, rozważ skorzystanie z usług partnera integracji, który zapewnia hostowany, gotowy konektor między Twoim ERP a Shopify.

Następujące firmy oferują konektory i integracje dla różnych systemów ERP:

Niestandardowe integracje

Możesz preferować zarządzanie łączeniem systemów firm zewnętrznych za pomocą niestandardowych konektorów przy wykorzystaniu interfejsu Shopify API. Oto kilka zasobów, które pomogą Ci rozpocząć tworzenie własnej aplikacji:

Jeśli potrzebujesz pomocy w utworzeniu niestandardowej integracji, skorzystaj z listy partnerów integracyjnych Plus.

Konfigurowanie Shopify Markets (internacjonalizacja)

Możesz skonfigurować Shopify Markets z myślą o prowadzeniu sprzedaży transgranicznej i rozszerzeniu działalności na inne kraje i regiony. Shopify Markets Pro to rozwiązanie dostępne tylko dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Tworzenie rynków i zarządzanie nimi

Możesz skonfigurować maksymalnie 50 rynków. Jeśli masz więcej niż 50 rynków, możesz połączyć niektóre kraje w jeden rynek. W przeciwnym razie możesz użyć integracji z interfejsem API Markets firmy zewnętrznej.

Shopify Payments dla wielu walut

Musisz ustawić Shopify Payments jako podstawową bramkę płatniczą, aby podczas realizacji zakupu zachować obsługę wielu walut, a klienci na każdym z rynków kupowali w walucie lokalnej

Profile wysyłki

Tłumaczenie i lokalizacja

Konfigurowanie subskrypcji

Możesz tworzyć subskrypcje produktów i zarządzać nimi bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Subskrypcje nie są kompatybilne z funkcjonalnością B2B.

Migracja subskrypcji

Aby dokonać migracji subskrypcji, musisz użyć Shopify Payments Authorize.net lub Stripe jako głównej bramki płatniczej. Proces migracji subskrypcji został zaprojektowany przez aplikacje firm zewnętrznych, a nie Shopify. Dlatego proces migracji różni się w przypadku każdej aplikacji i jest inicjowany w ramach aplikacji.

Niestandardowa aplikacja subskrypcji

Możesz także utworzyć własną aplikację subskrypcji dla realizacji zakupu.

Zarządzanie subskrypcjami

Konfigurowanie B2B on Shopify

B2B on Shopify to pakiet funkcji, które umożliwiają sprzedaż B2B (business to business) za pośrednictwem sklepu online, bez konieczności korzystania z aplikacji lub alternatywnych rozwiązań firm zewnętrznych.

Informacje dotyczące B2B on Shopify

Przed rozpoczęciem korzystania z B2B on Shopify zapoznaj się z następującymi informacjami:

 • B2B on Shopify działa tylko z nowymi kontami klientów.
 • Subskrypcje nie są kompatybilne z funkcjonalnością B2B.
 • Aplikacja Shopify POS nie jest kompatybilna z B2B.

Jeśli B2B on Shopify nie spełnia Twoich potrzeb dotyczących sprzedaży hurtowej, rozważ użycie aplikacji do sprzedaży hurtowej firmy zewnętrznej.

Tworzenie lub migracja firm

Konfigurowanie katalogów B2B i reguł ilości

Możesz zbiorczo dodawać cenniki do firm. Reguły ilości, takie jak wielokrotności ilości i minimalna oraz maksymalna ilość, są obsługiwane tylko dla bezpłatnych szablonów Shopify w wersji 8.0.0 lub nowszej.

Importowanie historii zamówień B2B

Możesz importować historię zamówień spoza Shopify B2B za pomocą API REST Admin.

Przygotowanie do uruchomienia sklepu

Przed uruchomieniem sklepu musisz upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Musisz także skonfigurować przekierowania URL, zamówienia testowe, skonfigurować domenę i dokonać przeglądu aplikacji i użytkowników.

Przekierowania URL

Aby zapewnić płynne przejście i uniknąć negatywnego wpływu na ruch i pozycjonowanie stron (SEO), musisz utworzyć przekierowania 301. W przeciwnym razie po kliknięciu starych linków wyświetli się błąd 404 (martwe linki), powodując dezorientację klienta i negatywnie wpływając na wyniki wyszukiwania.

Zamówienia testowe

Sprawdź dokładnie przepływ zamówień. Złóż zamówienia testowe w witrynie sklepu, a następnie je zrealizuj. Przetestuj jak najwięcej scenariuszy. Możesz na przykład przetestować zamówienia dla następujących scenariuszy:

 • kody rabatowe
 • klient zalogowany i wylogowany
 • różne metody płatności
 • różne stawki wysyłki
 • różne adresy wysyłki (ze szczególnym uwzględnieniem sposobu obliczania podatku)
 • różne urządzenia
 • nieudane transakcje

Po złożeniu zamówienia testowego przetestuj następujące scenariusze:

Zaplanuj migrację delta

Migracja delta to przeniesienie wszystkich nowych danych dodanych do starego sklepu po ostatecznym terminie wybranym dla początkowej migracji. Metody migracji delta mogą być takie same, jak użyte do migracji początkowej. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka ważnych elementów:

 • Ilość danych do migracji delta będzie zależeć od długości okresu między ostatecznym terminem a datą uruchomienia. Nie ma dobrej ani złej ilości czasu pomiędzy tymi dwiema datami, ale krótszy czas ułatwia dokonanie migracji delta.
 • Zastanów się dokładnie, co się zmieniło w Twoim starym sklepie po ostatecznym terminie. Pojawią się nowe zamówienia i klienci, ale w przypadku dodania nowych produktów lub treści może być konieczne umieszczenie ich również w nowym sklepie i utworzenie przekierowań 301.
 • Możesz także uniemożliwić złożenie nowych zamówień w starym sklepie w krótkim okresie potrzebnym na propagację zmian DNS. W tym okresie część klientów może zostać skierowana do Twojego starego sklepu, a część do nowego. W związku z tym rozważ dezaktywację funkcji realizacji zakupu w starym sklepie w tym okresie.

Weryfikacja użytkowników i uprawnień

Przed uruchomieniem sklepu zweryfikuj swoich użytkowników i współpracowników. Jeśli partner lub użytkownik nie potrzebuje już dostępu, warto go usunąć.

Sprawdzenie aplikacji

Przed uruchomieniem sklepu przejrzyj swoje aplikacje i usuń te, które nie są używane dla produktów. Na przykład, jeśli dodano kilka różnych aplikacji dla porównania określonej funkcjonalności, usuń te, które nie będą używane.

Domeny

Aby przyspieszyć propagację domeny podczas uruchamiania zmniejsz wartość TTL u dostawcy usług hostingowych domeny do 300. Należy zrobić to mniej więcej tydzień przed uruchomieniem.

Rekordy Shopify DKIM i SPF

Rekordy SPF i DKIM są wykorzystywane w ramach usług wysyłania e-maili w celu walidacji podpisu wiadomości e-mail. Ich użycie przyczynić się do zwiększenia wskaźnika dostarczalności e-maili i utrudnić podszywanie się pod ich autorów i wyłudzanie informacji.

Tworzenie kopii zapasowej danych sklepu

Shopify domyślnie nie tworzy kopii zapasowej danych Twojego sklepu. Przed uruchomieniem sklepu rozważ utworzenie kopii zapasowej danych – ręcznie lub za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej.

Uruchomienie sklepu online

Aby uruchomić sklep Shopify, dezaktywuj tryb testowy na koncie Shopify Payments w sekcji Ustawienia >Płatności panelu administracyjnego Shopify, a następnie wykonaj następujące zadania:

Po uruchomieniu sklepu online

Tuż po uruchomieniu sklepu online, wykonaj następujące kroki, aby zapewnić płynne przejście do nowego sklepu.

Przetestuj przekierowania i usuń błędy 404

Po uruchomieniu witryny przetestuj wszystkie linki, dla których utworzono przekierowania 301, aby upewnić się, że nie wyświetlają się błędy 404. W przypadku błędów 404 w witrynie możesz utworzyć przekierowania URL w celu ich rozwiązania, aby utrzymać swoją pozycję w rankingach SEO.

Wysyłanie zaproszenia do utworzenia konta klienta

Jeśli importujesz zamówienia historyczne i chcesz udzielić klientom dostępu do strony informacji o ich koncie, musisz ich zaprosić do aktywowania nowego konta i skonfigurowania nowego hasła w sklepie Shopify.

Jeśli korzystasz z klasycznych kont klientów, możesz wysłać swoim klientom zaproszenie do utworzenia konta w swoim sklepie.

Ponowne przesyłanie mapy witryny do Google

Po uruchomieniu sklepu prześlij ponownie mapę witryny do Google Console, aby Google mógł łatwiej znaleźć i zindeksować nową strukturę i zawartość witryny.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo