Zarządzanie elementami marki

Możesz dodać elementy marki do strony ustawień Marka i używać ich w kanałach sprzedaży, szablonach i aplikacjach zintegrowanych z API Brand.

Integracja marki

Kanał sprzedaży, aplikacja lub szablon określają sposób, w jaki wykorzystuje się elementy marki. Na stronie Marka znajduje się lista wszystkich kanałów sprzedaży i aplikacji w Twoim sklepie, które są zintegrowane z marką. Zasoby marki są używane jako domyślne ustawienie, co oznacza, że po dodaniu elementów marki są one automatycznie synchronizowane z dowolną funkcją, która używa API marki.

Szablony Online Store 2.0 Shopify powinny automatycznie przenosić elementy marki do ustawień szablonu. Jeśli elementy marki nie są automatycznie wstawiane w szablonie, konieczne może się okazać ręczne pobranie zasobów do szablonu.

Aby ręcznie połączyć elementy marki ze swoim szablonem, otwórz edytor szablonów. Kliknij blok lub sekcję, która korzysta z elementów marki, na przykład nagłówek Twojego sklepu. W bloku Obraz logo kliknij przycisk Podłącz dynamiczne źródło.

Obraz ekranu wyboru obrazu dla logo w ramach ustawień szablonu z zaznaczonym przyciskiem podłączania źródła dynamicznego.

Wybierz zasób marki, którego chcesz użyć w swoim nagłówku, a następnie kliknij Podłącz.

Panel podłączania źródła dynamicznego z zaznaczonym domyślnym logo.

Elementy marki

Elementy marki możesz tworzyć bezpłatnie. Dowiedz się więcej o darmowych narzędziach do prowadzenia firmy.

Loga

Dodaj obrazy logo dla swojej marki. W większości typowych zastosowań używane jest domyślne logo. Kwadratowe logo jest wymagane dla kanałów mediów społecznościowych oraz zdjęć profilowych i może zostać przycięte do kształtu koła.

Wymagania dotyczące logo

Przed wybraniem lub przesłaniem obrazów logo upewnij się, że Twoje pliki spełniają następujące wymagania:

Wymagania dotyczące elementów logo
Elementy marki Opis Wymagania
Domyślne logo Logo, które jest używane w większości typowych zastosowań. Dobre logo jest synonimem nazwy sklepu i opiera się na podstawowych kolorach danej marki.
 • Format PNG lub JPEG
 • Minimalna szerokość to 512 pikseli
Kwadratowe logo Kwadratowe logo jest wymagane dla kanałów mediów społecznościowych oraz zdjęć profilowych. Logo można przyciąć do kształtu koła, jeśli na danej platformie używa się okrągłych obrazów zamiast kwadratowych.
 • Format PNG lub JPEG
 • Zalecany minimalny rozmiar to 512x512 pikseli
 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Marka.
 2. W sekcji Logo dodaj lub wybierz logo marki ze swoich zdjęć. Możesz wyszukać pliki o określonej nazwie, sortować istniejące obrazy lub zmienić sposób wyświetlania z widoku Lista na widok Siatka za pomocą menu rozwijanego. Możesz także dodać obrazy z komputera lub przeciągnąć i upuścić obrazy z innego okna.
 3. Powtórz krok 2, aby wybrać lub dodać kwadratowe logo.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć pliki obrazów logo, klikając odpowiedni przycisk. Możesz mieć tylko jeden plik dla każdego typu logo.

Kolory

Twoja marka może używać określonych kolorów podstawowych, dodatkowych i kontrastujących w sklepie online lub mediach społecznościowych.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Marka.
 2. Pod nagłówkiem Kolory kliknij znak +, aby dodać kolor podstawowy.
 3. Możesz wybrać kolor podstawowy za pomocą selektora kolorów lub wprowadzić prawidłowy kod koloru HEX w polu tekstowym.
 4. Opcjonalnie: dodaj dodatkowy kolor główny w taki sam sposób, w jaki wybrano pierwszy kolor.
 5. Wybierz kolor kontrastujący w taki sam sposób, w jaki wybrano poprzednie kolory.
 6. Powtórz powyższe kroki, aby wybrać dodatkowe kolory i kontrastowy kolor dodatkowy.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz w

Obraz w tle jest kluczowym obrazem powiązanym z Twoją marką na stronach profilowych i w aplikacjach.

Wymagania dotyczące obrazu w tle

Przed wybraniem lub przesłaniem obrazu w tle, upewnij się, że plik spełnia następujące wymagania:

 • Format pliku: PNG lub JPEG
 • Wymiary pliku: zalecany minimalny rozmiar to 1920x1080 pikseli

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Marka.
 2. Pod nagłówkiem Obraz w tle kliknij znak +.
 3. Wybierz obraz, który ma zostać użyty jako obraz w tle. Możesz również wyszukać pliki z określoną nazwą, sortować istniejące obrazy lub zmienić wyświetlanie z widoku listy na widok siatki za pomocą menu rozwijanego. Możesz także dodawać obrazy z komputera lub przeciągać i upuszczać obrazy z innego okna.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Slogan

Slogan jest chwytliwym hasłem przewodnim Twojej marki. Slogan może mieć maksymalnie 80 znaków. Kliknij znak +, aby dodać slogan marki, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Opis

Dodaj krótki opis swojej marki. Opis ten jest często używany w profilach lub ofertach z Twojego sklepu i nie powinien zawierać więcej niż 150 znaków. Kliknij przycisk +, aby dodać krótki opis swojej marki, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Jeśli korzystasz z planu Shopify Starter, możesz dodać linki mediów społecznościowych do zawartości marki. Linki do kont w mediach społecznościowych dodane w sekcji Marka w panelu administracyjnym Shopify pojawiają się w linkach do produktów.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Marka.
 2. Przewiń w dół do sekcji Linki do mediów społecznościowych.
 3. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać platformę mediów społecznościowych.
 4. Wprowadź link do swojego konta w podanych polach. Użyj pełnego adresu URL, na przykład https://instagram.com/shopify lub https://twitter.com/shopify.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo