Zarządzanie zwiększoną sprzedażą

Chociaż zbyt duża sprzedaż jest często określana jako „najlepszy możliwy problem”, jest to coś, z czym firma musi sobie poradzić, aby klienci byli zadowoleni.

Istnieje wiele rozwiązań tego problemu, ale tylko niektóre będą odpowiednie do Twojej sytuacji. Poznaj poniższe strategie, aby sprawdzić, czy ich zastosowanie w Twojej firmie będzie uzasadnione.

Ograniczenie zamówień

Odpowiednie ograniczenie ilości sprzedaży w ciągu dnia umożliwia zachowanie sprawnego zarządzania zamówieniami. Ponadto Twoje produkty mogą zostać uznane za bardziej ekskluzywne, co może pomóc w marketingu i budowaniu świadomości marki.

Innym rozwiązaniem jest ograniczenie liczby produktów, które klient może zamówić w jednym koszyku.

Jednak ograniczenie zamówień może również zdezorientować klientów. Jeśli ograniczasz swoje zamówienia w jakikolwiek sposób, upewnij się, że wprowadzenie limitu jest zrozumiałe dla klientów i, że wiedzą, dlaczego nie mogą złożyć zamówienia. W takim przypadku poinformuj, w jaki sposób mogą to zrobić w przyszłości. Możesz powiadomić klientów o limicie poprzez baner na stronie głównej, akapit na stronach produktów lub stronę internetową, którą możesz dodać do menu sklepu.

Wybierz jedno z następujących rozwiązań, aby ograniczyć zamówienia.

Usuń ręcznie przycisk Dodaj do koszyka

Po otrzymaniu preferowanej ilości zamówień w ciągu dnia możesz usunąć przycisk Dodaj do koszyka w swoim sklepie. Kroki usuwania przycisków Dodaj do koszyka zależą od typu szablonu, którego używasz:

Pamiętaj, aby ponownie dodać przycisk na początku następnego dnia lub dodawać go za każdym razem, gdy będziesz gotowy(-a) do realizacji większej liczby zamówień.

Dostosuj ręcznie strefy wysyłki

Po otrzymaniu preferowanej liczby zamówień w ciągu dnia możesz uniemożliwić klientom składanie zamówień na produkty fizyczne, usuwając opcję wyboru stawek wysyłki. Jeśli klienci nie mogą wybrać stawki wysyłki, nie mogą również złożyć zamówienia.

Dodatkowym sposobem na powiadomienie klientów o tym ograniczeniu jest zmiana komunikatu o błędzie szablonu, gdy przy realizacji zakupu nie są dostępne stawki wysyłki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W przypadku każdego profilu wysyłki, z uwzględnieniem ogólnych stawek wysyłki, usuń stawki w każdej strefie wysyłki:

  1. Obok profilu wysyłki kliknij Zarządzaj.
  2. Obok każdej stawki wysyłki we wszystkich strefach kliknij przycisk ..., a następnie opcję Usuń. Nie usuwaj stref.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
 3. Opcjonalnie: Dostosuj komunikat o błędzie szablonu, gdy nie są dostępne stawki wysyłki:

  1. Przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
  2. Kliknij przycisk ... > Edytuj zawartość domyślnego szablonu.
  3. Kliknij kartę Realizacja zakupu i system.
  4. Wyszukaj i edytuj pola Brak stawek dla powiadomienia o kraju i Metoda wysyłki niedostępna.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Pamiętaj, aby ponownie dodać stawki wysyłki na początku następnego dnia lub dodawać je za każdym razem, gdy będziesz gotowy(-a) realizować więcej zamówień.

Po usunięciu stref wysyłki poinformuj klientów, że nie realizujesz już sprzedaży w danym dniu. Rozważ dodanie banera do swojej strony internetowej, aby klienci wiedzieli, żeby nie mogą składać już zamówień przez resztę dnia.

Ustaw poziomy zapasów na dzienne maksimum

Jeśli wiesz, jaką ilością zapasów każdego produktu jesteś w stanie zarządzać każdego dnia, możesz codziennie rano ustawić odpowiedni poziom zapasów. Dodatkowo, jeżeli wykonasz ustawienia, które uniemożliwią nadsprzedaż produktów, klienci nie będą mogli składać zamówień po wyczerpaniu zapasów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy.
 2. Skonfiguruj produkty w taki sposób, aby zakończyć ich sprzedaż, zostaną wyprzedane:

  1. Kliknij górne pole wyboru, aby wybrać wszystkie produkty na stronie.
  2. Jeśli w sklepie masz więcej niż 50 produktów, kliknij opcję Wybierz wszystkie zapasy w tym sklepie.
  3. Kliknij opcje: Edycja zbiorcza > Kolumny > Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów, aby dodać tę kolumnę do edytora zbiorczego.
  4. Upewnij się, że Twoje produkty w kolumnie Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów są odznaczone.
  5. Kliknij opcję Zapisz.
 3. Ustaw poziomy zapasów:

  • Jeśli masz tylko kilka stron produktów, ustaw poziomy zapasów dla każdego produktu w panelu administracyjnym:
   1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy.
   2. Zmień dostępną ilość na liczbę, jaką możesz sprzedać w ciągu jednego dnia.
   3. Kliknij opcję Zapisz.

- Jeśli masz wiele stron produktów, ustaw poziomy zapasów za pomocą pliku CSV: 1. Kliknij Eksportuj. Jeśli eksportujesz maksymalnie jedną stronę produktów (do 50 produktów), plik CSV jest pobierany przez przeglądarkę. Jeśli eksportujesz więcej niż jedną stronę produktów (51 lub więcej produktów), plik CSV jest wysyłany do Ciebie e-mailem. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik jest również wysyłany na adres e-mail właściciela sklepu. 2. Otwórz plik CSV w programie arkusza, np. Google Sheets. 3. Utwórz kopię pliku. Gdy zechcesz przywrócić pierwotne poziomy zapasów, będziesz potrzebować oryginalnego pliku do załadowania do sklepu Shopify. 4. W skopiowanym pliku ustaw zapasy dla każdego produktu i wariantu, a następnie zapisz plik. 5. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy. 6. Kliknij Importuj. 7. Dodaj zaktualizowany plik CSV i kliknij Załaduj plik.

Po wyczerpaniu zapasów określonych produktów klienci nie mogą składać na nie zamówień. Aby poinformować klientów, kiedy Twoje produkty będą znowu dostępne, rozważ zainstalowanie aplikacji, która pozwoli klientom wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail po dodaniu zapasu do tych produktów. Dostępne aplikacje poznasz w Shopify App Store.

Ustaw poziomy zapasów na zero

Po otrzymaniu preferowanej liczby zamówień w ciągu dnia możesz uniemożliwić klientom składanie zamówień, usuwając zapasy każdego z Twoich produktów.

Aby ta metoda była skuteczna, upewnij się, że nie masz żadnych ustawień w szablonie, warunków w kolekcjach ani aplikacji w sklepie, które powodują ukrycie produktów z wyczerpanymi zapasami. Jeśli ukryjesz produkty z wyczerpanymi zapasami i ustawisz poziom zapasów na zero, klienci nie będą widzieć żadnych produktów na Twojej stronie internetowej. Musisz również się upewnić, że ustawienia produktu uniemożliwiają klientom kupowanie produktów, których zapasy są wyczerpane.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy.
 2. Skonfiguruj produkty w taki sposób, aby zakończyć ich sprzedaż, zostaną wyprzedane:

  1. Kliknij górne pole wyboru, aby wybrać wszystkie produkty na stronie.
  2. Jeśli w sklepie masz więcej niż 50 produktów, kliknij opcję Wybierz wszystkie zapasy w tym sklepie.
  3. Kliknij opcje: Edycja zbiorcza > Kolumny > Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów, aby dodać tę kolumnę do edytora zbiorczego.
  4. Upewnij się, że Twoje produkty w kolumnie Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów są odznaczone.
  5. Kliknij opcję Zapisz.
 3. Ustaw poziomy zapasów na zero:

  • Jeśli masz tylko kilka stron produktów, ustaw poziomy zapasów na 0 w panelu administracyjnym:
   1. Kliknij górne pole wyboru, aby wybrać wszystkie produkty na stronie.
   2. Kliknij opcję Aktualizuj ilości.
   3. Kliknij Ustaw i wprowadź 0, a następnie kliknij Zapisz.
   4. Powtórz te kroki dla każdej strony produktów.

- Jeśli masz wiele stron produktów, ustaw poziomy zapasów na 0 za pomocą pliku CSV: 1. Kliknij Eksportuj. Jeśli eksportujesz maksymalnie jedną stronę produktów (do 50 produktów), plik CSV jest pobierany przez przeglądarkę. Jeśli eksportujesz więcej niż jedną stronę produktów (51 lub więcej produktów), plik CSV jest wysyłany do Ciebie e-mailem. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik jest również wysyłany na adres e-mail właściciela sklepu. 2. Otwórz plik CSV w programie arkusza, np. Google Sheets. 3. Utwórz kopię pliku. Gdy zechcesz przywrócić pierwotne poziomy zapasów, będziesz potrzebować oryginalnego pliku do załadowania do sklepu Shopify. 4. W skopiowanym pliku ustaw dla zapasów dla każdego produktu i wariantu wartość 0 a następnie zapisz plik. 5. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy. 6. Kliknij Importuj. 7. Dodaj zaktualizowany plik CSV i kliknij Załaduj plik.

Jeśli chcesz przywrócić pierwotne zapasy, załaduj oryginalny pobrany plik CSV.

Jeżeli usuniesz zapasy, rozważ zainstalowanie aplikacji, która pozwoli klientom wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail po dodaniu zapasu do produktu. Dostępne aplikacje poznasz w Shopify App Store.

Dodaj aplikację Maksimum koszyka

Aplikacja Maksimum koszyka może pomóc ograniczyć liczbę produktów, jaką klient może dodać do koszyka w jednym zamówieniu.

Kroki:

 1. Przejdź do Shopify App Store.
 2. Znajdź aplikację, która najlepiej pasuje do Twojej firmy.
 3. Kliknij opcję Dodaj aplikację.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji aplikacji.

Przygotuj się na wzrost zgłaszanych żądań pomocy technicznej

Wzrost liczby zamówień często prowadzi do wzrostu liczby żądań pomocy technicznej. Korzystanie z platformy obsługi klienta, na której można tworzyć wiadomości e-mail z szablonami lub makra, może pomóc w efektywnym zarządzaniu wsparciem technicznym. Proaktywne działania polegające na udzielaniu odpowiedzi na potencjalne pytania dotyczące pomocy technicznej w dostępnej na Twojej stronie internetowej sekcji Często zadawane pytania jest również dobrym sposobem obsługi żądań pomocy technicznej. W sekcji Często zadawane pytania klienci szybko otrzymują odpowiedzi i podawany jest adres URL, pod którym mogą uzyskać więcej informacji.

Platformy obsługi klienta

Dostępnych jest wiele platform obsługi klienta. Niektóre z nich można znaleźć w Shopify App Store. Integrują się one bezpośrednio z Shopify i mogą być skutecznym narzędziem do zarządzania żądaniami pomocy technicznej.

Utwórz szablony dla typowych pytań, takich jak aktualizacje wysyłki, żądania zwrotu lub zapytania dotyczące produktów. Skonfiguruj automatyczną odpowiedź, która zawiera oczekiwane czasy odpowiedzi i instrukcje dotyczące tego, co należy zrobić, jeśli klient nie otrzyma odpowiedzi w tym przedziale czasu.

Utwórz stronę Często zadawane pytania

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do: Sklep online > Strony.
 2. Kliknij Dodaj stronę.
 3. Dodaj tytuł i wypełnij zawartość strony.
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Aby dodać stronę Często zadawane pytania do menu swojej strony internetowej, skorzystaj z opcji Dodaj pozycję menu.

Pobierz aplikację Często zadawane pytania

Aplikacje mogą pomóc w budowaniu obszernych stron często zadawanych pytań z unikalnymi funkcjami, takimi jak wyszukiwanie i układy z kartami. Jeśli chcesz użyć aplikacji do utworzenia strony Często zadawane pytania, odwiedź Shopify App Store.

Ustaw odpowiednie oczekiwania dotyczące wysyłki

Upewnij się, że Twoi klienci wiedzą, kiedy mogą oczekiwać dostarczenia ich zamówień. Ustawienie odpowiednich oczekiwań może zmniejszyć liczbę otrzymywanych żądań pomocy technicznej, zwiększyć zaufanie do Twojej marki i zapewnić klientom bezpieczeństwo przy składaniu zamówień za pośrednictwem Twojej firmy.

Możesz dodać baner do swojej strony internetowej, utworzyć nową stronę lub dodać politykę wysyłki do swojego sklepu online, aby klienci mogli znaleźć informacje o wysyłce.

Skorzystaj z usługi realizacji innego podmiotu

Jeśli okaże się, że pakowanie i wysyłka zamówień powoduje największe opóźnienia, rozważ współpracę z lokalnym magazynem. Możesz dodać go jako niestandardową usługę, aby Twoje zamówienia były do niego wysyłane poprzez e-mail. W rezultacie zamówienia będą tam pakowane i wysyłane w Twoim imieniu.

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, rozważ złożenie wniosku o Sieć realizacji Shopify.

Użyj Shopify Shipping

Jeśli jesteś w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych, możesz użyć usługi Shopify Shipping do drukowania etykiet wysyłkowych w domu i poprosić przewoźnika o odbiór Twoich przesyłek, gdy są one gotowe do wysyłki. Dzięki temu zaoszczędzisz czas potrzebny na dojazd na pocztę i z powrotem oraz możesz zaoferować tańsze stawki wysyłki niż na poczcie.

Zatrudnij nowych pracowników

Zatrudniając nowych pracowników do wykonania określonych zadań dla Twojej firmy, możesz zaoszczędzić czas. W połączeniu z wiedzą fachową, którą często wnoszą nowi pracownicy, może to z nadwyżką zrekompensować koszty wynagrodzeń. Na przykład, jeśli pakowanie produktów trwa cztery godziny dziennie, rozważ, ile nowych zamówień możesz przetworzyć i zaakceptować w tym czasie.

Prowadząc sklep online, wiele zadań można wykonywać zdalnie. Prace związane z marketingiem, projektowaniem stron internetowych, obsługą klienta i zarządzaniem stroną internetową można wykonywać z dowolnego miejsca, zatrudniając osoby z całego świata.

Możesz dodać pracowników do swojego konta Shopify i wykorzystać uprawnienia pracowników w celu udzielenia im dostępu tylko do tych obszarów panelu administracyjnego, których potrzebują.

Rozpoczynając działalność, rozważ szukanie pracowników zewnętrznych, aby przekonać się, jakie korzyści mogą przynieść Twojej firmie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo