Dodaj, usuń lub edytuj pozycje menu w sklepie online

Możesz dodać pozycje do menu sklepu online, aby opracować nawigację sklepu. Pozycje menu to linki do produktów, kolekcji, stron internetowych, wpisów na blogu, zasad lub innych witryn. Możesz także usuwać lub edytować pozycje menu.

W większości przypadków musisz utworzyć pozycję zanim będzie możliwe utworzenie do niej linka.. Przykładowo, musisz utworzyć kolekcję zanim dodasz ją do menu.

Jeśli usuniesz zasób, którego używasz w nawigacji w sklepie, wszelkie powiązane pozycje menu zostaną również usunięte. Na przykład, jeśli usuniesz kolekcję, która jest używana dla pozycji menu Wyprzedaż, zarówno kolekcja, jak i pozycja menu zostaną usunięte.

Nawigację sklepu online można wyświetlać i zmieniać na stronie Nawigacja na panelu administracyjnym Shopify.

Dodaj pozycję menu

Możesz dodać pozycje menu, aby połączyć je z poniższymi zasobami:

  • strony internetowe
  • kolekcje
  • produkty
  • blogi lub posty na blogach
  • polityki sklepu
  • zewnętrzne strony internetowe
  • linki z e-maila

Kroki:

Edytuj pozycję menu

Podczas edycji menu każda czynność, taka jak dodawanie, edycja, usuwanie, przenoszenie, jest traktowana jako zmiana. Po wykonaniu 200 zmian dalsze czynności są ograniczone do momentu zapisania zmian menu. Kliknięcie lub naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zresetowanie licznika. Zapisuj zmiany menu często, aby upewnić się, że limit zmian nie został jeszcze osiągnięty.

Kroki:

Zmień kolejność wyświetlania pozycji menu

Kolejność wyświetlania pozycji menu można sprawdzić na stronie Nawigacja. Pozycje menu wyświetlają się w sklepie online w kolejności, w jakiej są wymienione.

Kroki:

Usuń pozycję menu

Możesz usunąć pozycję menu, a tym samym z nawigacji sklepu online. Po usunięciu pozycji menu zawierającego pozycje zagnieżdżone pod nim w rozwijanym menu, te zagnieżdżone pozycje menu są również usuwane, a rozwijalne menu jest usuwane z nawigacji sklepu online.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo