Dodaj, usuń lub edytuj pozycje menu w sklepie online

Możesz dodać pozycje do menu sklepu online, aby opracować nawigację sklepu. Pozycje menu to linki do produktów, kolekcji, stron internetowych, wpisów na blogu, zasad lub innych witryn. Możesz także usuwać lub edytować pozycje menu.

W większości przypadków musisz utworzyć pozycję zanim będzie możliwe utworzenie do niej linka.. Przykładowo, musisz utworzyć kolekcję zanim dodasz ją do menu.

Nawigację sklepu online można wyświetlać i zmieniać na stronie Nawigacja na panelu administracyjnym Shopify.

Dodaj pozycję menu

Można dodawać pozycje menu, aby połączyć je linkiem z następującymi obszarami:

 • strony internetowe
 • kolekcje
 • produkty
 • blogi lub posty na blogach
 • polityki sklepu
 • zewnętrzne strony internetowe
 • linki z e-maila

Kroki:

 1. Na stronie Nawigacja kliknij tytuł menu, które chcesz edytować.

 2. Kliknij Dodaj pozycję menu.

 3. Wprowadź nazwę pozycji menu. Nazwa ta jest wyświetlana w menu i może zawierać znaki specjalne lub emotikony.

 4. Kliknij pole Link, a następnie wprowadź adres strony internetowej dla zewnętrznej strony internetowej lub wybierz typ linku:

 5. Jeśli wybrałeś(-aś) jedną kolekcję lub wszystkie kolekcje, możesz filtrować kolekcję za pomocą tagów, aby wyświetlić tylko te produkty, które pasują do wszystkich wprowadzonych tagów.

 6. Po ustaleniu typu linka wybierz miejsce docelowe. Jeśli wybierzesz opcję Strona główna, miejsce docelowe zostanie automatycznie ustawione na stronę główną Twojego sklepu online.

 7. Kliknij opcję Dodaj, aby zapisać pozycję menu.

 8. Kliknij Zapisz menu.

Jeśli usuniesz zasób, którego używasz w nawigacji w sklepie, wszelkie powiązane pozycje menu zostaną również usunięte. Na przykład, jeśli usuniesz kolekcję, która jest używana w pozycji menu Wyprzedaż, zarówno kolekcja, jak i pozycja menu zostaną usunięte.

Edytuj pozycję menu

Kroki:

 1. Kliknij nazwę menu, która zawiera pozycję.

 2. W sekcji Pozycje menu kliknij Edytuj obok nazwy pozycji.

 3. Wprowadź zmiany:

 4. Kliknij Zastosuj zmiany.

 5. Kliknij Zapisz menu.

Zmień kolejność wyświetlania pozycji menu

Kolejność wyświetlania pozycji menu można sprawdzić na stronie Nawigacja. Pozycje menu wyświetlają się w sklepie online w kolejności, w jakiej są wymienione.

Kroki:

 1. Kliknij tytuł menu, którego kolejność chcesz zmienić.

 2. Kliknij i przytrzymaj ikonę uchwytu (⠿) obok pozycji menu, a następnie przeciągnij pozycję menu do innej pozycji:

  Menu items section with handle icon highlighted

 3. Kliknij Zapisz menu.

Usuń pozycję menu

Możesz usunąć pozycję menu, a tym samym z nawigacji sklepu online. Po usunięciu pozycji menu zawierającego pozycje zagnieżdżone pod nim w rozwijanym menu, te zagnieżdżone pozycje menu są również usuwane, a rozwijalne menu jest usuwane z nawigacji sklepu online.

Kroki:

 1. Kliknij Usuń obok pozycji menu, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

 3. Kliknij Zapisz menu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo