Skonfiguruj rozwijane menu w sklepie online

Za pomocą rozwijalnych menu można grupować produkty, kolekcje lub strony, co ułatwia klientom nawigację w sklepie online. Na przykład, jeśli masz dużo produktów, możesz dodać je do kolekcji, a następnie użyć rozwijalnego menu z menu głównego, aby uporządkować kolekcje. To pomoże klientowi wyszukanie szukanego przez niego typu produktu.

Można również dodawać, usuwać lub edytować pozycje w rozwijanych lub domyślnych menu sklepu.

Nawigację sklepu online można wyświetlać i zmieniać na stronie Nawigacja na panelu administracyjnym Shopify.

Zagnieżdżanie pozycji w rozwijalnych menu

Rozwijane menu można budować poprzez tworzenie lub usuwanie pozycji menu w taki sposób, aby były one „zagnieżdżone” poniżej pozycji najwyższego poziomu. Pozycja najwyższego poziomu pojawia się w głównym menu sklepu online, a zagnieżdżone pozycje menu w rozwijanym menu:

Zdjęcie przedstawiające pozycję najwyższego poziomu i dwa poziomy zagnieżdżonych menu w sklepie online > sekcja Nawigacja na pulpicie administracyjnym Shopify

Pozycja najwyższego poziomu może mieć maksymalnie dwa poziomy zagnieżdżonych rozwijalnych menu.

Wszystkie szablony będą wyświetlać zagnieżdżone pozycje jako rozwijane menu z menu głównego, a niektóre szablony będą wyświetlać zagnieżdżone pozycje jako rozwijane menu w innych lokalizacjach.

Wygląd i lokalizacja menu głównego i rozwijanych menu w sklepie online zależy od szablonu sklepu online. Niektóre szablony wyświetlają ikonę obok nazwy rozwijalnego menu w menu głównym, aby wskazać klientom, że w danym miejscu jest zlokalizowane rozwijalne menu.

Istnieje możliwość dodania rozwijanego menu z dowolnej pozycji w menu głównym.

Dodaj rozwijalne menu z menu głównego

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo