ตั้งค่าเมนูดรอปดาวน์ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถใช้งานเมนูดรอปดาวน์เพื่อจัดกลุ่มสินค้า คอลเลกชัน หรือหน้าต่างๆ ให้เป็นระเบียบเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น หากคุณมีสินค้าจำนวนมาก เราแนะนำให้คุณเพิ่มสินค้าเหล่านั้นลงในคอลเลกชัน แล้วใช้เมนูดรอปดาวน์จากเมนูหลักเพื่อจัดระเบียบคอลเลกชัน วิธีนี้สามารถช่วยให้ลูกค้าค้นหาประเภทสินค้าที่ตนต้องการได้

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขรายการเมนูในเมนูดรอปดาวน์ หรือในเมนูเริ่มต้นของร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อีกด้วย

คุณสามารถดูและเปลี่ยนการนำทางภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้จากหน้าการนำทางในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

รวบรวมรายการเมนูเพื่อสร้างเป็นเมนูดรอปดาวน์

คุณสามารถสร้างเมนูดรอปดาวน์ได้ด้วยการสร้างหรือย้ายรายการต่างๆ ในเมนูเพื่อ “รวบรวม” ให้อยู่ด้านล่างของรายการระดับสูง รายการดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในเมนูหลักบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ และรายการเมนูที่รวบรวมไว้จะปรากฏอยู่ในเมนูดรอปดาวน์:

ภาพแสดงรายการระดับสูง และเมนูที่รวบรวมไว้สองระดับในส่วนร้านค้าออนไลน์ > การนำทางของส่วนผู้ดูแล Shopify

รายการเมนูระดับสูงสามารถมีเมนูดรอปดาวน์ที่รวบรวมไว้ได้ถึงสองระดับด้วยกัน

ธีมทั้งหมดจะแสดงรายการที่รวบรวมไว้เป็นเมนูดรอปดาวน์จากเมนูหลัก โดยบางธีมจะแสดงรายการที่รวบรวมไว้เป็นเมนูดรอปดาวน์ในตำแหน่งอื่นๆ

ลักษณะและตำแหน่งของเมนูหลักรวมถึงเมนูดรอปดาวน์ในร้านค้าออนไลน์จะอิงตามธีมที่คุณใช้ในร้านค้านั้น บางธีมจะแสดงไอคอนถัดจากชื่อของเมนูดรอปดาวน์ในเมนูหลักเพื่อช่วยให้ลูกค้าสังเกตเห็นได้ว่ามีเมนูดรอปดาวน์อยู่

คุณสามารถเพิ่มเมนูดรอปดาวน์จากรายการเมนูใดก็ได้ในเมนูหลัก

เพิ่มเมนูดรอปดาวน์จากเมนูหลัก

ขั้นตอน:

  1. คลิกที่ชื่อเมนูหลักของคุณ

  2. เลือกรายการเมนูต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นหัวของเมนูดรอปดาวน์ หรือเพิ่มรายการเมนูใหม่เพื่อใช้เป็นหัวของเมนูดรอปดาวน์ หากไม่ต้องการให้หัวเมนูเป็นลิงก์ คุณต้องใส่ # ในช่องลิงก์เมื่อทำการเพิ่มรายการเมนู

  3. เพิ่มรายการเมนูเพื่อรวมเมนูดรอปดาวน์ใหม่ คลิกเพิ่มรายการเมนู แล้วใส่ชื่อของเมนูหลัก จากนั้นเลือกหรือพิมพ์ปลายทางของลิงก์

  4. คลิกและลากรายการเมนูไปยังด้านล่างของรายการส่วนหัว

  5. คลิกบันทึกเมนู

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี