URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

การเปลี่ยนเส้นทาง URL สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมจากเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งได้ เมื่อคุณเปลี่ยน URL บนร้านค้า Shopify คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อรับประกันว่าลูกค้าจะยังเจอสิ่งที่ตนต้องการ

เช่น หากคุณลบสินค้า คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าไปยัง URL ของสินค้าดังกล่าวเปลี่ยนเส้นทางไปยังสินค้าที่ใกล้เคียงกันในร้านค้าของคุณ

สร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนำทาง” **

 5. คลิกการเปลี่ยนเส้นทาง URL

 6. คลิก “สร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL

 7. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางจาก ให้ป้อน URL ต้นทางที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้เยี่ยมชม

 8. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ให้ป้อน URL ปลายทางของการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม หากคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรกของร้านค้า ให้ป้อน /

 9. คลิกบันทึกการเปลี่ยนเส้นทาง

เปลี่ยนเส้นทางเฉพาะ URL ที่เสียหายเท่านั้น โดย URL ที่เสียหายอาจโหลดข้อความตัวยึดตำแหน่ง “ไม่พบหน้า” หรือข้อความ “404” อาจปรากฏในหน้าหรือในชื่อหน้า หาก URL ยังคงโหลดเว็บเพจที่ถูกต้อง การเปลี่ยนเส้นทาง URL จะไม่สามารถใช้งานได้

จัดการการเปลี่ยนเส้นทาง URL ของคุณ

คุณสามารถจัดการรายการการเปลี่ยนเส้นทาง URL ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

กรองการเปลี่ยนเส้นทาง URL ตามวันที่

ขั้นตอน:

 1. คลิกวันที่เพิ่ม
 2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการกรอง

บันทึกตัวกรองการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. สร้างตัวกรองโดยใช้ช่องค้นหาหรือโดยกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางตามวันที่
 2. คลิก “บันทึกตัวกรอง
 3. เลือกชื่อตัวกรองของคุณ
 4. คลิก “บันทึกตัวกรอง” บันทึกตัวกรองเป็นแท็บใหม่ที่ด้านบนสุดของรายการนี้แล้ว

ลบตัวกรองการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. เลือกตัวกรองที่คุณต้องการลบ
 2. คลิกที่ “บันทึก
 3. คลิกที่ “ลบแท็บ” จากนั้นคลิก “ลบออก

แก้ไขชื่อตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

ขั้นตอน:

 1. เลือกตัวกรองที่คุณต้องการแก้ไข
 2. คลิกที่ “บันทึก
 3. แก้ไขชื่อแท็บ จากนั้นคลิก “บันทึกตัวกรอง

แก้ไขการเปลี่ยนเส้นทาง URL ทีละรายการ

ขั้นตอน:

 1. คลิกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ทำการเปลี่ยนแปลง
 3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนเส้นทาง

แก้ไข URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางหลายรายการพร้อมกัน

ขั้นตอน:

 1. เลือกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. คลิก “แก้ไขการเปลี่ยนเส้นทาง
 3. ทำการเปลี่ยนแปลง
 4. คลิกที่บันทึก

ส่งออกการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ส่งออก
 2. เลือกว่าต้องการส่งออกการเปลี่ยนเส้นทางใด
 3. เลือกประเภทไฟล์ CSV ที่คุณต้องการส่งออก
 4. คลิก “ส่งออก URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

นำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL

วิธีนำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่มีอยู่:

 1. คลิกที่นำเข้า
 2. คลิก “เพิ่มไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ CSV
 3. คลิกที่อัปโหลดไฟล์
 4. ตรวจสอบไฟล์ที่จะนำเข้า
 5. คลิกนำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง
 6. คลิกที่ปิด

ลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. เลือกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการลบ
 2. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม
 3. คลิกลบการเปลี่ยนเส้นทางที่เลือก
 4. คลิกลบเพื่อยืนยันการตัดสินใจของคุณ

การเปลี่ยนเส้นทางและโฟลเดอร์ย่อย

การสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL จะมีผลใช้กับภาษาหรือโฟลเดอร์ย่อยของตลาดทั้งหมดที่ตั้งค่าโดยใช้ Shopify Markets

ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักของ John คือสหรัฐอเมริกา (johns-apparel.com) นอกจากนี้ เขายังมีตลาดสำหรับแคนาดาในโฟลเดอร์ย่อย (johns-apparel.com/en-ca) อีกด้วย John เกิดตัดสินใจที่จะหยุดขายเสื้อยืดสีฟ้าในร้านค้า เขาจึงลบสินค้าดังกล่าวและสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL จาก /products/blue-t-shirt ไปยัง /collections/t-shirts แค่รายการเดียว

หลังจากสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาที่พยายามจะเข้าชม /products/blue-t-shirt จะถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติไปยัง johns-apparel.com/collections/t-shirts ส่วนลูกค้าในแคนาดาที่พยายามจะเข้าชม johns-apparel.com/en-ca/products/blue-t-shirt ก็จะถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติไปยัง johns-apparel.com/en-ca/collections/t-shirts

ไม่เพียงเท่านั้น John ยังคงสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทางแยกสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อยได้ หากเขาต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้คนในแต่ละตลาดไปยังปลายทางที่แตกต่างกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี