URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

การเปลี่ยนเส้นทาง URL สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมจากเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งได้ เมื่อคุณเปลี่ยน URL บนร้านค้า Shopify คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อรับประกันว่าลูกค้าจะยังเจอสิ่งที่ตนต้องการ

เช่น หากคุณลบสินค้า คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าไปยัง URL ของสินค้าดังกล่าวถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังสินค้าที่ใกล้เคียงกันในร้านค้าของคุณ

สร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > การนำทาง

 2. คลิกการเปลี่ยนเส้นทาง URL

 3. คลิก "สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง"

 4. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางจาก ให้ป้อน URL ต้นทางที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม

  เปลี่ยนเส้นทางเฉพาะ URL ที่เสียหายเท่านั้น โดย URL ที่เสียหายอาจโหลดข้อความตัวยึดตำแหน่ง "ไม่พบหน้า" หรือข้อความ "404" อาจปรากฏในหน้าหรือในชื่อหน้า หาก URL ยังคงโหลดเว็บเพจที่ถูกต้อง การเปลี่ยนเส้นทาง URL จะไม่สามารถใช้งานได้

 5. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ให้ป้อน URL ปลายทางของการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม หากคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรกของร้านค้า ให้ป้อน /

 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนเส้นทาง

จัดการ URL เปลี่ยนเส้นทางของคุณ

คุณสามารถจัดการรายการการเปลี่ยนเส้นทาง URL ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ฟิลเตอร์การเปลี่ยนเส้นทาง URL ตามวันที่
 • บันทึกตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • ลบตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • แก้ไขชื่อตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง
 • แก้ไข URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางแต่ละรายการ
 • แก้ไข URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางหลายรายการพร้อมกัน
 • ส่งออกการเปลี่ยนเส้นทาง URL
 • นำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL
 • ลบ URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

ฟิลเตอร์การเปลี่ยนเส้นทาง URL ตามวันที่

ขั้นตอน:

 1. คลิกวันที่เพิ่ม
 2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการกรอง

บันทึกตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

ขั้นตอน:

 1. สร้างตัวกรองโดยใช้ช่องค้นหาหรือโดยกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางตามวันที่
 2. คลิก "บันทึกตัวกรอง"
 3. เลือกชื่อตัวกรองของคุณ
 4. คลิก "บันทึกตัวกรอง" บันทึกตัวกรองเป็นแท็บใหม่ที่ด้านบนสุดของรายการนี้แล้ว

ลบตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

ขั้นตอน:

 1. เลือกตัวกรองที่คุณต้องการลบ
 2. คลิกที่ "บันทึก"
 3. คลิกที่ "ลบแท็บ" จากนั้นคลิก "ลบออก"

แก้ไขชื่อตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

ขั้นตอน:

 1. เลือกตัวกรองที่คุณต้องการแก้ไข
 2. คลิกที่ "บันทึก"
 3. แก้ไขชื่อแท็บ จากนั้นคลิก "บันทึกตัวกรอง"

แก้ไข URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางแต่ละรายการ

ขั้นตอน:

 1. คลิกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ทำการเปลี่ยนแปลง
 3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนเส้นทาง

แก้ไข URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางหลายรายการพร้อมกัน

ขั้นตอน:

 1. เลือกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. คลิก "แก้ไขการเปลี่ยนเส้นทาง"
 3. ทำการเปลี่ยนแปลง
 4. คลิกที่บันทึก

ส่งออกการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ส่งออก
 2. เลือกว่าต้องการส่งออกการเปลี่ยนเส้นทางใด
 3. เลือกประเภทไฟล์ CSV ที่คุณต้องการส่งออก
 4. คลิก "ส่งออก URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง"

นำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL

วิธีนำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่มีอยู่:

 1. คลิกที่นำเข้า
 2. คลิก "เพิ่มไฟล์" แล้วเลือกไฟล์ CSV
 3. คลิกที่อัปโหลดไฟล์
 4. ตรวจสอบไฟล์ที่จะนำเข้า
 5. คลิกนำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง
 6. คลิกที่ปิด

ลบ URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

ขั้นตอน:

 1. เลือกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการลบ
 2. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม
 3. คลิกลบการเปลี่ยนเส้นทางที่เลือก
 4. คลิกลบเพื่อยืนยันการตัดสินใจของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี