สร้างและจัดการการเปลี่ยนเส้นทาง URL

การเปลี่ยนเส้นทาง URL สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมจากเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งได้ เมื่อคุณเปลี่ยน URL บนร้านค้า Shopify คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อรับประกันว่าลูกค้าจะยังเจอสิ่งที่ตนต้องการ

เช่น หากคุณลบสินค้า คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าไปยัง URL ของสินค้าดังกล่าวเปลี่ยนเส้นทางไปยังสินค้าที่ใกล้เคียงกันในร้านค้าของคุณ

ข้อควรพิจารณาในการสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ก่อนที่คุณจะสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่ขึ้นต้นด้วยคำนำหน้าเหล่านี้: /apps, /application, /cart, /carts, /orders หรือ /services.
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่ใช้เส้นทาง Shopify คงที่: /products, /collections, /collections/all.
 • คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL ที่เสียหายเท่านั้น URL ที่เสียหายจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด เช่น ไม่พบหน้านี้ หรือ 404 ในหน้าหรือในชื่อหน้า หาก URL ยังคงโหลดเว็บเพจที่ถูกต้อง การเปลี่ยนเส้นทาง URL จะไม่สามารถใช้งานได้

สร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL

คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL ได้ เมื่อสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL ใหม่อาจเป็น URL แบบย่อ เช่น /collection/shirts หรือ URL แบบเต็ม เช่น http://www.example.com/collection/shirts หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมภายใน โดเมนหลัก ให้ใช้ URL แบบย่อ หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางภายนอก โดเมนหลัก ให้ใช้ URL แบบเต็ม

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่ม Liquid ไปยังช่องเปลี่ยนเส้นทางจากและช่องเปลี่ยนเส้นทางไปยังได้ ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของช่องแบบเต็มได้เมื่อใช้ Liquid ในเส้นทางของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. คลิก ดู URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง

 6. คลิก “สร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL

 7. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางจาก ให้ป้อน URL ต้นทางที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้เยี่ยมชม

 8. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ให้ป้อน URL ปลายทางของการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรกของร้านค้าคุณ ให้ป้อน /

 9. คลิกบันทึกการเปลี่ยนเส้นทาง

การเปลี่ยนเส้นทางและโฟลเดอร์ย่อย

การสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL จะมีผลใช้กับภาษาหรือโฟลเดอร์ย่อยของตลาดทั้งหมดที่ตั้งค่าโดยใช้ Shopify Markets

ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักของ John คือสหรัฐอเมริกา (johns-apparel.com) นอกจากนี้ เขายังมีตลาดสำหรับแคนาดาในโฟลเดอร์ย่อย (johns-apparel.com/en-ca) อีกด้วย John เกิดตัดสินใจที่จะหยุดขายเสื้อยืดสีฟ้าในร้านค้า เขาจึงลบสินค้าดังกล่าวและสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL จาก /products/blue-t-shirt ไปยัง /collections/t-shirts แค่รายการเดียว

หลังจากสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาที่พยายามจะเข้าชม /products/blue-t-shirt จะถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติไปยัง johns-apparel.com/collections/t-shirts ส่วนลูกค้าในแคนาดาที่พยายามจะเข้าชม johns-apparel.com/en-ca/products/blue-t-shirt ก็จะถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติไปยัง johns-apparel.com/en-ca/collections/t-shirts

ไม่เพียงเท่านั้น John ยังคงสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทางแยกสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อยได้ หากเขาต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้คนในแต่ละตลาดไปยังปลายทางที่แตกต่างกัน

จัดการการเปลี่ยนเส้นทาง URL ของคุณ

คุณสามารถจัดการรายการการเปลี่ยนเส้นทาง URL ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ฟิลเตอร์การเปลี่ยนเส้นทาง URL ตามวันที่

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. คลิกวันที่เพิ่ม

 6. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการกรอง

บันทึกตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. สร้างตัวกรองโดยใช้ช่องค้นหาหรือโดยกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางตามวันที่

 6. คลิก “บันทึกตัวกรอง

 7. เลือกชื่อตัวกรองของคุณ

 8. คลิก “บันทึกตัวกรอง” บันทึกตัวกรองเป็นแท็บใหม่ที่ด้านบนสุดของรายการนี้แล้ว

ลบตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. เลือกตัวกรองที่คุณต้องการลบ

 6. คลิกที่ “บันทึก

 7. คลิกที่ “ลบแท็บ” จากนั้นคลิก “ลบออก

แก้ไขชื่อตัวกรอง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. เลือกตัวกรองที่คุณต้องการแก้ไข

 6. คลิกที่ “บันทึก

 7. แก้ไขชื่อแท็บ จากนั้นคลิก “บันทึกตัวกรอง

แก้ไข URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางแต่ละรายการ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. คลิกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการแก้ไข

 6. ทำการเปลี่ยนแปลง

 7. คลิกบันทึกการเปลี่ยนเส้นทาง

แก้ไข URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางหลายรายการพร้อมกัน

คุณสามารถแก้ไขการเปลี่ยนเส้นทาง URL หลายรายการในคราวเดียวได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขการเปลี่ยนเส้นทาง URL หลายรายการในเวลาเดียวกัน ให้ดูที่การใช้การเปลี่ยนเส้นทางหลายรายการในคราวเดียว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. เลือกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการแก้ไข

 6. คลิก “แก้ไขการเปลี่ยนเส้นทาง

 7. ทำการเปลี่ยนแปลง

 8. คลิกที่บันทึก

ส่งออกการเปลี่ยนเส้นทาง URL

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. คลิกที่ส่งออก

 6. เลือกว่าต้องการส่งออกการเปลี่ยนเส้นทางใด

 7. เลือกประเภทไฟล์ CSV ที่คุณต้องการส่งออก

 8. คลิก “ส่งออก URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

นำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL

คุณสามารถนําเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่มีอยู่ของคุณไปยัง Shopify ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดและดูตัวอย่างไฟล์ CSV การเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. คลิกที่นำเข้า

 6. คลิก “เพิ่มไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ CSV

 7. คลิกที่อัปโหลดไฟล์

 8. ตรวจสอบไฟล์ที่จะนำเข้า

 9. คลิกนำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง

 10. คลิกที่ปิด

ลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL

คุณสามารถลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL หลายรายการในเวลาเดียวกัน ให้ดูที่การใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การนําทาง

 5. เลือกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการลบ

 6. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 7. คลิกลบการเปลี่ยนเส้นทางที่เลือก

 8. คลิกลบเพื่อยืนยันการตัดสินใจของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี