URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

การเปลี่ยนเส้นทาง URL สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมจากเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งได้ เมื่อคุณเปลี่ยน URL บนร้านค้า Shopify คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อรับประกันว่าลูกค้าจะยังเจอสิ่งที่ตนต้องการ

เช่น หากคุณลบสินค้า คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าไปยัง URL ของสินค้าดังกล่าวถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังสินค้าที่ใกล้เคียงกันในร้านค้าของคุณ

สร้างการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > การนำทาง

 2. คลิกการเปลี่ยนเส้นทาง URL

 3. คลิกเพิ่มการเปลี่ยนเส้นทาง URL

 4. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางจาก ให้ป้อน URL ต้นทางที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม

  เปลี่ยนเส้นทางเฉพาะ URL ที่เสียหายเท่านั้น โดย URL ที่เสียหายอาจโหลดข้อความตัวยึดตำแหน่ง "ไม่พบหน้า" หรือข้อความ "404" อาจปรากฏในหน้าหรือในชื่อหน้า หาก URL ยังคงโหลดเว็บเพจที่ถูกต้อง การเปลี่ยนเส้นทาง URL จะไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่ขึ้นต้นด้วยคำนำหน้าเหล่านี้: /apps, /application, /cart, /carts, /orders, /shop หรือ /services

 1. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ให้ป้อน URL ปลายทางของการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม หากคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรกของร้านค้า ให้ป้อน /

หมายเหตุ: URL ใหม่สามารถเป็นได้ทั้ง URL แบบย่อ (เช่น /collection/shirts) หรือแบบเต็ม (เช่น http://www.example.com/collection/shirts) หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมโดยให้ยังอยู่ในโดเมนหลักของคุณ ให้ใช้ URL แบบย่อ แต่หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปนอกโดเมนหลักของคุณ ให้ใช้ URL แบบเต็ม

 1. คลิกที่เพิ่ม

จัดการ URL เปลี่ยนเส้นทางของคุณ

คุณสามารถจัดการรายการการเปลี่ยนเส้นทาง URL ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ฟิลเตอร์การเปลี่ยนเส้นทาง URL ตามวันที่
 • แก้ไขการเปลี่ยนเส้นทาง URL
 • ส่งออกการเปลี่ยนเส้นทาง URL
 • นำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL
 • ลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL แต่ละรายการ
 • ลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL หลายรายการพร้อมกัน

ฟิลเตอร์การเปลี่ยนเส้นทาง URL ตามวันที่

ขั้นตอน:

 1. คลิกฟิลเตอร์
 2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้คลิกเลือกฟิลเตอร์ จากนั้นคลิกวันที่ที่เพิ่ม
 3. คลิกที่เลือกค่า จากนั้นเลือกว่าจะค้นหาก่อนหรือหลังวันที่
 4. ป้อนวันที่
 5. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

แก้ไขการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. คลิกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ทำการเปลี่ยนแปลง
 3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนเส้นทาง

ส่งออกการเปลี่ยนเส้นทาง URL

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ส่งออก
 2. เลือกว่าต้องการส่งออกการเปลี่ยนเส้นทางใด
 3. เลือกประเภทไฟล์ CSV ที่คุณต้องการส่งออก
 4. คลิกส่งออกรายการ

นำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL

วิธีนำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่มีอยู่:

 1. คลิกที่นำเข้า
 2. คลิกเลือกไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ CSV
 3. คลิกที่อัปโหลดไฟล์
 4. ตรวจสอบไฟล์ที่จะนำเข้า
 5. คลิกนำเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดและดูตัวอย่างการเปลี่ยนเส้นทาง URL ในรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

ลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL แต่ละรายการ

ขั้นตอน:

 1. เลือกการเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการลบ
 2. คลิกการดำเนินการ
 3. คลิกลบการเปลี่ยนเส้นทางที่เลือก
 4. คลิกลบเพื่อยืนยันการตัดสินใจของคุณ

ลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL หลายรายการพร้อมกัน

คุณสามารถลบการเปลี่ยนเส้นทาง URL หลายรายการพร้อมกันได้โดยใช้ปุ่มการดำเนินการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี