Chuyển hướng URL

Bạn có thể dùng tính năng chuyển hướng URL để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ trang web này sang trang web khác. Khi thay đổi một URL trên cửa hàng Shopify, bạn có thể tạo chuyển hướng URL để đảm bảo khách hàng vẫn tìm được nội dung mình cần.

Ví dụ: nếu xóa một sản phẩm, bạn có thể thiết lập chuyển hướng URL để khi khách hàng nhập URL cho sản phẩm đó, họ sẽ được chuyển hướng đến một sản phẩm tương tự trên cửa hàng của bạn.

Tạo chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng**.

 5. Nhấp vào URL Redirects (Chuyển hướng URL).

 6. Nhấp vào Tạo chuyển hướng URL.

 7. Trong mục Chuyển hướng từ, nhập URL cũ mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập từ đó.

 8. Trong mục Chuyển hướng đến, nhập URL mới mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập tới đó. Nếu bạn muốn chuyển hướng đến trang chủ của cửa hàng, hãy nhập /.

 9. Nhấp vào Lưu chuyển hướng.

Chỉ nên chuyển hướng nếu URL hỏng. URL hỏng có thể tải thông báo giữ chỗ "không tìm thấy trang" hoặc "404" có thể xuất hiện ở vị trí nào đó trên trang hoặc trong tiêu đề trang. Nếu URL vẫn tải được trang web hợp lệ thì tính năng chuyển hướng URL sẽ không hoạt động.

Quản lý chuyển hướng URL

Bạn có thể quản lý danh sách chuyển hướng URL bằng những cách sau:

Lọc chuyển hướng URL theo ngày

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Ngày thêm.
 2. Trong menu thả xuống, chọn khoảng thời gian bạn muốn lọc.

Lưu bộ lọc chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Tạo bộ lọc bằng hộp tìm kiếm hoặc lọc lần chuyển hướng URL theo ngày.
 2. Nhấp vào Save filters (Lưu bộ lọc).
 3. Chọn tên cho bộ lọc.
 4. Nhấp vào Lưu bộ lọc. Bộ lọc được lưu dưới dạng tab mới ở đầu danh sách.

Xóa bộ lọc chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Chọn bộ lọc bạn muốn xóa.
 2. Nhấp vào Lưu.
 3. Nhấp vào Xóa tab, rồi nhấp vào Xóa.

Sửa tên bộ lọc chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Chọn bộ lọc bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào Lưu.
 3. Sửa tên tab, rồi nhấp vào Lưu bộ lọc.

Sửa từng lần chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào mục chuyển hướng URL bạn muốn sửa.
 2. Nhập nội dung thay đổi.
 3. Nhấp vào Lưu chuyển hướng.

Sửa nhiều lần chuyển hướng URL cùng lúc

Các bước thực hiện:

 1. Chọn lần chuyển hướng URL bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa lần chuyển hướng.
 3. Nhập nội dung thay đổi.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xuất chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Export (Xuất).
 2. Chọn mục chuyển hướng bạn muốn xuất.
 3. Chọn loại tệp CSV bạn muốn xuất.
 4. Nhấp vào Xuất lần chuyển hướng URL.

Nhập chuyển hướng URL

Cách nhập chuyển hướng URL hiện có:

 1. Nhấp vào Import (Nhập).
 2. Nhấp vào Thêm tệp rồi chọn một tệp CSV.
 3. Nhấp vào Upload file (Tải tệp lên).
 4. Xem lại nội dung nhập.
 5. Nhấp vào Nhập chuyển hướng.
 6. Nhấp vào Đóng.

Xóa lần chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Chọn lần chuyển hướng URL bạn muốn xóa.
 2. Nhấp vào Thao tác khác.
 3. Nhấp vào Xóa mục chuyển hướng đã chọn.
 4. Nhấp vào Xóa để xác nhận quyết định của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí