Tạo và quản lý lần chuyển hướng URL

Bạn có thể dùng tính năng chuyển hướng URL để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ trang web này sang trang web khác. Khi thay đổi một URL trên cửa hàng Shopify, bạn có thể tạo chuyển hướng URL để đảm bảo khách hàng vẫn tìm được nội dung mình cần.

Ví dụ: nếu xóa một sản phẩm, bạn có thể thiết lập chuyển hướng URL để khi khách hàng nhập URL cho sản phẩm đó, họ sẽ được chuyển hướng đến một sản phẩm tương tự trên cửa hàng của bạn.

Những lưu ý khi tạo lần chuyển hướng URL

Trước khi tạo lần chuyển hướng URL, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Bạn không thể chuyển hướng các URL bắt đầu bằng các tiền tố sau: /apps, /application, /cart, /carts, /orders hoặc /services.
 • Bạn không thể chuyển hướng URL sử dụng đường dẫn Shopify cố định: /products, /collections, /collections/all.
 • Bạn chỉ có thể chuyển hướng đến URL hỏng. URL hỏng sẽ hiển thị các thông báo lỗi như Không tìm thấy trang hoặc 404 trên trang hoặc tiêu đề trang. Nếu URL vẫn tải được trang web hợp lệ thì lần chuyển hướng URL sẽ không hoạt động.

Tạo lần chuyển hướng URL

Bạn có thể tạo lần chuyển hướng URL. Khi tạo lần chuyển hướng, URL mới có thể là URL tương đối, ví dụ như /collection/shirts, hoặc URL đầy đủ, ví dụ như http://www.example.com/collection/shirts. Để chuyển hướng lưu lượng truy cập trong miền chính, bạn nên dùng URL tương đối. Còn nếu muốn chuyển hướng ra ngoài miền chính, hãy dùng URL đầy đủ.

Bạn cũng có thể thêm Liquid vào các trường Chuyển hướng từChuyển hướng đến. Không thể thực hiện xác thực toàn bộ trường khi bạn sử dụng Liquid trong đường dẫn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Nhấp vào Xem lần chuyển hướng URL.

 6. Nhấp vào Tạo chuyển hướng URL.

 7. Trong mục Chuyển hướng từ, nhập URL cũ mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập từ đó.

 8. Trong trường Chuyển hướng đến, nhập URL mới mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập tới đó. Để chuyển hướng đến trang chủ của cửa hàng, hãy nhập /.

 9. Nhấp vào Lưu chuyển hướng.

Lần chuyển hướng và thư mục con

Việc tạo lần chuyển hướng URL sẽ áp dụng cho tất cả thư mục con ngôn ngữ hoặc thị trường được thiết lập bằng Shopify Markets.

Ví dụ: Thị trường chính của John là Hoa Kỳ trên johns-apparel.com. Anh còn có thị trường Canada trong thư mục con tại johns-apparel.com/en-ca. John quyết định ngừng bán áo thun xanh trong cửa hàng nên anh xóa sản phẩm này, sau đó tạo lần chuyển hướng URL duy nhất từ /products/blue-t-shirt sang /collections/t-shirts.

Sau khi tạo lần chuyển hướng URL, khách hàng tại Hoa Kỳ muốn truy cập /products/blue-t-shirt sẽ được tự động chuyển hướng đến johns-apparel.com/collections/t-shirts, và khách hàng tại Canada muốn truy cập johns-apparel.com/en-ca/products/blue-t-shirt sẽ được tự động chuyển hướng đến johns-apparel.com/en-ca/collections/t-shirts.

John vẫn có thể tạo lần chuyển hướng riêng cho từng thư mục con nếu anh muốn chuyển hướng khách hàng đến một trang đích khác đối với mỗi thị trường.

Quản lý lần chuyển hướng URL

Bạn có thể quản lý danh sách chuyển hướng URL bằng những cách sau:

Lọc lần chuyển hướng URL theo ngày

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Nhấp vào Ngày thêm.

 6. Trong menu thả xuống, chọn khoảng thời gian bạn muốn lọc.

Lưu bộ lọc lần chuyển hướng URL

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Tạo bộ lọc bằng hộp tìm kiếm hoặc lọc lần chuyển hướng URL theo ngày.

 6. Nhấp vào Save filters (Lưu bộ lọc).

 7. Chọn tên cho bộ lọc.

 8. Nhấp vào Lưu bộ lọc. Bộ lọc được lưu dưới dạng tab mới ở đầu danh sách.

Xóa bộ lọc lần chuyển hướng URL

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Chọn bộ lọc bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Lưu.

 7. Nhấp vào Xóa tab, rồi nhấp vào Xóa.

Sửa tên của bộ lọc lần chuyển hướng URL

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Chọn bộ lọc bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Nhấp vào Lưu.

 7. Sửa tên tab, rồi nhấp vào Lưu bộ lọc.

Sửa từng lần chuyển hướng URL

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Nhấp vào mục chuyển hướng URL bạn muốn sửa.

 6. Nhập nội dung thay đổi.

 7. Nhấp vào Lưu chuyển hướng.

Sửa cùng lúc nhiều lần chuyển hướng URL

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt lần chuyển hướng URL. Để tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa nhiều lần chuyển hướng URL cùng lúc, hãy tham khảo cách sử dụng Thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Chọn lần chuyển hướng URL bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Nhấp vào Chỉnh sửa lần chuyển hướng.

 7. Nhập nội dung thay đổi.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Xuất lần chuyển hướng URL

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Nhấp vào Export (Xuất).

 6. Chọn mục chuyển hướng bạn muốn xuất.

 7. Chọn loại tệp CSV bạn muốn xuất.

 8. Nhấp vào Xuất lần chuyển hướng URL.

Nhập lần chuyển hướng URL

Bạn có thể nhập lần chuyển hướng URL hiện có vào Shopify. Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV chứa lần chuyển hướng URL mẫu để lấy làm mẫu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Nhấp vào Import (Nhập).

 6. Nhấp vào Thêm tệp rồi chọn một tệp CSV.

 7. Nhấp vào Upload file (Tải tệp lên).

 8. Xem lại nội dung nhập.

 9. Nhấp vào Nhập chuyển hướng.

 10. Nhấp vào Đóng.

Xóa lần chuyển hướng URL

Bạn có thể xóa lần chuyển hướng URL. Để tìm hiểu thêm về cách xóa nhiều lần chuyển hướng URL cùng lúc, hãy tham khảo cách sử dụng Thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Menu điều hướng.

 5. Chọn lần chuyển hướng URL bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Thao tác khác.

 7. Nhấp vào Xóa mục chuyển hướng đã chọn.

 8. Nhấp vào Xóa để xác nhận quyết định của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí