Chuyển hướng URL

Bạn có thể dùng tính năng chuyển hướng URL để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ trang web này sang trang web khác. Khi thay đổi một URL trên cửa hàng Shopify, bạn có thể tạo chuyển hướng URL để đảm bảo khách hàng vẫn tìm được nội dung mình cần.

Ví dụ: nếu xóa một sản phẩm, bạn có thể thiết lập chuyển hướng URL để khi khách hàng nhập URL cho sản phẩm đó, họ sẽ được chuyển hướng đến một sản phẩm tương tự trên cửa hàng của bạn.

Tạo chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Điều hướng.

 2. Nhấp vào URL Redirects (Chuyển hướng URL).

 3. Nhấp vào Thêm chuyển hướng URL.

 4. Trong mục Chuyển hướng từ, nhập URL cũ mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập từ đó.

  Chỉ nên chuyển hướng nếu URL hỏng. URL hỏng có thể tải thông báo giữ chỗ "không tìm thấy trang" hoặc "404" có thể xuất hiện ở vị trí nào đó trên trang hoặc trong tiêu đề trang. Nếu URL vẫn tải được trang web hợp lệ thì tính năng chuyển hướng URL sẽ không hoạt động.

 1. Trong mục Chuyển hướng đến, nhập URL mới mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập tới đó. Nếu bạn muốn chuyển hướng đến trang chủ của cửa hàng, hãy nhập /.
 1. Nhấp vào Add (Thêm).

Quản lý chuyển hướng URL

Bạn có thể quản lý danh sách chuyển hướng URL bằng những cách sau:

 • Lọc chuyển hướng URL theo ngày
 • Sửa chuyển hướng URL
 • Xuất chuyển hướng URL
 • Nhập chuyển hướng URL
 • Xóa từng chuyển hướng URL
 • Xóa đồng thời nhiều chuyển hướng URL

Lọc chuyển hướng URL theo ngày

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Lọc.
 2. Trong menu thả xuống, nhấp vào Chọn tùy chọn lọc. Sau đó nhấp vào Ngày thêm.
 3. Nhấp vào Chọn một giá trị rồi chọn xem bạn muốn tìm kiếm trước hay sau một ngày cụ thể.
 4. Nhập ngày.
 5. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc).

Sửa chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào mục chuyển hướng URL bạn muốn sửa.
 2. Nhập nội dung thay đổi.
 3. Nhấp vào Lưu chuyển hướng.

Xuất chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Export (Xuất).
 2. Chọn mục chuyển hướng bạn muốn xuất.
 3. Chọn loại tệp CSV bạn muốn xuất.
 4. Nhấp vào Xuất các mục.

Nhập chuyển hướng URL

Cách nhập chuyển hướng URL hiện có:

 1. Nhấp vào Import (Nhập).
 2. Nhấp vào Chọn tệp rồi chọn một tệp CSV.
 3. Nhấp vào Upload file (Tải tệp lên).
 4. Xem lại nội dung nhập.
 5. Nhấp vào Nhập chuyển hướng.

Xóa từng chuyển hướng URL

Các bước thực hiện:

 1. Chọn mục chuyển hướng URL bạn muốn xóa.
 2. Nhấp vào Thao tác.
 3. Nhấp vào Xóa mục chuyển hướng đã chọn.
 4. Nhấp vào Xóa để xác nhận quyết định của bạn.

Xóa đồng thời nhiều chuyển hướng URL

Bạn có thể xóa đồng thời nhiều chuyển hướng URL bằng cách dùng nút Thao tác. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Thao tác hàng loạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí