URL-omdirigeringar

URL-omdirigeringar kan användas för att dirigera om trafik från en webbsida till en annan. När du ändrar en URL i din Shopify-butik kan du skapa en URL-omdirigering så att dina kunder fortfarande kan hitta vad de letar efter.

Om du till exempel tar bort en produkt kan du konfigurera en URL-omdirigering så att om kunderna anger webbadressen för den produkten, så dirigeras de om till en liknande produkt i din butik.

Skapa en URL-omdirigering

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Online store.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Navigering.

 5. Klicka på Vidarebefordra URL.

 6. Klicka på Skapa URL-omdirigering.

 7. I Omdirigera från anger du den gamla URL som du vill omdirigera besökare från.

 8. I Omdirigera till, ange den nya URL som du vill omdirigera besökare till. Om du vill omdirigera till butikens hemsida anger du /.

 9. Klicka på Spara omdirigering.

Endast brutna URL-länkar ska omdirigeras. Brutna URL-länkar kan ladda ett ”Sidan hittades inte”-platshållarmeddelande, eller så kan ”404” visas någonstans på sidan eller i sidtiteln. Om URL-länken fortfarande läser in en giltig webbsida så kommer URL-omdirigeringen inte att fungera.

Hantera dina URL-omdirigeringar

Du kan hantera din URL-omdirigeringslista på följande sätt:

Filtrera URL-omdirigeringar efter datum

Steg:

 1. Klicka på Date added (Datum tillagt).
 2. Välj den datumperiod som du vill filtrera i rullgardinsmenyn.

Spara ett URL-omdirigeringsfilter

Steg:

 1. Skapa ett filter med hjälp av sökrutan eller genom filtering URL redirects by date (filtrera URL-omdirigeringar efter datum).
 2. Klicka på Spara filter.
 3. Välj ett namn för ditt filter.
 4. Klicka på Spara filter. Filter sparas som en ny flik högst upp i listan.

Radera ett URL-omdirigeringsfilter

Steg:

 1. Välj det filter du vill radera.
 2. Klicka på Sparad.
 3. Klicka på Remove tab (Ta bort flik) och sedan på Remove (Ta bort).

Redigera namnet på ett URL-omdirigeringsfilter

Steg:

 1. Välj det filter du vill redigera.
 2. Klicka på Sparad.
 3. Redigera fliknamnet och klicka sedan på Save filters (Spara filter).

Redigera URL-omdirigeringar individuellt

Steg:

 1. Klicka på den URL-omdirigering du vill redigera.
 2. Ange ändringarna.
 3. Klicka på Spara omdirigering.

Redigera flera URL-omdirigeringar samtidigt

Steg:

 1. Välj de URL-omdirigeringar som du vill redigera.
 2. Klicka på Edit redirect (Redigera omdirigering).
 3. Ange ändringarna.
 4. Klicka på Spara.

Exportera dina URL-omdirigeringar

Steg:

 1. Klicka på Exportera.
 2. Välj vilka omdirigeringar du vill exportera.
 3. Välj vilken typ av CSV-fil du vill exportera.
 4. Klicka på Export URL redirects (Exportera URL-omdirigeringar).

Importera dina URL-omdirigeringar

För att importera dina befintliga URL-omdirigeringar:

 1. Klicka på Importera.
 2. Klicka på Add File (Lägg till fil) och välj en CSV-fil.
 3. Klicka på Ladda upp fil.
 4. Granska importen.
 5. Klicka på Importera omdirigeringar.
 6. Klicka på St¨äng.

Radera URL-omdirigeringar

Steg:

 1. Välj de URL-omdirigeringar du vill radera.
 2. Klicka på Fler åtgärder.
 3. Klicka på Radera valda omdirigeringar.
 4. Klicka på Ta bort för att bekräfta ditt beslut.

Omdirigeringar och underkataloger

Om du skapar en URL-omdirigering gäller den alla språk- eller marknadsunderkataloger som konfigureras med Shopify Markets.

Till exempel är Johns huvudmarknad USA på johns-apparel.com. Han har även en marknad för Kanada på en underkatalog på johns-apparel.com/en-ca. John bestämmer sig för att sluta sälja en blå t-shirt i sin butik, så han raderar produkten och skapar sedan en enda URL-omdirigering från /products/blue-t-shirt till /collections/t-shirts.

När URL-omdirigeringen har skapats omdirigeras kunder i USA som försöker besöka /products/blue-t-shirt automatiskt till johns-apparel.com/collections/t-shirts och kunder i Kanada som försöker besöka johns-apparel.com/en-ca/products/blue-t-shirt omdirigeras automatiskt till johns-apparel.com/en-ca/collections/t-shirts.

John kan fortfarande skapa individuella omdirigeringar för varje underkatalog om han vill omdirigera personer till en annan destination för varje marknad.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis