Thuật ngữ miền

Miền hay tên miền là địa chỉ web hay URL mà mọi người dùng để truy cập trang web của bạn trên Internet. Tên miền xuất hiện trên thanh địa chỉ của trình duyệt web bạn sử dụng, ví dụ như Chrome, Firefox, Microsoft Edge hay Safari.

Để giúp bạn tìm hiểu một số thuật ngữ về miền, danh sách sau đây chứa định nghĩa về các thuật ngữ phổ biến.

Bản ghi

Bản ghi A là cài đặt DNS có chức năng kiểm tra xem một tên miền có địa chỉ IP cụ thể liên kết với miền đó hay không. Trong trường hợp này, bạn cần Bản ghi A trỏ đến địa chỉ IP của Shopify.

Nếu bạn sử dụng miền bên thứ ba, địa chỉ IP của Shopify là 23.227.38.65. Để kết nối miền hiện tại, bạn cần cài đặt bản ghi A theo địa chỉ IP của Shopify.

Thuật ngữ khác: Bản ghi địa chỉ, bản ghi máy chủ

Bản ghi CAA

Bản ghi CAA (Ủy quyền tổ chức phát hành chứng chỉ) được sử dụng để chỉ định tổ chức phát hành chứng chỉ được phép cấp chứng chỉ cho miền. Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) là tổ chức đáng tin cậy cấp các giấy tờ điện tử để xác minh danh tính số của một tổ chức trên Internet.

Bản ghi CNAME

Bản ghi CNAME là cài đặt DNS trỏ tên miền phụ của bạn sang tên miền khác. Trong trường hợp này, bạn cần bản ghi CNAME trỏ đến miền được lưu trữ trên Shopify bằng cách sử dụng shops.myshopify.com.

Thuật ngữ khác: Bản ghi tài nguyên CNAME, alias

Bản ghi DKIM

Shopify sử dụng kỹ thuật xác thực email Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM) để ký email bằng chữ ký số. Điều này cho phép người nhận kiểm tra xem email đã được gửi và ủy quyền bởi chủ sở hữu miền đó hay chưa. Nếu sử dụng miền của bên thứ ba, việc thêm bản ghi DKIM của Shopify vào cài đặt DNS có thể giúp email thông báo không bị gắn cờ là thư rác.

DNS

Hệ thống tên miền (DNS) là cơ sở dữ liệu tên miền. Mỗi miền có mục DNS riêng. Hệ thống tên miền sắp xếp và dịch tên miền từ chữ sang số để bạn có thể truy cập một trang web mà không cần phải ghi nhớ địa chỉ IP của trang web đó. Ví dụ: Địa chỉ IP của shopify.com23.227.38.65. Thông thường, quy trình này diễn ra một cách nhanh chóng trong nền. Khi kết nối miền của bên thứ ba với cửa hàng Shopify, bạn có thể sẽ phải thay đổi cài đặt DNS của mình.

Bạn không thể thay đổi cài đặt DNS cho tên miền myshopify.com. Nếu muốn thêm bản ghi vào miền để kết nối với dịch vụ bên thứ ba hoặc thiết lập miền phụ, bạn cần phải thêm miền tùy chỉnh.

Thuật ngữ khác: Bản ghi DNS, cài đặt DNS, bản ghi nguồn tài nguyên, vùng tệp DNS

Tên miền

Tên miền là địa chỉ mà mọi người sử dụng để truy cập trang web của bạn trên mạng Internet. Tên miền xuất hiện trên thanh địa chỉ của trình duyệt web và được liên kết với những địa chỉ IP cụ thể.

Thuật ngữ khác: miền

Nhà cung cấp miền

Nhà cung cấp tên miền là công ty đăng ký tên miền cho bạn. Thông thường, bạn mua miền theo gói đăng ký và trả phí định kỳ cho nhà cung cấp miền để duy trì tên miền.

Thuật ngữ khác: công ty đăng ký tên miền, công ty lưu trữ miền

Lưu trữ email

Lưu trữ email là dịch vụ cho phép bạn thiết lập địa chỉ email tùy chỉnh, sau đó sử dụng địa chỉ email này để gửi và nhận email. Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email nhưng bạn có thể kết nối dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba với miền tùy chỉnh của mình.

Chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email là dịch vụ cho phép bạn chuyển email đã gửi tới địa chỉ email này đến địa chỉ email khác. Nếu sở hữu miền do Shopify quản lý, bạn có thể thiết lập không giới hạn số lượng địa chỉ email miền tùy chỉnh để chuyển tiếp đến tài khoản email mà bên thứ ba lưu trữ. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo địa chỉ email miền tùy chỉnh info@johns-apparel.com để khách hàng liên hệ và đặt địa chỉ email chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân john@gmail.com của bạn. Khi khách hàng gửi email đến info@johns-apparel.com, email sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân john@gmail.com mà bạn đang sở hữu.

Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS)

Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS) là cơ chế bảo mật web nhằm đảm bảo các trình duyệt chỉ kết nối với cửa hàng trực tuyến của bạn thông qua kết nối HTTPS an toàn. Việc sử dụng kết nối an toàn sẽ ngăn chặn một số hình thức tấn công mạng nhất định, đồng thời giúp đảm bảo an toàn thông tin của bạn và của khách hàng. HSTS luôn hoạt động trên miền của bạn với điều kiện miền đó kết nối với cửa hàng Shopify của bạn.

Chính sách HSTS có thể được đặt trên miền trong một khoảng thời gian cố định. Khoảng thời gian mặc định của Shopify là 90 ngày. Nếu bạn xóa miền hoặc hoàn toàn rời khỏi Shopify thì chính sách này vẫn có hiệu lực trên miền của bạn trong 90 ngày nữa.

ICANN

Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN) là tổ chức điều hành và quản lý Hệ thống tên miền và các giao thức khác trên Internet.

Miền quốc tế

Miền quốc tế là URL riêng của quốc gia hoặc khu vực. Bạn có thể sử dụng miền quốc tế để hiển thị cửa hàng trực tuyến bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của các quốc gia hoặc khu vực nhất định. Để sử dụng miền quốc tế, bạn phải đang sử dụng gói Shopify hoặc gói cao hơn.

Thuật ngữ khác: miền khu vực, miền phụ khu vực

Nhắm mục tiêu quốc tế

Nhắm mục tiêu quốc tế cho phép bạn hiển thị phiên bản chính xác của cửa hàng với khách hàng địa phương tại một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Ví dụ: Nếu chỉ bán hàng cho khách hàng ở Hoa Kỳ, bạn có thể đặt quốc gia nhận hàng cho cửa hàng là Hoa Kỳ. Bạn có thể đặt quốc gia hoặc khu vực nhận hàng cho từng miền hoặc miền phụ của cửa hàng trong Google Search Console.

Thuật ngữ khác: nhắm mục tiêu theo vị trí

Địa chỉ IP

Địa chỉ IP là một dãy số đơn nhất chỉ định vị trí của máy tính hoặc thiết bị trên Internet và phân biệt máy tính hoặc thiết bị này với máy tính hoặc thiết bị khác. Một máy tính phải có địa chỉ IP thì mới giao tiếp được với thiết bị khác trên mạng Internet.

Nếu bạn sử dụng miền bên thứ ba, địa chỉ IP của Shopify là 23.227.38.65. Để kết nối miền hiện tại, bạn cần cài đặt bản ghi A theo địa chỉ IP của Shopify.

Nếu bạn mua miền qua Shopify hoặc chuyển miền sang Shopify, miền của bạn có thể có một trong những địa chỉ IP sau:

  • 23.227.38.32
  • 23.227.38.36
  • 23.227.38.65 - 23.227.38.74

Miền Shopify có thể chuyển đổi giữa những địa chỉ IP này bất kỳ lúc nào. Bạn có thể tìm địa chỉ IP Shopify hiện tại bằng cách xem giá trị Trỏ đến trong mục BẢN GHI A của trang Cài đặt DNS.

Thuật ngữ khác: Địa chỉ giao thức Internet

Bản ghi MX

Bản ghi MX là cài đặt DNS trỏ tên miền đến máy chủ thư và dùng để xử lý email thông qua miền tùy chỉnh của bạn. Bạn có thể thiết lập nhiều bản ghi MX và thêm địa chỉ email dự phòng nếu muốn đảm bảo rằng email vẫn sẽ đến được với bạn nếu máy chủ email chính ngừng hoạt động.

Thuật ngữ khác: Bản ghi Mail Exchange, bản ghi Mail eXchanger, bản ghi máy chủ thư

Tên miền chính

Trong Shopify, miền chính là tên miền hiển thị trong thanh địa chỉ khi khách hàng duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể sử dụng miền gốc hoặc miền phụ làm miền chính nhưng cửa hàng trực tuyến của bạn chỉ có thể có một miền chính.

Theo mặc định, miền chính của bạn sử dụng định dạng your-store-name.myshopify.com khi bạn đăng ký Shopify. Bạn có thể thay đổi tên miền .myshopify.com một lần. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi miền mà khách hàng sử dụng để truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn. Để thay đổi miền chính, bạn có thể mua miền tùy chỉnh qua Shopify hoặc từ nhà đăng ký miền bên thứ ba bất kỳ rồi kết nối miền đó với Shopify. Sau khi thêm miền tùy chỉnh vào Shopify, bạn có thể đặt miền tùy chỉnh làm miền chính.

Tên miền gốc

Miền gốc là tên miền mà bạn mua từ nhà cung cấp tên miền. Miền gốc có phần mở rộng miền cấp cao nhất (TLD) ví dụ như .com, .org hoặc .net, nhưng không chứa tiền tố như www. Ví dụ về miền gốc là shopify.com.

Thuật ngữ khác: tên miền cơ sở, tên miền cấp cao nhất và tên miền cấp hai

Bản ghi SPF

Shopify sử dụng Khung chính sách người gửi (SPF) để xác minh địa chỉ email người gửi cho email thông báo tự động mà khách hàng nhận được. Việc kết nối miền của bên thứ ba vào bản ghi SPF của Shopify có thể giúp email thông báo không bị gắn cờ là thư rác, gỡ bỏ ghi chú qua Shopify trong thông tin người gửi và hiển thị địa chỉ email người gửi thay vì store@shopifyemail.com trong trường người gửi.

Chứng chỉ SSL

Xem chứng chỉ TLS.

Thư mục con

Thư mục con là một phần trong trang web chính của bạn. Thư mục con được xác định bằng / ở cuối tên miền. Ví dụ: Trong URL shopify.com/pricing, /pricing là thư mục con. Thư mục con khác với miền phụ vì thư mục con được sử dụng chủ yếu để sắp xếp trang web của bạn còn miền phụ có thể đưa bạn đến trang web hoàn toàn khác. Ví dụ về thư mục con trên cửa hàng trực tuyến là /collections, /products/pages.

Bạn không chỉnh sửa được tên của thư mục con. Dù bạn dùng miền gì, tên thư mục con vẫn sẽ không đổi.

Tên miền phụ

Miền phụ là tập hợp con của miền gốc bạn thêm dưới dạng tiền tố của miền gốc. Ví dụ: Trong URL help.shopify.com, shopify.com là miền gốc và help. là miền phụ. Bạn có thể sử dụng miền phụ để sắp xếp trang web và giúp khách truy cập dễ dàng tìm thấy thông tin mà họ đang tìm kiếm. Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify trở lên và muốn bán cho khách hàng tại nhiều quốc gia hoặc khu vực, bạn có thể dùng miền quốc tế để thiết lập miền phụ theo khu vực cho mọi quốc gia hoặc khu vực mà bạn có thị trường mục tiêu.

Thời gian tồn tại

Giá trị Thời gian tồn tại (TTL) của miền sẽ quyết định tần suất cập nhật của bản ghi DNS. Tất cả bản ghi DNS miền đều có giá trị TTL. Ví dụ: Nếu một bản ghi có TTL 86.400 giây, phải mất tối đa 24 giờ để bản ghi có hiệu lực. Thay đổi TTL của bản ghi ảnh hưởng đến thời gian có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện sau đó.

Tên miền cấp cao nhất và cấp hai

Miền cấp cao nhất (TLD) và miền cấp hai là các thành phần của miền gốc thể hiện sự phân cấp trong cấu trúc miền. Ví dụ: Trong tên miền gốc shopify.com, tên miền cấp cao nhất là .com và tên miền cấp hai là shopify.

Chứng chỉ TLS

Chứng chỉ TLS là một giao thức bảo mật tạo kết nối an toàn giữa máy chủ và trình duyệt để bảo mật tất cả kết nối đến Shopify, bao gồm kết nối của chính bạn và kết nối của khách hàng. Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể bật kết nối an toàn đến cửa hàng Shopify để mã hóa và đăng nội dung của cửa hàng trực tuyến một cách an toàn bằng HTTPS thay vì HTTP. Khi bạn kích hoạt chứng chỉ TLS, biểu tượng ổ khóa sẽ xuất hiện bên cạnh URL của cửa hàng trực tuyến trên thanh địa chỉ.

Thuật ngữ khác: Bảo mật tầng giao vận, Lớp cổng bảo mật, SSL

Bản ghi TXT

Bản ghi TXT là một cài đặt DNS. Bản ghi TXT chứa thông tin văn bản mà các dịch vụ bên ngoài miền có thể sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể thêm bản ghi TXT mà dịch vụ bên thứ ba cung cấp cho bạn nhằm xác nhận với họ rằng bạn sở hữu miền này.

Các thuật ngữ khác: Bản ghi văn bản

Quyền riêng tư WHOIS

WHOIS là dịch vụ bạn có thể sử dụng để tra cứu thông tin về chủ sở hữu của tên miền.

Quyền riêng tư WHOIS là dịch vụ giúp ẩn thông tin miền của bạn khỏi tra cứu WHOIS và thay thế thông tin liên hệ của bạn bằng chi tiết liên hệ của contactprivacy.com. Quyền riêng tư WHOIS giúp ẩn thông tin liên lạc cá nhân của bạn khỏi công chúng. Bạn có thể trả phụ phí để mua quyền riêng tư WHOIS từ nhà cung cấp tên miền của mình. Quyền riêng tư của WHOIS được bao gồm khi bạn mua miền của mình thông qua Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí