Xóa miền

Nếu bạn không còn muốn liên kết miền tùy chỉnh từ nhà cung cấp bên thứ ba với cửa hàng Shopify của mình, bạn có thể xóa miền đó khỏi trang quản trị Shopify hoặc chuyển miền đó sang cửa hàng Shopify hoặc nhà cung cấp tên miền khác. Bạn cũng có thể xóa miền phụ.

Không thể xóa, thay đổi hay chuyển URL .myshopify.com của bạn vì bạn sử dụng URL .myshopify.com để đăng nhập vào cửa hàng và định danh tài khoản khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu muốn thay đổi miền mà khách hàng sử dụng để truy cập vào cửa hàng của bạn thì bạn có thể thêm miền tùy chỉnhđặt miền tùy chỉnh làm miền chính.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí