Xóa miền của bên thứ ba

Nếu bạn không còn muốn liên kết miền của bên thứ ba với cửa hàng Shopify của mình, bạn có thể xóa miền đó khỏi trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
  2. Trong mục Third-party domains (Miền của bên thứ ba), chọn miền bạn muốn xóa.
  3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

    • Nếu tài khoản của bạn sử dụng gói Basic Shopify, nhấp vào Remove (Xóa).
    • Nếu tài khoản của bạn sử dụng gói Shopify, gói Advanced Shopify hoặc gói Shopify Plus, nhấp vào Quản lý > Xóa.
  4. Nhấp vào Xóa lần nữa để xác nhận.

Sau khi xóa miền của bên thứ ba, bạn có thể thay đổi cài đặt DNS trong tài khoản nhà cung cấp tên miền để trỏ đến trang web khác. Nếu muốn sử dụng lại tên miền cho cửa hàng Shopify sau khi xóa, bạn có thể kết nối lại miền trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí