Xóa miền của bên thứ ba

Nếu bạn không còn muốn liên kết miền của bên thứ ba với cửa hàng trực tuyến của mình, bạn có thể gỡ bỏ miền đó khỏi trang quản trị Shopify. Nếu miền của bên thứ ba là miền chính của bạn, bạn cần Thay đổi miền chính để có thể gỡ bỏ miền của bên thứ ba.

Sau khi gỡ bỏ miền của bên thứ ba, bạn có thể thay đổi cài đặt DNS trong tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để trỏ miền đến trang web khác.

Nếu muốn sử dụng lại miền của bên thứ ba cho cửa hàng Shopify sau khi gỡ bỏ, bạn có thể kết nối lại miền trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí