Xóa miền của bên thứ ba

Nếu bạn không còn muốn liên kết miền của bên thứ ba với cửa hàng Shopify của mình, bạn có thể xóa miền đó khỏi trang quản trị Shopify.

Nếu miền của bên thứ ba là miền chính của bạn, bạn cần thay đổi miền chính để có thể xóa miền.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
  2. Nhấp vào tên miền bạn muốn xóa.
  3. Nhấp vào Xóa miền.
  4. Nhấp vào Xóa lần nữa để xác nhận.

Sau khi xóa miền của bên thứ ba, bạn có thể thay đổi cài đặt DNS trong tài khoản nhà cung cấp tên miền để trỏ đến trang web khác. Nếu muốn sử dụng lại tên miền cho cửa hàng Shopify sau khi xóa, bạn có thể kết nối lại miền trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí