Xóa miền phụ

Khi bạn xóa miền phụ khỏi cửa hàng, việc này có thể ảnh hưởng đến cách thiết lập cửa hàng hoặc cách khách hàng tìm thấy cửa hàng. Bạn không thể xóa miền phụ nếu đó là miền chính.

Trước khi xóa miền phụ, hãy xác minh rằng miền đó không được sử dụng trong cửa hàng của bạn để tìm một số trang nhất định, và miền đó không phải miền chính.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

  2. Nhấp vào miền phụ bạn muốn xóa.

  3. Nhấp vào Xóa miền phụ.

  4. Nhấp vào Gỡ để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí