Gỡ bỏ miền phụ

Khi bạn gỡ bỏ miền phụ khỏi cửa hàng, việc này có thể ảnh hưởng đến cách thiết lập cửa hàng hoặc cách khách hàng tìm thấy cửa hàng. Bạn không thể gỡ bỏ miền phụ đang là miền chính.

Trước khi gỡ bỏ miền phụ, hãy xác minh rằng miền đó không được sử dụng trong cửa hàng của bạn để tìm một số trang nhất định, và miền đó không phải miền chính.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí