Fjerne underdomener

Når du fjerner et underdomene fra butikken, kan det påvirke måten butikken er konfigurert på, eller hvordan kundene finner butikken din. Du kan ikke fjerne et underdomene som er det primære domenet.

Før du fjerner underdomenet, må du kontrollere at det ikke brukes i butikken for å finne bestemte sider, og at det ikke er det primære domenet.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis