Terminologi for domener

Et domene, eller domenenavn, er nettadressen (eller URL-adressen) folk bruker til å besøke nettstedet ditt på Internett. Domenenavn vises i adressefeltet i nettleseren, som Chrome, Firefox, Microsoft Edge eller Safari.

For å hjelpe deg med å forstå mer av terminologien rundt domener, inneholder følgende liste en definisjon av vanlige uttrykk.

A-oppføring

En A-oppføring er en DNS-innstilling som gjør en sjekk om et domenenavn er tilknyttet en spesifikk IPv4-adresse. I dette tilfellet vil du at A-oppføringen skal peke mot Shopifys IPv4-adresse.

Hvis du bruker et tredjepartsdomene, er Shopifys IPv4-adresse 23.227.38.65. For å koble til et eksisterende domene, må du angi A-oppføringen din til Shopifys IPv4-adresse.

Andre uttrykk: Adresseoppføring, vertsoppføring

AAAA-oppføring

En AAAA-oppføring (quad-A) er en DNS-innstilling som kontrollerer om et domenenavn har bestemte IPv6-adresser tilknyttet. I dette tilfellet skal AAAA-oppføringen peke til Shopifys IPv6-adresse.

Hvis du bruker et tredjepartsdomene, er Shopifys forkortede IPv6-adresse 2620:0127:f00f:5::. For å koble til et eksisterende domene, må du angi AAAA-oppføringen din til Shopifys IPv6-adresse.

Enkelte tredjepartsdomeneleverandører godtar ikke en forkortet IPv6-adresse. Hvis Shopifys forkortede IPv6-adresse 2620:0127:f00f:5:: avvises av tredjepartsdomeneleverandøren, må du bruke den utvidede versjonen. Shopifys utvidede IPv6-adresse er 2620:0127:f00f:0005:0000:0000:0000:0000.

CAA-oppføring

En CAA (Certification Authority Authorization)-oppføring brukes til å spesifisere hvilke sertifikatautoriteter som har tillatelse til å utstede sertifikater for et domene. En sertifikatmyndighet (CA) er en pålitelig enhet som utsteder elektroniske dokumenter som bekrefter en digital enhets identitet på Internett.

CNAME-oppføring

En kanonisk navneoppføring (CNAME) er en DNS-innstilling som peker underdomener til et annet domenenavn.

Andre uttrykk: CNAME-ressursoppføring, alias

DKIM-oppføring

Shopify bruker e-postautentiseringsteknikken Domain Keys Identified Mail (DKIM) for å signere e-postmeldinger med en digital signatur. Dette gjør at mottakeren kan kontrollere at en e-postmelding er sendt og autorisert av eieren av domenet. Hvis du bruker et tredjepartsdomene kan du bidra til å forhindre at e-postvarsler merkes som søppelpost ved å legge til Shopifys DKIM-oppføringer i DNS-innstillingene.

DMARC-oppføring

Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) er en oppføring for autentisering av e-post som bidrar til at e-postleverandører kan avgjøre om en melding de mottar er tillatt sendt fra det aktuelle domenet. E-postmeldingen må bestå autentiseringskontroller for å dokumentere at den består DMARC-kravene. Hvis e-postmeldingen ikke består DMARC-kravene, vil e-postleverandøren følge DMARC-instruksjonene:

  • p=none: Ikke gjør noe, som om det ikke fantes noen DMARC-oppføring.
  • p=quarantine: Legg e-postmeldingen i mottakerens søppelpostmappe.
  • p=reject: Ikke godta e-postmeldingen i det hele tatt, og blokker den.

DNS

Domenenavnsystemer (DNS) er en database med domenenavn. Hvert domene har sin egen DNS-oppføring. Domenenavnsystemer organiserer domenenavn og oversetter dem fra ord til tall, slik at du kan besøke et nettsted uten å måtte huske IP-adressen. IP-adressen til shopify.com er for eksempel 23.227.38.65. Denne prosessen kjører vanligvis raskt i bakgrunnen. Når du kobler et tredjepartsdomene til Shopify-butikken din, kan det være du må endre DNS-innstillingene dine.

Du kan ikke endre DNS-innstillingene for myshopify.com-domenenavnet. Hvis du ønsker å legge til oppføringer i domenet for å koble til en tredjepartstjeneste eller konfigurere underdomener må du legge til et egendefinert domene.

Andre uttrykk: DNS-oppføringer, DNS-innstillinger, ressursoppføringer, DNS-filsone

Domenenavn

Et domenenavn er adressen folk bruker for å besøke nettsiden din på Internett. Domenenavn vises i adresselinjen i nettleseren, og er koblet til bestemte IP-adresser.

Andre uttrykk: domene

Domeneleverandør

En domeneleverandør er et selskap som registrerer domenenavnet for deg. Vanligvis kjøper du et domene på abonnementsbasis, og du betaler regelmessig et beløp til domeneleverandøren for å kunne fortsette å bruke domenenavnet.

Andre uttrykk: domeneregistrator, domenevert

Vertstjenester for e-post

E-postverting er en tjeneste som lar deg konfigurere en egendefinert e-postadresse, som du kan bruke til å sende og motta e-postmeldinger. E-postverting leveres ikke av Shopify, men du kan koble til en tredjepartstjeneste for e-postverting til det egendefinerte domenet.

Videresending av e-post

Videresending av e-post er en tjeneste som lar deg sende en e-postmelding som sendes til én e-postadresse til en annen e-postadresse. Hvis du har et Shopify-administrert domene, kan du konfigurere et ubegrenset antall egendefinerte e-postadresser som videresender til en e-postkonto som ligger hos en tredjepart. Hvis du for eksempel eier domenenavnet johns-apparel.com, kan du opprette den egendefinerte e-postadressen info@johns-apparel.com som kundene kan kontakte deg på, og angi e-postadressen for videresending til din personlige konto john@gmail.com. Når kundene sender en e-postmelding til info@johns-apparel.com, sendes e-postmeldingen videre til din eksisterende personlige konto john@gmail.com.

HTTP Strict Transport Security (HSTS)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) er en nettsikkerhetsmekanisme som sikrer at nettleserne bare kan koble til nettbutikken din via en sikker HTTPS-tilkobling. Bruk av en sikker tilkobling forhindrer visse typer nettverksangrep, og bidrar til å sørge for at informasjonen din og kundenes opplysninger oppbevares sikkert. HSTS er alltid aktiv på domenet ditt så lenge domenet er koblet til Shopify-butikken.

En HSTS-policy kan angis på et domene for en fast tidsperiode. Shopify standardlengde er 90 dager. Hvis du fjerner et domene eller forlater Shopify helt, vil denne policyen fortsatt gjelde for domenet ditt i ytterligere 90 dager.

ICANN

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) er en organisasjon som styrer og administrerer DNS (domenanavnsystemer) og andre internettprotokoller.

Internasjonalt domene

Et internasjonalt domene er en URL-adresse som er spesifikk for et land eller en region. Du kan bruke internasjonale domener til å vise nettbutikken på de språkene og valutaene som er spesifikke for visse land eller regioner. For å bruke internasjonale domener, må du ha Shopify-abonnementet eller høyere.

Andre uttrykk: regionalt domene, regionalt underdomene

Internasjonal målretting

Med internasjonal målretting kan du vise den riktige versjonen av butikken din til lokale kunder i et bestemt land eller region. Hvis du for eksempel bare selger til kjøpere i USA, kan du sette butikkens målland til USA. Du kan angi et målland eller -region for hver av butikkens domener eller underdomener i Google Search Console.

Andre uttrykk: geografisk målretting

IP-adresse

En IP-adresse er en unik tallstreng som spesifiserer plasseringen til en datamaskin eller enhet på internett, og skiller den fra andre datamaskiner eller enheter. Det kreves en IP-adresse for at en datamaskin skal kunne kommunisere med andre enheter over internett.

Hvis du bruker et tredjepartsdomene er Shopifys IP-adresse 23.227.38.65. For å koble til et eksisterende domene må du angi A-oppføringen din til Shopifys IP-adresse.

Hvis du kjøper et domene gjennom Shopify, eller overfører domenet ditt til Shopify, kan domenet ditt ha en av følgende IP-adresser:

  • 23.227.38.32
  • 23.227.38.36
  • 23.227.38.65 til 23.227.38.74

Shopify-domenet kan når som helst bytte mellom disse IP-adressene. Du finner din gjeldende Shopify-IP-adresse ved å se verdien Peker til i A-OPPFØRING-seksjonen på siden DNS-innstillinger.

Andre uttrykk: Internettprotokolladresse

MX-oppføring

En MX-oppføring er en DNS-innstilling som peker et domenenavn til en mailserver og brukes til å behandle e-post gjennom ditt egendefinerte domene. Du kan konfigurere mer enn én MX-oppføring og legge til reserve-e-postadresser hvis du vil være sikker på at e-postmeldinger når deg selv når e-postserveren er nede.

Andre uttrykk: Mail Exchange-oppføring, Mail eXchanger-oppføring, mailserveroppføring

Primært domene

I Shopify er et primært domene det domenenavnet som vises i adresselinjen når kundene blar gjennom nettbutikken din. Du kan bruke rotdomenet eller et underdomene som primært domene, men du kan bare ha ett primært domene for nettbutikken.

Når du registrerer deg for Shopify, får du et forhåndsgenerert myshopify.com-domene. Du kan imidlertid endre det primære domenet kundene bruker for å besøke nettbutikken. Du kan velge et nytt .myshopify.com-domenenavn hvis du ønsker et gratis, merkevarebyggende domene du kan bruke til butikkfronten. Du kan bare endre myshopify.com-domenet én gang. Du kan også kjøpe et egendefinert domene gjennom Shopify eller fra en annen tredjeparts domeneregistrator, og koble det til Shopify. Når du har lagt til et egendefinert domene i Shopify, kan du angi det egendefinerte domenet som primært domene.

Rotdomene

Et rotdomene er domenenavnet du kjøper fra domeneleverandøren. Et rotdomene har en toppnivådomeneutvidelse (TLD) som .com, .org eller .net, men inneholder ikke et prefiks som www.. Et eksempel på et rotdomene er shopify.com.

Andre uttrykk: basisdomene, toppnivådomene og andrenivådomene, apex-domene

SPF-oppføring

Shopify bruker struktur for avsenderpolicy (SPF) til å bekrefte avsender-e-post-adressen din for automatiske e-postvarsler som kundene mottar. Ved å koble tredjepartsdomenet til Shopifys SPF-oppføringer bidrar du til å forhindre at varslings-e-poster merkes som søppelpost, merknaden via Shopify fjernes fra avsenderinformasjonen, og avsender-e-postadressen vises i stedet for store@shopifyemail.com i avsenderfeltet.

SSL-sertifikat

Se TLS-sertifikat.

Underkatalog

En underkatalog er en del av hovednettstedet ditt. En underkatalog defineres av en / på slutten av domenenavnet. I URL-adressen shopify.com/pricing er for eksempel /pricing underkatalogen. En underkatalog er forskjellig fra et underdomene fordi det brukes hovedsaklig til å organisere et nettsted, mens et underdomene kan ta deg til et helt annet nettsted. Eksempler på underkataloger i nettbutikken er /collections, /products og /pages.

Du kan ikke redigere navn på underkataloger. Uavhengig av hvilket domene du bruker, er navnene på underkatalogene de samme.

Underdomene

Et underdomene er et undersett av rotdomenet som du bruker som prefiks. I URL-adressen help.shopify.com er for eksempel shopify.com rotdomenet, mens help. er underdomenet. Du kan bruke underdomener til å organisere nettstedet og gjøre det lettere for besøkende å finne informasjonen de leter etter. Hvis du har et Shopify-abonnement eller høyere, og du vil selge til kunder i flere land eller områder, kan du bruke internasjonale domener til å sette opp regionale domener for hvert land eller område der du har et målmarked.

Time to Live

Verdien Time to Live ( TTL) for domenet ditt avgjør hvor ofte DNS-oppføringene dine oppdateres. Alle DNS-oppføringer for domener har en TTL-verdi. Hvis en oppføring for eksempel har en TTL på 86400 sekunder, tar det opptil 24 timer før endringen trer i kraft. Ved å endre en oppførings TTL påvirker man hvor lang tid det tar før påfølgende endringer skjer.

Toppnivå- og andrenivådomener

Et toppnivådomene (TLD) og et andrenivådomene er komponenter av rotdomenet som gir domenestrukturen et hierarki. I rotdomenet shopify.com er for eksempel toppnivådomenet .com mens andrenivådomenet er shopify.

TLS-sertifikat

Et TLS-sertifikat er en sikkerhetsprotokoll som oppretter en sikker tilkobling mellom en server og en nettleser, og sørger for at alle tilkoblinger til Shopify, inkludert dine egne tilkoblinger og kundenes tilkoblinger, er sikre. I Shopify-administrator kan du aktivere sikre tilkoblinger til Shopify-butikken for å kryptere innholdet i nettbutikken og publisere det sikkert ved hjelp av HTTPS, i stedet for HTTP. Når TLS-sertifikatet er aktivert, vises et hengelåsikon ved siden av URL-adressen til nettbutikken i adressefeltet.

Andre uttrykk: Transport Layer Security, Secure Sockets Layer, SSL

TXT-oppføring

En TXT-oppføring er en DNS-innstilling. TXT-oppføringer inneholder tekstinformasjon som kan brukes av tjenester utenfor domenet ditt. Du kan for eksempel legge til en TXT-oppføring som en tredjepartstjeneste har gitt deg, for å gi bekreftelse på at du eier domenet.

Andre uttrykk: Tekstoppføring

WHOIS-personvern

WHOIS er en tjeneste du kan bruke til å slå opp informasjon om eieren av et domenenavn.

WHOIS privacy er en tjeneste som skjuler domeneinformasjonen din fra WHOIS-søk og bytter ut kontaktinformasjonen din med kontaktinformasjon fra contactprivacy.com. WHOIS privacy skjuler den personlige kontaktinformasjonen din fra offentligheten. Du kan kjøpe WHOIS privacy fra domeneleverandøren mot en ekstra avgift. WHOIS privacy er inkludert når du kjøper domenet gjennom Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis