Terminologi for domæner

Et domæne, eller et domænenavn, er den adresse eller webadresse, som kunderne bruger til at besøge dit website på internettet. Domænenavne vises i adresselinjen i din webbrowser såsom Chrome, Firefox, Microsoft Edge eller Safari.

Følgende liste indeholder definitioner af ofte anvendte begreber for at hjælpe dig med at forstå noget af terminologien.

En post

En A-post er en DNS-indstilling, der kontrollerer, om et domænenavn har en bestemt IPv4-adresse tilknyttet. I dette tilfælde vil du have din A-post til at pege på Shopifys IPv4-adresse.

Hvis bruger et domæne fra tredjepart, er Shopifys IPv4-adresse 23.227.38.65. Hvis du vil tilknytte et eksisterende domæne, skal du angive din A-post til Shopifys IPv4-adresse.

Andre begreber: adressepost, værtspost

AAAA-post

En AAAA-post (quad-A) er en DNS-indstilling, der kontrollerer, om et domænenavn har en bestemt IPv6-adresse tilknyttet. I dette tilfælde vil du have din AAAA-post til at pege på Shopifys IPv6-adresse.

Hvis bruger et domæne fra tredjepart, er Shopifys IPv6-adresse 2620:0127:f00f:5::. Hvis du vil tilknytte et eksisterende domæne, skal du angive din AAAA-post til Shopifys IPv6-adresse.

CAA-post

Du kan bruge en CAA-post (Certification Authority Authorization) til at angive de tilladte certifikatautoriteter i forbindelse med udstedelse af certifikater til et domæne. En certifikatautoritet (CA) er en betroet enhed, der udsteder elektroniske dokumenter, som bekræfter en digital enheds identitet på internettet.

CNAME-post

En CNAME-post (Canonical Name) er en DNS-indstilling, der peger dine underdomæner mod et andet domænenavn.

Andre begreber: CNAME-ressourcepost, alias

DKIM-registrering

Shopify bruger DKIM (Domain Keys Identified Mail), som er en godkendelsesteknik til digital signering af mails. Dette giver modtageren mulighed for at se, at mailbeskeden blev sendt og godkendt af ejeren af dette domæne. Hvis du bruger et tredjepartsdomæne, kan du forhindre, at dine mailbeskeder markeres som spam ved at føje Shopifys DKIM-registrering til dine DNS-indstillinger.

DMARC-post

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) er en mailgodkendelsespost, der hjælper mailudbydere med at afgøre, om en besked, de modtager, må være fra dette domæne. Mailen skal bestå godkendelsestjek for at bevise, at den opfylder dine DMARC-krav. Hvis mailen mislykkedes i henhold til DMARC-kravene, følger mailudbyderen DMARC-instruktionerne:

  • p=none: Du skal ikke foretage dig noget, som om der ikke er nogen DMARC-post.
  • p=quarantine: Anbring mailen i modtagerens spammappe.
  • p=reject: Acceptér slet ikke mailen, og blokerer mailadressen.

DNS

Domain Name Systems (DNS) er en database med domænenavne. Hvert domæne har sin egen DNS-post. DNS organiserer domænenavne og oversætter dem fra ord til tal, så du kan besøge et website uden at skulle huske dets IP-adresse. IP-adressen for shopify.com er f.eks. 23.227.38.65. Denne proces foregår ofte hurtigt i baggrunden. Du skal muligvis ændre dine DNS-indstillinger, når du knytter et domæne fra tredjepart til din Shopify-butik.

Du kan ikke ændre dine DNS-indstillinger for dit myshopify.com-domænenavn. Hvis du vil føje poster til dit domæne for at tilknytte en tredjepartstjeneste eller opsætte underdomæner, skal du tilføje et tilpasset domæne.

Andre begreber: DNS-poster, DNS-indstillinger, ressourceposter, DNS-filzone

Domænenavn

Et domænenavn er den adresse, som folk bruger til at besøge dit website på internettet. Domænenavne vises i adresselinjen i din webbrowser og er knyttet til bestemte IP-adresser.

Andre begreber: domæne

Domæneudbyder

En domæneudbyder er et firma, der registrerer dit domænenavn for dig. Typisk køber du et domæne på abonnementsbasis, og du betaler et fast gebyr til din domæneudbyder for fortsat at bruge dit domænenavn.

Andre begreber: domæneregistrator, domænehost

E-mailhosting

Mailhosting er en tjeneste, der giver dig mulighed for at opsætte en tilpasset mailadresse og derefter bruge den til at sende og modtage mailbeskeder. Shopify tilbyder ikke mailhosting, men du kan knytte en tredjepartstjeneste til mailhosting til dit tilpassede domæne.

Videresendelse med mail

Videresendelse af mails er en tjeneste, der giver dig mulighed for at dirigere en mailbesked, der er sendt til én mailadresse til en anden. Hvis du har et Shopify-administreret domæne, kan du opsætte et ubegrænset antal tilpassede mailadresser for dit domæne, der videresendes til en mailkonto, som hostes af en tredjepart. Hvis du f.eks. ejer domænenavnet johns-apparel.com, kan du oprette den tilpassede mailadresse for domænet info@johns-apparel.com, som dine kunder kan bruge til at kontakte dig, og angive mailadressen til videresendelse til din private konto john@gmail.com. Når kunder sender en mailbesked til info@johns-apparel.com, videresendes mailbeskeden til din eksisterende private konto john@gmail.com.

HTTP Strict Transport Security (HSTS)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) er en websikkerhedsmekanisme, der sikrer, at browsere kun opretter forbindelse til din webshop via en sikker HTTPS-forbindelse. Når man bruger en sikker forbindelse, forhindres visse typer af netværksangreb, hvilket hjælper med at sikre dine og dine kunders oplysninger. HSTS er altid aktiv på dit domæne, så længe dit domæne er knyttet til din Shopify-butik.

En HSTS-politik kan indstilles for et domæne i en bestemt tidsperiode. Shopifys standardlængde er 90 dage. Hvis du fjerner et domæne eller forlader Shopify helt, vil denne politik forblive i kraft på domænet i yderligere 90 dage.

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) er en organisation, der styrer og administrerer DNS (Domain Name Systems) og andre internetprotokoller.

Internationalt domæne

Et internationalt domæne er en webadresse, der er specifik for et land eller et område. Du kan bruge internationale domæner til at vise din webshop på de sprog og med de valutaer, der er specifikke for visse lande eller områder. Du skal have Shopify-abonnementet eller derover for at kunne bruge internationale domæner.

Andre vilkår: Regionale domæner, regionale underdomæner

International målretning

International målretning giver dig mulighed for at vise den rigtige version af din butik til lokale kunder i et specifikt land eller område. Hvis du f.eks. kun sælger til kunder i USA, kan du angive butikkens destinationsland til USA. Du kan angive et destinationsland eller -område for alle din butiks domæner eller underdomæner i Google Search Console.

Andre vilkår: Geo-målretning

IP-adresse

En IP-adresse er en unik talstreng, der angiver lokationen af en computer eller en enhed på internettet og får den til at skille sig ud fra andre computere eller enheder. IP-adresser er nødvendige for, at computere kan kommunikere med andre enheder over internettet.

Hvis bruger et domæne fra tredjepart, er Shopifys IP-adresse 23.227.38.65. Hvis du vil tilknytte et eksisterende domæne, skal du angive din A-post til Shopifys IP-adresse.

Hvis du køber et domæne via Shopify, eller overfører dit domæne til Shopify, kan dit domæne have en af følgende IP-adresser:

  • 23.227.38.32
  • 23.227.38.36
  • 23.227.38.65 til 23.227.38.74

Dit Shopify-domæne kan skifte mellem disse IP-adresser når som helst. Du kan finde din aktuelle Shopify IP-adresse ved at finde værdien Peger på i afsnittet A-POST på siden med DNS-indstillinger.

Andre begreber: IP-adresse (Internet Protocol)

MX-post

En MX-post er en DNS-indstilling, der peger et domænenavn mod en mailserver, og den bruges til at behandle mails gennem dit tilpassede domæne. Du kan opsætte mere end én MX-post og tilføje en alternativ mailadresse, hvis du vil være sikker på, at du modtager mailbeskeder, hvis din primære mailserver er nede.

Andre begreber: Mail Exchange-post, Mail eXchanger-post, mailserverpost

Primært domæne

I Shopify er dit primære domæne det domænenavn, som vises i adresselinjen, når kunderne kigger i din webshop. Du kan bruge dit roddomæne eller et underdomæne som dit primære domæne, men du kan kun have ét primært domæne for din webshop.

Dit primære domæne er som standard det forhåndsgenererede myshopify.com, som automatisk tilknyttes, når du tilmelder dig Shopify. Du kan dog ændre det primære domæne, som kunderne bruger til at besøge din webshop. Du kan vælge et nyt .myshopify.com-domænenavn, hvis du vil have et gratis brandet domæne, som du kan bruge til dit butikslayout. Du kan kun ændre dit myshopify.com-domæne én gang. Du kan også købe et tilpasset domæne via Shopify eller hos en tredjepartsdomæneregistrator og knytte det til Shopify. Når du har føjet et tilpasset domæne til Shopify, kan du angive dit tilpassede domæne som det primære domæne.

Roddomæne

Et roddomæne er det domænenavn, du køber af din domæneudbyder. Et roddomæne har en domæneangivelse på topniveau (TLD), som f.eks. .com, .org eller .net, men den indeholder ikke et præfiks såsom www.. Et eksempel på et roddomæne er shopify.com.

Andre begreber: basisdomæne, domæne på topniveau og domæne på niveau 2, topdomæne

SPF-registrering

Shopify bruger SPF (Sender Policy Framework) til at bekræfte din mailadresse for afsender af de automatiske mailnotifikationer, som dine kunder modtager. Hvis du knytter dit tredjepartsdomæne til Shopifys SPF-registrering, kan dette hjælpe dig med at forhindre, at dine mailnotifikationer bliver mærket som spam. Det fjerner også bemærkningen via Shopify af afsenderoplysningerne og viser afsenders mailadresse i stedet for store@shopifyemail.com i afsenderfeltet.

SSL-certifikat

Se TLS-certifikat.

Undermappe

En undermappe er et afsnit af dit hovedwebsite. En undermappe defineres af en / sidst i domænenavnet. Et eksempel på en undermappe i webadressen shopify.com/pricing er /pricing. En undermappe adskiller sig fra et underdomæne, fordi den primært bruges til at organisere dit website, mens et underdomæne kan føre dig til et helt andet website. Eksempler på undermapper i din webshop er f.eks. /collections, /products og /pages.

Du kan ikke redigere navnene på dine undermapper. Uanset hvilket domæne du bruger, forbliver navnene på undermapperne de samme.

Underdomæne

Et underdomæne er en delmængde af dit roddomæne, som du tilføjer som et præfiks til dit roddomæne. I webadressen help.shopify.com er roddomænet f.eks. shopify.com, og help. er underdomænet. Du kan bruge underdomæner til at organisere dit website og gøre det nemmere for besøgende at finde de oplysninger, de leder efter. Hvis du har et Shopify-abonnement eller derover, og du vil sælge til kunder i flere lande eller områder, kan du opsætte et regionalt underdomæne for alle de lande og områder, hvor du har et målmarked, ved hjælp af internationale domæner.

Levetid (TTL)

Dit domænes Levetidsværdi (TTL-værdi) afgør, hvor ofte dine DNS-poster opdateres. Alle DNS-poster har en TTL-værdi. Hvis en post f.eks. har en TTL på 86400 sekunder, tager den 24 timer om at træde i kraft. Hvis du ændrer en posts TTL, påvirker dette, hvor lang tid alle efterfølgende ændringer tager om at træde i kraft.

Domæner på topniveau og niveau 2

Dit domæne på topniveau (TLD) og dit domæne på andet niveau er komponenter af roddomænet, der giver hierarkiet til domænestrukturen. I roddomænet shopify.com er domænet på topniveau .com, og domænet på andet niveau er shopify.

TLS-certifikat

Et TLS-certifikat er en sikkerhedsprotokol, der skaber en sikker forbindelse mellem en server og en browser, som holder alle forbindelser til Shopify (herunder dine egne forbindelser og dine kunders forbindelser) sikre. Du kan aktivere sikre forbindelser til din Shopify-butik i din Shopify-administrator for at kryptere indholdet i din webshop og offentliggøre det sikkert med HTTPS i stedet for HTTP. Når dit TSL-certifikat er blevet aktiveret, vises et hængelåsikonet ved siden af din webshops webadresse i adresselinjen.

Andre begreber: TLS (Transport Layer Security), SSL (Secure Sockets Layer)

TXT-post

En TXT-post er en DNS-indstilling. TXT-poster indeholder tekstoplysninger, som kan bruges af tjenester uden for dit domæne. Du kan f.eks. tilføje en TXT-post, som en tredjepart har givet til dig for at bekræfte over for dem, at du ejer domænet.

Andre begreber: Tekstpost

WHOIS-beskyttelse af persondata

WHOIS er en tjeneste, som du kan bruge til at finde oplysninger om ejeren af et domænenavn.

WHOIS-beskyttelse af persondata er en tjeneste, der skjuler dine domæneoplysninger i et WHOIS-opslag og erstatter dine personlige kontaktoplysninger med contactprivacy.com-kontaktoplysninger. WHOIS-beskyttelse af persondata giver dig mulighed for at skjule dine personlige kontaktoplysninger for offentligheden. Du kan købe WHOIS-beskyttelse af persondata af din domæneudbyder mod et ekstra gebyr. WHOIS-beskyttelse af persondata er inkluderet, når du køber dit domæne via Shopify.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis