Redigere DNS-innstillinger for et Shopify-administrert domene

Hvis du har et Shopify-administrert domene kan du finne og redigere DNS-innstillinger fra Domener-siden i Shopify-administrator. Hvis butikken bruker et myshopify.com-domenenavn må du legge til et egendefinert domene før du har tilgang til DNS-innstillingene. Det kan hende du må redigere DNS-innstillingene hvis du utfører følgende oppgaver:

 • konfigurerer en tredjeparts e-posttjeneste på domenet
 • bekrefter domenet hos en tredjepartstjeneste
 • peker et underdomene til et annet nettsted

Du kan se og redigere følgende DNS-oppføringer:

 • A-oppføring
 • CNAME-oppføring
 • MX-oppføring
 • TXT-oppføring
 • AAAA-oppføring
 • SRV-oppføring

Når du kjøper domenet gjennom Shopify eller overfører et tredjepartsdomene til Shopify, angis A-oppføringen og CNAME-oppføringen automatisk til standard-DNS-oppføringene for Shopify. Du kan ha flere CNAME-oppføringer knyttet til domenet, men hver av dem må ha et unikt navn, som www eller shop. Hvis du vil legge til MX-, TXT-, SRV- eller AAAA-oppføringer, må du redigere DNS-innstillingene for domenet.

Det kan ta opptil 24 timer før endringer i DNS-innstillinger trer i kraft.

Legg til en DNS-oppføring

Det kan hende du må legge til en annen DNS-oppføring enn Shopifys standard DNS-oppføringer. Hvis du for eksempel konfigurerer et tilpasset domene, eller ønsker å peke et underdomene til et annet nettsted.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.
 2. Klikk på domenet du vil konfigurere.
 3. Klikk Domeneinnstillinger > Rediger DNS-innstillinger.
 4. Klikk på Legg til en egendefinert oppføring, og velg oppføringstypen du vil legge til.
 5. Angi de nødvendige detaljene for oppføringen, og klikk på Bekreft.

Rediger en DNS-oppføring

Det kan hende du må redigere DNS-innstillingene for å koble til eller bekrefte domenet med en tredjepartstjeneste, eller for å peke et underdomene til et annet nettsted.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.
 2. Klikk på domenet du vil konfigurere.
 3. Klikk Domeneinnstillinger > Rediger DNS-innstillinger.
 4. Klikk på Handlinger > Rediger for oppføringen du vil endre.
 5. Rediger detaljene for oppføringen, og klikk på Bekreft.

Fjern en DNS-oppføring

Det kan hende du må fjerne en DNS-oppføring hvis den ikke lenger er nødvendig.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.
 2. Klikk på domenet du vil konfigurere.
 3. Klikk Domeneinnstillinger > Rediger DNS-innstillinger.
 4. Klikk på Handlinger > Fjern for oppføringen du vil slette.
 5. Klikk på Fjern.

Tilbakestill én enkelt DNS-oppføring

Du kan bare tilbakestille A-oppføringen, AAAA-oppføringen og CNAME-oppføringen for domenet. Når du tilbakestiller disse oppføringene, vil de peke til Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.
 2. Klikk på domenet du vil konfigurere.
 3. Klikk Domeneinnstillinger > Rediger DNS-innstillinger.
 4. Klikk på Handlinger > Tilbakestill for oppføringen du vil tilbakestille.
 5. Klikk på Bekreft.

Tilbakestill alle DNS-innstillingene for domenet

Du kan tilbakestille DNS-innstillingene til standardkonfigurasjonen. Alle oppføringer slettes ved tilbakestilling av innstillingene, bortsett fra A-oppføringen, AAAA-oppføringen og CNAME-oppføringen, som tilbakestilles til å peke til Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.
 2. Klikk på domenet du vil konfigurere.
 3. Klikk Domeneinnstillinger > Rediger DNS-innstillinger.
 4. I Avanserte innstillinger-delen klikker du på Tilbakestill DNS-innstillinger.
 5. Klikk på Bekreft.

Finn din gjeldende Shopify-IP-adresse

Det kan hende du må bekrefte IP-adressen for et av domenene dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.
 2. Klikk på domenet som du vil finne IP-adressen til.
 3. Klikk Domeneinnstillinger > Rediger DNS-innstillinger.
 4. Finn Shopify-IP-adressen i kolonnen Peker til i seksjonen A-OPPFØRING.

Finn ut mer om IP-adresser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis