Tuân thủ

Tại Shopify, chúng tôi tin tưởng vào sứ mệnh cải thiện hoạt động thương mại cho mọi người. Để thực hiện sứ mệnh này, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn thông tin để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách bán sản phẩm bằng nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện rà soát nền tảng định kỳ đối với một số sản phẩm có thể vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify. Để đảm bảo việc sử dụng Shopify không bị gián đoạn, bạn cần xem kỹ tất cả các chính sách áp dụng cho cửa hàng Shopify của mình, bao gồm Điều khoản dịch vụ của ShopifyChính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify. Bạn cũng cần cân nhắc hệ quả của việc bán hàng tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm nghiên cứu các luật và quy định xuất nhập khẩu có liên quan, cũng như nắm rõ trạng thái pháp lý hiện tại của việc bán sản phẩm ở bất kỳ vùng nào.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí