Xóa nội dung phạm pháp và tài sản trí tuệ

Shopify tôn trọng các quyền sở hữu tài sản trí tuệ (IP) hợp lệ của người khác và hy vọng thương nhân thực hiện điều tương tự. Việc đăng nội dung cấu thành hành vi xâm phạm các quyền hợp pháp của người khác được coi là sự vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của chúng tôi và chúng tôi có toàn quyền xóa nội dung này.

Mặc dù tôn trọng các quyền IP hợp pháp, Shopify không cho phép người khác lạm dụng chính sách của mình - việc gửi thông báo sai lệch hoặc gây tổn hại đến tài sản trí tuệ bị tranh chấp có thể bị xử phạt theo luật pháp. Những người bị tổn hại bởi các tranh chấp như vậy, bao gồm cả Shopify, có thể kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại và phí luật sư.

Dưới đây là hướng dẫn chung về các phương thức và câu hỏi thường gặp của Shopify.

IP: Bản quyền, thương hiệu và bao bì thương mại khác nhau như thế nào?

IP là sản phẩm của những hoạt động sáng tạo như sách, văn bản, mã, hình ảnh, video, logo và khẩu hiệu. Bản quyền, thương hiệu và bao bì thương mại là tất cả các loại IP.

Bản quyền là gì?

Bản quyền bảo vệ tác phẩm gốc hữu hình, ví dụ như ảnh hoặc mô tả bằng văn bản về cửa hàng trực tuyến. Thông thường, việc bảo vệ bản quyền áp dụng kể từ thời điểm tạo ra tác phẩm, mặc dù luật bản quyền khác nhau tùy từng khu vực.

Thương hiệu và bao bì thương mại là gì?

Thương hiệu là biểu tượng hoặc từ ngữ xác định và phân biệt một doanh nghiệp hoặc sản phẩm với các doanh nghiệp hoặc sản phẩm khác. Bao bì thương mại là hình ảnh hoặc giao diện của sản phẩm, bao gồm các đặc điểm như kích cỡ, hình dạng, màu sắc và kết cấu, giúp phân biệt sản phẩm đó với những sản phẩm khác. Chủ sở hữu thương hiệu và bao bì thương mại thường có quyền ngăn người khác sử dụng nhãn hiệu hoặc bao bì thương mại tương tự theo cách có thể khiến người tiêu dùng hoang mang về nguồn gốc hoặc xuất xứ sản phẩm.

Shopify tuân thủ Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) và phản hồi các khiếu nại về vi phạm bản quyền bằng các quy trình DMCA, bao gồm quy trình thông báo và thông báo phản đối của luật pháp về hành vi xâm phạm bản quyền bị khiếu nại:

 • Nếu Shopify nhận được thông báo hợp lệ về cáo buộc vi phạm bản quyền, Shopify thường sẽ xóa nội dung bị tranh chấp khỏi nền tảng của mình và thông báo cho thương nhân bị ảnh hưởng thông qua trang quản trị cửa hàng về nội dung bị ảnh hưởng.
 • Shopify sẽ cho thương nhân một cơ hội để gửi thông báo phản đối, trong đó giải thích lý do họ cho rằng nội dung bị xóa do nhầm lẫn. Nếu thông báo phản đối hợp lệ, thương nhân thường sẽ được phép đăng lại nội dung sau 10 ngày.
 • Shopify có chính sách chấm dứt các cửa hàng vi phạm nhiều lần trong trường hợp phù hợp, ví dụ như khi Shopify nhận được nhiều thông báo cáo buộc vi phạm mà cửa hàng không phản đối. Shopify có toàn quyền vô hiệu hóa cửa hàng dù chỉ do một trường hợp cố ý vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng.
 • Việc gửi thông báo sai lệch hoặc loan tin đồn xấu về hành vi xâm phạm bị khiếu nại hoặc thông báo phản đối có thể bị luật pháp xử phạt. Những người bị tổn hại bởi các thông báo như vậy, bao gồm cả Shopify, có thể kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại và phí luật sư.

Biểu mẫu trực tuyến của Shopify là cách hiệu quả nhất để gửi thông báo cáo buộc xâm phạm bản quyền.

Mọi thông báo đều phải bao gồm các thông tin sau để Shopify có thể hành động:

 • Tên pháp lý và thông tin liên hệ của bạn.
 • Liên kết trực tiếp đến tác phẩm có bản quyền gốc được cho là bị xâm phạm. Nếu không có liên kết trực tiếp, bạn có thể cung cấp mô tả tác phẩm.
 • Liên kết trực tiếp đến nội dung cụ thể trên Shopify mà bạn cho là xâm phạm bản quyền của bạn. Bắt buộc phải có danh sách riêng từng trang chứa nội dung. Không chấp nhận liên kết cửa hàng chung.
 • Xác nhận rằng:

  • Bạn có lý do chính đáng để tin rằng chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu hoặc luật pháp không cho phép sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại như trên.
  • Tất cả thông tin trong thông báo đều chính xác.
 • Một tuyên bố trước hình phạt về tội khai man rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu.

 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Nếu không thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến, bạn có thể gửi thông báo chứa thông tin cần thiết đến người đại diện được chỉ định của Shopify tại địa chỉ:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Email: legal@shopify.com

Bản sao của mọi thông báo bạn gửi, bao gồm mọi thông tin liên hệ đã cung cấp, có thể sẽ được gửi cho người đăng nội dung bị báo cáo.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Câu hỏi thường gặp bên dưới.

Tôi đã nhận được thông báo về bản quyền DMCA đối với nội dung trong cửa hàng của mình. Giờ thì sao?

Nếu Shopify nhận được thông báo DMCA mà Shopify cho là hoàn chỉnh và hợp lệ liên quan đến nội dung trong cửa hàng của bạn, Shopify thường sẽ xóa nội dung đó. Bạn sẽ nhận được thông báo trên trang quản trị cửa hàng rằng nội dung đã bị xóa khỏi cửa hàng. Sau đó, bạn có hai tùy chọn:

 • Nếu bạn xem xét thông báo và đồng ý rằng bạn không có quyền sử dụng nội dung này thì bạn không cần thực hiện thêm thao tác nào. Nội dung này sẽ vẫn bị ẩn trừ khi bạn nhận được sự chấp thuận từ chủ sở hữu bản quyền.
 • Nếu bạn xem xét thông báo và cho rằng nội dung đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể gửi thông báo phản đối DMCA.

Làm thế nào để gửi thông báo phản đối DMCA?

Bạn có thể gửi thông báo phản đối cho chúng tôi thông qua biểu mẫu trên trang quản trị cửa hàng. Thông báo phản đối phải có tất cả các thông tin sau để được xem xét:

 • Tên pháp lý và thông tin liên hệ đầy đủ của người gửi thông báo phản đối.
 • Xác định nội dung đã bị xóa và vị trí ban đầu của nội dung này trước khi xóa.
 • Tuyên bố trước hình phạt của tội khai man rằng bạn khẳng định chắc chắn nội dung bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai.
 • Tuyên bố rằng bạn đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại khu vực pháp lý mà địa chỉ của bạn nằm trong đó, hoặc nếu địa chỉ của bạn nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, bạn đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại Quận Delaware và tuyên bố rằng bạn chấp nhận tống đạt trát tòa từ bên đã gửi thông báo về bản quyền hoặc người đại diện của bên đó.
 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Nếu không thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến, bạn có thể gửi thông báo phản đối chứa thông tin cần thiết cho nhân viên được chỉ định của Shopify tại địa chỉ:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Email: legal@shopify.com

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi thông báo phản đối DMCA?

Khi bạn gửi thông báo phản đối hợp lệ, chúng tôi sẽ xóa khiếu nại khỏi hồ sơ tài khoản Shopify của bạn và gửi bản sao thông báo phản đối của bạn cho bên đã gửi thông báo về bản quyền. Nếu họ thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn và gửi cho chúng tôi thông báo về hành động đó trong vòng 10-14 ngày làm việc, nội dung này có thể vẫn bị ẩn. Nếu không nhận được thông báo về hành động pháp lý trong thời hạn đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bạn có thể đăng lại nội dung bị tranh chấp.

Chính sách về thương hiệu và bao bì thương mại của Shopify

Chính sách của Shopify về thương hiệu và bao bì thương mại tương tự như chính sách bản quyền của chúng tôi, nhưng có một số điểm khác biệt quan trọng.

 • Nếu Shopify nhận được thông báo hợp lệ về việc xâm phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại liên quan đến nội dung trên cửa hàng, Shopify sẽ liên hệ trực tiếp trên trang quản trị cửa hàng của thương nhân để xác định thông báo nói đến nội dung nào. Bạn sẽ có hai ngày để phản hồi trước khi chúng tôi xóa nội dung.
 • Nếu phản hồi của bạn được coi là đầy đủ, chúng tôi có thể từ chối xóa nội dung bị tranh chấp, hoặc nếu nội dung đó đã bị xóa,chúng tôi sẽ cho phép thương nhân đăng lại nội dung đó ngay lập tức.

Báo cáo xâm phạm thương hiệu và bao bì thương mại

Biểu mẫu trực tuyến của Shopify là cách hiệu quả nhất để gửi thông báo cáo buộc xâm phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại.

Thông báo về thương hiệu và/hoặc bao bì thương mại phải bao gồm những thông tin sau để Shopify có thể hành động:

 • Tên pháp lý hoặc thông tin liên hệ của bạn.
 • Liên kết trực tiếp đến mẫu thương hiệu hoặc bao bì thương mại được cho là bị xâm phạm. Nếu không có liên kết trực tiếp, bạn có thể cung cấp mô tả về thương hiệu hoặc bao bì thương mại.
 • Liên kết trực tiếp đến nội dung cụ thể trên Shopify mà bạn cho là xâm phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại của bạn. Phải có danh sách riêng từng trang chứa nội dung - không chấp nhận liên kết cửa hàng chung.
 • Đối với thương hiệu:

  • Thông tin cho từng thương hiệu đang tranh chấp:
  • Mô tả thương hiệu.
  • Quốc gia nơi đăng ký thương hiệu.
  • Mã số đăng ký thương hiệu.
  • Danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ được đăng ký.
  • Mô tả lý do bạn cho rằng nội dung này vi phạm hoặc xâm phạm (các) thương hiệu của bạn.
 • Đối với bao bì thương mại:

  • Thông tin cho từng bao bì thương mại đang tranh chấp:
  • Mô tả bao bì thương mại, bao gồm các khía cạnh cụ thể (ví dụ như kích cỡ, hình dạng, màu sắc, kết cấu, v.v.) tạo nên sự khác biệt cho của nội dung.
  • Tuyên bố rằng bao bì thương mại không có chức năng.
  • Mô tả nội dung trên Shopify xâm phạm (các) bao bì thương mại của bạn như thế nào, bao gồm các khía cạnh của nội dung đó (như kích cỡ, hình dạng, màu sắc, kết cấu, v.v.) mà bạn cho là tương tự và có khả năng gây nhầm lẫn với bao bì thương mại của bạn.
 • Xác nhận rằng:

  • Bạn có lý do chính đáng để tin rằng chủ sở hữu thương hiệu hoặc bao bì thương mại, đại diện của chủ sở hữu hoặc luật pháp không cho phép sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại như trên.
  • Tất cả thông tin trong thông báo đều chính xác.
 • Một tuyên bố trước hình phạt về tội khai man rằng bạn là chủ sở hữu thương hiệu hoặc bao bì thương mại, hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu.

 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Câu hỏi thường gặp - Phản hồi thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương hiệu mại

Tôi đã nhận được thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại liên quan đến nội dung trong cửa hàng của mình. Giờ thì sao?

Nếu cửa hàng của bạn nhận được thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại hợp lệ, bạn sẽ nhận được thông báo trên trang quản trị cửa hàng rằng nội dung đó đã bị báo cáo trên cửa hàng. Sau đó, bạn có hai tùy chọn:

 • Nếu bạn xem xét thông báo và đồng ý bạn không có quyền sử dụng nội dung này thì bạn không cần thực hiện thêm thao tác nào. Nội dung này sẽ bị ẩn nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ bạn sau hai ngày.
 • Nếu bạn xem xét thông báo và cho rằng nội dung đã bị báo cáo do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể gửi phản hồi.

Làm thế nào để gửi phản hồi về thương hiệu hoặc bao bì thương mại?

Nếu bạn nhận được thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại, bạn có thể gửi phản hồi cho chúng tôi qua trang quản trị cửa hàng. Phản hồi của bạn phải có tất cả các thông tin sau để được xem xét:

 • Tên pháp lý và thông tin liên hệ đầy đủ của người gửi phản hồi.
 • Xác định nội dung đã bị xóa và vị trí ban đầu của nội dung này trước khi xóa.
 • Tuyên bố trước hình phạt của tội khai man rằng bạn khẳng định chắc chắn nội dung bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai.
 • Tuyên bố rằng bạn đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại khu vực pháp lý mà địa chỉ của bạn nằm trong đó, hoặc nếu địa chỉ của bạn nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, bạn đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại Quận Delaware và tuyên bố rằng bạn chấp nhận tống đạt trát tòa từ bên đã gửi thông báo xâm phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại hoặc đại lý của bên đó.
 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi phản hồi?

Sau khi bạn gửi phản hồi hợp lệ, Shopify sẽ gửi bản sao cho bên đã gửi thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại và thường cho phép bạn đăng lại nội dung bị tranh chấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí