Báo cáo xâm phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại hoặc phản hồi thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy thông tin về chính sách thương hiệu và bao bì thương mại của Shopify, cách báo cáo xâm phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại và cách phản hồi thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại. Chính sách của Shopify về thương hiệu và bao bì thương mại tương tự như chính sách bản quyền của chúng tôi, nhưng có một số điểm khác biệt quan trọng:

Báo cáo xâm phạm thương hiệu và bao bì thương mại

Biểu mẫu trực tuyến của Shopify là cách hiệu quả nhất để gửi thông báo cáo buộc xâm phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại.

Thông báo về thương hiệu và/hoặc bao bì thương mại phải bao gồm những thông tin sau để Shopify có thể hành động:

 • Tên pháp lý và thông tin liên hệ của bạn.
 • Liên kết trực tiếp đến mẫu thương hiệu hoặc bao bì thương mại được cho là bị xâm phạm. Nếu không có liên kết trực tiếp, bạn có thể cung cấp mô tả về thương hiệu hoặc bao bì thương mại.
 • Liên kết trực tiếp đến nội dung cụ thể trên Shopify mà bạn cho là xâm phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại của bạn. Phải có danh sách riêng từng trang chứa nội dung - không chấp nhận liên kết cửa hàng chung.
 • Cho từng thương hiệu đang tranh chấp:

  • Mô tả thương hiệu.
  • Quốc gia nơi đăng ký thương hiệu.
  • Mã số đăng ký thương hiệu.
  • Danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ được đăng ký.
  • Mô tả lý do bạn cho rằng nội dung này vi phạm hoặc xâm phạm (các) thương hiệu của bạn.
 • Cho từng bao bì thương mại đang tranh chấp:

  • Mô tả bao bì thương mại, bao gồm các khía cạnh cụ thể (ví dụ như kích cỡ, hình dạng, màu sắc, kết cấu, v.v.) tạo nên sự khác biệt cho của nội dung.
  • Tuyên bố rằng bao bì thương mại không có chức năng.
  • Mô tả nội dung trên Shopify xâm phạm (các) bao bì thương mại của bạn như thế nào, bao gồm các khía cạnh của nội dung đó (như kích cỡ, hình dạng, màu sắc, kết cấu, v.v.) mà bạn cho là tương tự và có khả năng gây nhầm lẫn với bao bì thương mại của bạn.
 • Xác nhận rằng:

  • Bạn có lý do chính đáng để tin rằng chủ sở hữu thương hiệu hoặc bao bì thương mại, đại diện của chủ sở hữu hoặc luật pháp không cho phép sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại như trên.
  • Tất cả thông tin trong thông báo đều chính xác.
 • Một tuyên bố trước hình phạt về tội khai man rằng bạn là chủ sở hữu thương hiệu hoặc bao bì thương mại, hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu.

 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Phản hồi thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại

Tôi đã nhận được thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại liên quan đến nội dung trong cửa hàng của mình. Giờ thì sao?

Nếu cửa hàng của bạn nhận được thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại hợp lệ, bạn sẽ nhận được thông báo trên trang quản trị Shopify cho biết nội dung cụ thể bị báo cáo và thời điểm nội dung sẽ bị xóa. Sau đó, bạn có hai tùy chọn:

 • Nếu bạn xem xét thông báo và đồng ý rằng bạn không có quyền sử dụng nội dung này, Shopify sẽ xóa nội dung và nội dung sẽ vẫn bị ẩn trừ khi bạn nhận được sự chấp thuận từ chủ sở hữu thương hiệu hoặc bao bì thương mại
 • Nếu bạn xem xét thông báo và cho rằng việc bạn sử dụng thương hiệu hoặc bao bì thương mại bị cáo buộc vi phạm không phải là hành vi vi phạm thương hiệu hoặc bao bì thương mại, bạn có thể gửi phản hồi.

Làm thế nào để gửi phản hồi về thương hiệu hoặc bao bì thương mại?

Nếu bạn nhận được thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại, bạn có thể gửi phản hồi cho chúng tôi qua trang quản trị Shopify. Phản hồi của bạn phải bao gồm tất cả các thông tin sau để được xem xét:

 • Tên pháp lý và thông tin liên hệ đầy đủ của người gửi phản hồi.
 • Tuyên bố bạn đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại khu vực pháp lý mà địa chỉ của bạn nằm trong đó, hoặc nếu địa chỉ của bạn nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, bạn đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại Quận Delaware.
 • Tuyên bố rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ bên đã gửi thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại hoặc đại lý của bên đó.
 • Tuyên bố trước hình phạt của tội khai man rằng bạn khẳng định chắc chắn nội dung bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai.
 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi phản hồi?

Sau khi bạn gửi phản hồi hợp lệ, Shopify sẽ gửi bản sao cho bên đã gửi thông báo về thương hiệu hoặc bao bì thương mại và thường cho phép bạn đăng lại nội dung bị tranh chấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí