Rapportere om brudd på varemerker eller visuelle varemerker, eller svare på et varsel om brudd på varemerker eller visuelle varemerker

På denne siden finner du informasjon om Shopifys retningslinjer om varemerker og visuelle varemerker, hvordan du rapporterer om et brudd på varemerker eller visuelle varemerker, og hvordan du svarer på et varsel om brudd på varemerker eller visuelle varemerker. Shopifys retningslinjer for varemerker og visuelle varemerker ligner på retningslinjene for opphavsrett, men det er noen viktige forskjeller:

Rapportere brudd på varemerker og visuelle varemerker

Shopifys nettskjema er den mest effektive måten å sende et varsel om påstått brudd på varemerker eller visuelle varemerker på.

Varselet om varemerker og/eller visuelle varemerker må inneholde følgende opplysninger for at Shopify skal kunne ta grep:

 • Ditt juridiske navn og kontaktinformasjon.
 • Direktekoblinger til eksempler på varemerket eller det visuelle varemerket som hevdes å være brutt. Hvis du ikke har en direktekobling, kan du gi en beskrivelse av varemerket eller det visuelle varemerket.
 • Direkte koblinger til det bestemte innholdet på Shopify som du mener bryter med din opphavsrett eller varemerke. En liste over hver enkeltside med innhold kreves – en generell butikkobling godtas ikke.
 • For hvert aktuelle varemerke:

  • En beskrivelse av varemerket.
  • Land det er registrert i.
  • Varemerkets registreringsnummer.
  • Produkt- og/eller tjenestekategorien som dekkes av registreringen.
  • En beskrivelse av hvordan du mener innholdet bryter med ditt/dine varemerke(r).
 • For hvert aktuelle visuelle varemerke:

  • En beskrivelse av det visuelle varemerket, inkludert bestemte deler (som størrelse, form, farge, tekstur etc.) av innholdet som gjør utseendet distinktivt.
  • En erklæring om at det visuelle varemerket ikke er funksjonelt.
  • En beskrivelse av hvordan innholdet på Shopify strider med visuelle varemerk(er), inkludert deler av innholdet (som størrelse, form, farge, tekstur etc.) du mener likner på, og sannsynligvis skaper forvirring med, det visuelle varemerket.
 • En bekreftelse på at:

  • Du har god grunn til å tro at bruken av innholdet på den innklagede måten ikke er godkjent av varemerkets eller det visuelle varemerkets eier, dens agenter eller loven.
  • All informasjon i varselet stemmer.
 • En erklæring, under ed, om at du er varemerkets eller det visuelle varemerkets eier, eller er autorisert til å handle på vegne av eieren.

 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Svare på et varsel om brudd på varemerker eller visuelle varemerker

Jeg har mottatt et varsel knyttet til varemerker eller visuelle varemerker i innhold i butikkfronten. Hva nå?

Hvis butikken mottar et gyldig varsel om brudd på opphavsrett eller varemerker, får du et varsel i Shopify-administrator som gir beskjed om hvilket innhold som er rapportert, og når det blir fjernet. Deretter har du to alternativer:

 • Hvis du gjennomgår varselet og samtykker til at du ikke har rett til å bruke innholdet, fjerner Shopify innholdet, og det forblir avpublisert med mindre du får godkjenning fra innehaveren av varemerket eller opphavsretten
 • Hvis du går gjennom varselet og mener din bruk av varemerket eller opphavsretten med det påståtte bruddet ikke utgjør et brudd på opphavsrett eller varemerkerettigheter, kan du sende inn et svar.

Hvordan sender jeg et svar knyttet til varemerker eller visuelle varemerker?

Hvis du har mottatt et varsel om varemerker eller visuelle varemerker, kan du sende svaret ditt gjennom Shopify-administrator. Svaret må inneholde all følgende informasjon for å bli vurdert:

 • Juridisk navn og tilstrekkelig kontaktinformasjon for personen som sender svaret.
 • En erklæring om at du samtykker til jurisdiksjonen for den føderale distriktsretten i det juridiske distriktet der adressen din er lokalisert, eller, hvis adressen din er lokalisert utenfor USA, at du samtykker til den føderale distriktsretten i Delaware som jurisdiksjon.
 • En erklæring om at du vil godta tjenesteprosessen fra parten som sendte inn varselet om brudd på et varemerke eller visuelt varemerke, eller deres agent.
 • En erklæring under ed om at du er i god tro om at innholdet er fjernet som en følge av en feil eller feilidentifikasjon.
 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Hva skjer etter at jeg har sendt et svar?

Når du har sendt et gyldig svar, sender Shopify en kopi til parten som sendte varselet om brudd på varemerker eller visuelle varemerker, og tillater generelt at du republiserer det bestridte innholdet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis