Rapportera om varumärkesintrång eller intrång avseende varumärkesbild eller svara på ett varumärkes- eller varumärkesbildmeddelande

På den här sidan hittar du information om Shopifys varumärkes- och klädpolicy, hur du rapporterar om varumärkesintrång eller intrång avseende varumärkesbild och hur du svarar på ett varumärkes- eller varumärkesbildmeddelande. Shopifys policy för varumärke och varumärkesbild liknar vår upphovsrättspolicy, men det finns några viktiga skillnader.

Rapportering av intrång i varumärke och varumärkesbild

Shopifys online-formulär är det mest effektiva sättet att skicka in ett meddelande om påstått varumärkes- eller varumärkesbildsintrång.

Ditt varumärkes- och/eller varumärkesbildsmeddelande måste innehålla följande information för att Shopify ska kunna vidta åtgärder:

 • Ditt juridiska namn och din kontaktinformation.
 • Direktlänkar till exempel på varumärket eller varumärkesbilden som anses ha kränkts. Om du inte har en direkt länk kan du ge en beskrivning av varumärket eller varumärkesbilden.
 • Direktlänkar till det specifika innehåll på Shopify som du anser kränker ditt varumärke eller trade dress. Det krävs en lista över varje enskild sida som innehåller innehållet – en allmän butikslänk accepteras inte.
 • För varje varumärke i fråga:

  • Beskrivning av varumärket.
  • Länder som det är registrerat i.
  • Registreringsnummer för varumärke.
  • Kategorin av produkter och/eller tjänster som omfattas av registreringen.
  • Beskrivning av hur du anser att innehållet bryter mot eller gör intrång i ditt/dina varumärke(n).
 • För varje varumärkesbild i fråga:

  • Beskrivning av varumärkesbilden, inklusive de särskilda aspekter (såsom storlek, form, färg, textur etc.) av innehållet som gör dess utseende särskiljande.
  • Uttalande om att aktuell trade dress inte är funktionell.
  • Beskrivning av hur innehållet på Shopify kränker din(a) varumärkesbild(er), inklusive aspekter av innehållet (såsom storlek, form, färg, textur, etc.) som du anser liknar, och kan orsaka förvirring med, varumärkesbilden.
 • Bekräftelse på att:

  • Du har god anledning att tro att användning av innehållet på det sätt som klagomålet avser inte godkänts av varumärkes- eller varumärkebildägaren, dess agent eller lagen.
  • All information i meddelandet är korrekt.
 • Ett uttalande under ed att du är varumärkes- eller varumärkesbildägaren eller auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren.

 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Svara på ett varumärkes- eller varumärkesbildmeddelande

Jag har fått ett meddelande om varumärkes- eller varumärkesbild för innehåll i mitt skyldfönster. Vad händer nu?

Om din butik får ett giltigt varumärkes- eller varumärkesbildmeddelande, får du en avisering i din Shopify-admin som informerar om det specifika innehållet som rapporterades och när det kommer att tas bort. Du har sedan två alternativ:

 • Om du granskar meddelandet och godkänner att du inte har rätt att använda innehållet kommer Shopify att ta bort innehållet och det kommer förbli offline om du inte får godkännande från varumärkes- eller varumärkesbildsinnehavaren.
 • Om du granskar meddelandet och anser att din användning av varumärket eller varumärkesbilden som påstås vara utsatt för intrång inte utgör något varumärkesintrång eller intrång avseende varumärkesbild, kan du lämna in ett svar.

Hur gör jag för att lämna in ett varumärkes- eller varumärkesbildsvar?

Om du har fått ett meddelande om varumärke eller varumärkesbild kan du skicka ditt svar till oss via din Shopify-admin. Ditt svar måste innehålla all följande information för att övervägas:

 • Juridiskt namn och tillräcklig kontaktinformation för den person som skickar in bestridandet.
 • Ett uttalande om att du samtycker till den federala tingsrättens jurisdiktion för det domstolsområde där adressen är belägen eller, om du befinner dig utanför USA, att du samtycker till jurisdiktion för den federala tingsrätten i Delaware.
 • Ett uttalande om att du kommer att acceptera delgivning från den part som skickade in meddelandet om varumärke eller varumärkesbild, eller dess agent.
 • Ett uttalande under ed att du i god tro anser att innehållet tagits bort som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering.
 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Vad händer efter att jag har lämnat in ett svar?

När du har skickat in ett giltigt svar skickar Shopify en kopia till den part som skickade in varumärkes- eller varumärkesbildmeddelandet och tillåter dig i allmänhet att återpublicera det omtvistade innehållet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis