Inbreuk op handelsmerken of handelsimago melden of reageren op een handelsmerk- of handelsimagokennisgeving

Op deze pagina vind je informatie over het handelsmerk- en handelsimagobeleid van Shopify, hoe je inbreuk op een handelsmerk of handelsimago kunt melden en hoe je kunt reageren op een kennisgeving over een handelsmerk of handelsimago.

Het handelsmerk- en handelsimagobeleid van Shopify

Het beleid van Shopify voor handelsmerken en handelsimago is vergelijkbaar met ons auteursrechtbeleid, maar er zijn enkele belangrijke verschillen:

 • Als Shopify een geldige kennisgeving ontvangt van de schending van een handelsmerk of handelsimago met betrekking tot content in een winkel, communiceert Shopify rechtstreeks in het beheercentrum van een merchant om duidelijk te maken om welke content het gaat. Je hebt twee dagen de tijd om te reageren voordat we content verwijderen.
 • Als je antwoord voldoende wordt geacht, kunnen we weigeren de betwiste content te verwijderen, of - als de content al is verwijderd - toestaan dat de merchant de content onmiddellijk opnieuw plaatst.

Inbreuk op handelsmerk en handelsimago melden

Het onlineformulier van Shopify is de meest efficiënte manier om een melding in te dienen over een vermeende inbreuk op handelsmerken of handelsimago.

Je kennisgeving over handelsmerk en/of handelsimago moet de volgende informatie bevatten zodat Shopify actie kan ondernemen:

 • Je officiële naam en contactinformatie.
 • Directe links naar voorbeelden van het handelsmerk of handelsimago waarvan wordt beweerd dat ze zijn geschonden. Als je geen directe link hebt, kun je een beschrijving van het handelsmerk of handelsimago geven.
 • Directe links naar de specifieke content op Shopify die volgens jou inbreuk maakt op je handelsmerk of handelsimago. Een lijst van elke individuele pagina met de content is vereist. Een algemene winkellink wordt niet geaccepteerd.
 • Voor elk handelsmerk waar het om gaat:

  • beschrijving van het handelsmerk;
  • landen waarin het is geregistreerd;
  • handelsmerkregistratienummer.
  • categorie van producten en/of diensten die onder de registratie vallen;
  • beschrijving van hoe je van mening bent dat de content in strijd is met of inbreuk maakt op je handelsmerk(en).
 • Voor elk handelsimago waar het om gaat:

  • beschrijving van het handelsimago, inclusief de specifieke aspecten (zoals grootte, vorm, kleur, textuur, enz.) van de content die het uiterlijk onderscheidend maken;
  • een verklaring dat het handelsimago niet-functioneel is;
  • beschrijving van hoe de content op Shopify in strijd is met je handelsimago('s), met inbegrip van de aspecten van de content (zoals grootte, vorm, kleur, textuur, enz.) waarvan je denkt dat deze vergelijkbaar zijn het handelsimago, en die waarschijnlijk verwarring veroorzaken met het handelsimago.
 • Een bevestiging dat:

  • Je bent te goeder trouw van mening dat het gebruik van de content op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het handelsmerk of handelsimago, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Alle informatie in de kennisgeving juist is.
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat je de eigenaar van het handelsmerk of handelsimago bent of dat je bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.

 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Reageren op een melding over handelsmerken of handelsimago

Ik heb een kennisgeving over handelsmerk of handelsimago ontvangen voor content in mijn webshop. Wat nu?

Als je winkel een geldige kennisgeving over een handelsmerk of handelsimago ontvangt, krijg je in het beheercentrum een melding dat content in je winkel is gerapporteerd. Je hebt dan twee opties:

 • Als je de melding bekijkt en ermee akkoord gaat dat je niet het recht hebt om de content te gebruiken, is er geen verdere actie nodig. De content gaat offline als we na twee dagen niets van je horen.
 • Als je de kennisgeving bekijkt en denkt dat de content is gerapporteerd als gevolg van een vergissing of onjuiste identificatie, kun je een reactie plaatsen.

Hoe dien ik een reactie over een handelsmerk- of handelsimago in?

Als je een kennisgeving over een handelsmerk of handelsimago hebt ontvangen, kun je via het beheercentrum je reactie naar ons sturen. Je reactie dient alle volgende gegevens te bevatten om in overweging te worden genomen:

 • De officiële naam en voldoende contactinformatie van de persoon die de reactie indient.
 • Een verklaring dat je de betekening accepteert van de partij die de inbreuk op het handelsmerk of handelsimago heeft ingediend, of de agent daarvan.
 • Een verklaring dat je instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk district waarin je adres zich bevindt of, als je adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, dat je instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het district van Delaware, en een verklaring dat je de procedure accepteert van de partij die de kennisgeving over het handelsmerk of handelsimago heeft ingediend of diens vertegenwoordiger.
 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Wat gebeurt er nadat ik een antwoord heb ingediend?

Nadat je een geldig antwoord hebt ingediend, stuurt Shopify een kopie naar de partij die kennisgeving over het handelsmerk of handelsimago heeft ingediend, en Shopify staat je over het algemeen toe om de betwiste content opnieuw te plaatsen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis