Tavaramerkkiin tai tuotteen ulkoasuun liittyvästä loukkauksesta ilmoittaminen tai tavaramerkkiin tai tuotteen ulkoasuun liittyvään ilmoitukseen vastaaminen

Tältä sivulta löydät tietoja Shopifyn tavaramerkkejä ja tuotteiden ulkoasua koskevista käytännöistä, tavaramerkkiin tai tuotteen ulkoasuun liittyvästä loukkauksesta ilmoittamisesta ja tavaramerkkiin tai tuotteen ulkoasuun liittyvään ilmoitukseen vastaamisesta.

Shopifyn tavaramerkkejä ja tuotteiden ulkoasua koskevat käytännöt

Shopifyn tavaramerkkejä ja tuotteiden ulkoasua koskevat käytännöt ovat samankaltaiset kuin tekijänoikeutta koskevat lukuun ottamatta muutamaa tärkeää eroa:

 • Jos Shopify saa kelvollisen ilmoituksen kaupan sisältöön liittyvästä tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevasta loukkauksesta, Shopify ilmoittaa asiasta suoraan kauppiaalle kaupan ylläpitäjässä ja yksilöi ilmoituksen aiheuttaneen sisällön. Kauppiaalla on kaksi päivää aikaa vastata, ennen kuin poistamme sisällön.
 • Jos vastaus katsotaan riittäväksi, voimme jättää riitautetun sisällön poistamatta tai, jos se on poistettu, voimme antaa kauppiaalle luvan julkaista sisältö välittömästi uudelleen.

Tavaramerkkiin ja tuotteen ulkoasuun liittyvästä loukkauksesta ilmoittaminen

Shopifyn verkkolomake on tehokkain tapa tehdä ilmoitus väitetystä tavaramerkin tai tuotteen ulkoasun loukkauksesta.

Tavaramerkkiä ja/tai tuotteen ulkoasua koskevassa ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot, jotta Shopify voi ryhtyä toimenpiteisiin:

 • Yrityksen virallinen nimi ja yhteystiedot.
 • Suorat linkit sisältönäytteisiin, joissa väitetysti oikeuksien loukkauksen kohteeksi joutunut tuotemerkki tai tuotteen ulkoasu esiintyy. Jos sinulla ei ole suoraa linkkiä, voit toimittaa kuvauksen tavaramerkkistä tai tuotteen ulkoasusta.
 • Suorat linkit Shopifyssa olevaan nimenomaiseen sisältöön, jonka uskot loukkaavan tavaramerkkiäsi tai visuaalista ilmettä. Luettelo jokaisesta yksittäisestä sisältöä sisältävästä sivusta on pakollinen. Shopify ei hyväksy yleisluonteista, vain kauppaan osoittavaa linkkiä.
 • Jokaisesta kyseessä olevasta tavaramerkistä:

  • Tavaramerkin kuvaus.
  • Maat, joissa se on rekisteröity.
  • Tavaramerkin rekisteröintinumero.
  • Rekisteröinnin piiriin kuuluvien tuotteiden ja/tai palvelujen luokka.
  • Kuvaus siitä, miten uskot, että sisältö rikkoo tai loukkaa tavaramerkkiäsi.
 • Jokaisesta kyseessä olevasta tuotteen ulkoasusta:

  • Kuvaus tuotteen ulkoasusta, mukaan lukien sen erityispiirteet (kuten koko, muoto, väri, tekstuuri jne.), jotka tekevät siitä muista tuotteista erottuvan.
  • Ilmoitus siitä, että visuaalinen ilme on ei-toiminnallinen.
  • Kuvaus siitä, miten Shopifyssa oleva sisältö loukkaa tuotteesi/tuotteittesi ulkoasua, mukaan lukien kyseisestä sisällöstä ilmenevät seikat (kuten koko, muoto, väri, tekstuuri jne.), jotka ovat mielestäsi samankaltaisia tuotteesi ulkoasun kanssa ja jotka todennäköisesti aiheuttavat ostajissa sekaannusta.
 • Vahvistus siitä, että:

  • Uskot vilpittömässä mielessä, että sisällön käyttö valituksessa kuvatulla tavalla ei ole tavaramerkin tai tuotteen ulkoasun omistajan valtuuttamaa käyttöä.
  • Kaikki ilmoituksessa olevat tiedot ovat tarkkoja.
 • Ilmoituksesi väärästä valasta johtuvien seuraamusten uhalla siitä, että olet itse tavaramerkin tai tuotteen ulkoasun omistaja tai että sinulla on oikeus toimia omistajan puolesta.

 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Tavaramerkkiin tai tuotteen ulkoasuun liittyvään ilmoitukseen vastaaminen

Sain myyntipaikkani sisältöön liittyvän tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevan ilmoituksen. Mitä minun nyt pitäisi tehdä?

Jos kaupastasi on tehty kelvollinen tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskeva ilmoitus, saat kauppasi Shopify-ylläpitäjään ilmoituksen siitä, että kauppasi sisällöstä on raportoitu. Tämän jälkeen sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 • Jos tarkistat ilmoituksen ja hyväksyt sen, että sinulla ei ole oikeutta käyttää sisältöä, lisätoimia ei tarvita. Sisältö siirtyy offline-tilaan, jos emme kuule sinusta kahteen päivään.
 • Jos tarkistat ilmoituksen ja uskot, että sisällöstä tehtiin ilmoitus virheen tai virheellisen tunnistuksen seurauksena, voit lähettää vastauksen.

Miten vastaan tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevaan ilmoitukseen?

Jos olet saanut tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevaan ilmoituksen, voit lähettää vastauksesi meille kaupan Shopify-ylläpitäjän kautta. Vastauksessasi on oltava seuraavat tiedot, jotta se voidaan ottaa huomioon:

 • Vastauksen lähettävän henkilön virallinen nimi ja riittävät yhteystiedot.
 • Ilmoitus siitä, että hyväksyt tiedoksiannon tavaramerkin tai visuaalisen ilmeen loukkausta koskevasta ilmoituksesta sen lähettäneeltä osapuolelta tai osapuolen edustajalta.
 • Lausuntosi siitä, että hyväksyt Yhdysvaltain liittovaltion piirituomioistuimen lainkäyttövallan sillä lainkäyttöalueella, jossa osoitteesi sijaitsee, tai jos osoitteesi sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, hyväksyt liittovaltion Delawaren alueen piirituomioistuimen lainkäyttövallan sekä lausuntosi siitä, että hyväksyt sen osapuolen tai osapuolen edustajan tiedoksiannon, joka on lähettänyt tavaramerkkiä tai visuaalista ilmettä koskevan ilmoituksen.
 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen lähettänyt vastauksen?

Kun olet lähettänyt meille kelvollisen vastauksen, Shopify lähettää kopion sille osapuolelle, joka on lähettänyt tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevan ilmoituksen ja normaalisti antaa sinulle luvan ladata riitautettu sisältö uudelleen sivustollesi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi