Zgłaszanie naruszenia znaku towarowego lub wizerunku handlowego bądź reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego

Na tej stronie znajdują się informacje na temat polityki Shopify dotyczącej znaków towarowych i wizerunku handlowego, sposobu zgłaszania naruszenia znaku towarowego lub wizerunku handlowego oraz sposobu reagowania na zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego. Polityka Shopify w zakresie znaków towarowych i wizerunków handlowych jest zbliżona do naszej polityki dotyczącej praw autorskich. Istnieją jednak pewne istotne różnice:

Zgłaszanie naruszeń znaków towarowych i wizerunków handlowych

Formularz online Shopify to najbardziej efektywny sposób złożenia zawiadomienia o domniemanym naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego.

Aby firma Shopify mogła podjąć działanie, zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego musi zawierać informacje, takie jak:

 • Twoje imię i nazwisko lub dane kontaktowe.
 • Bezpośrednie linki do próbek znaku towarowego lub wizerunku handlowego będących przedmiotem domniemanego naruszenia. Jeśli nie masz bezpośredniego linku, możesz zamieścić opis znaku towarowego lub wizerunku handlowego.
 • Bezpośrednie linki do określonych treści w Shopify, które Twoim zdaniem naruszają Twój znak towarowy lub wizerunek handlowy. Wymagana jest lista poszczególnych stron zawierających treść - ogólny link do sklepu nie będzie akceptowany.
 • Dla każdego spornego znaku towarowego:

  • Opis znaku towarowego.
  • Kraje, w których jest zarejestrowany.
  • Numer rejestracyjny znaku towarowego.
  • Kategoria produktów i/lub usług objętych rejestracją.
  • Opis sposobu, w jaki treści naruszają według Ciebie Twoje znaki towarowe.
 • Dla każdego spornego wizerunku handlowego:

  • Opis wizerunku handlowego obejmujący szczegółowe aspekty (takie jak rozmiar, kształt, kolor, tekstura itp.) treści, które sprawiają, że jego wygląd jest charakterystyczny.
  • Oświadczenie, że wizerunek handlowy nie jest funkcjonalny.
  • Opis sposobu, w jaki treści na platformie Shopify naruszają Twój wizerunek handlowy, obejmujący aspekty treści (takie jak rozmiar, kształt, kolor, tekstura itp.), które Twoim zdaniem są podobne do wizerunku handlowego i mogą powodować ich mylenie.
 • Potwierdzenie, że:

  • Wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie treści w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela znaku handlowego lub wizerunku handlowego, jego przedstawiciela lub prawo.
  • Wszystkie informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe.
 • Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jesteś właścicielem znaku towarowego lub wizerunku handlowego bądź masz prawo do działania w imieniu właściciela.

 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego

Otrzymałem zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego dotyczącym treści w mojej witrynie sklepu. Co teraz?

Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zawiadomienia o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego, otrzymasz powiadomienie w panelu administracyjnym Shopify ze wskazaniem zgłoszonych treści i terminu ich usunięcia. Następnie będziesz mieć dwie możliwości:

 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem przyznasz, że nie masz prawa do korzystania z danych treści, Shopify usunie zawartość, która pozostanie w trybie offline, chyba że otrzymasz zgodę właściciela znaku handlowego lub wizerunku handlowego
 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem uznasz, że wykorzystanie przez Ciebie znaku towarowego lub wizerunku handlowego nie stanowi naruszenia znaku towarowego lub wizerunku handlowego, możesz przesłać odpowiedź.

Jak przesłać odpowiedź dotyczącą znaku towarowego lub wizerunku handlowego?

Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego możesz wysłać do nas swoją odpowiedź za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify. Twoja odpowiedź musi zawierać wszystkie poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko oraz wystarczające dane kontaktowe osoby przesyłającej odpowiedź.
 • Oświadczenie, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Twój adres lub, jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla Okręgu Delaware.
 • Oświadczenie o akceptacji doręczenia pisma procesowego od strony, która złożyła zawiadomienie dotyczące znaku towarowego lub wizerunku handlowego bądź jej przedstawiciela.
 • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, iż treści zostały usunięte w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji.
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Co dzieje się po wysłaniu odpowiedzi?

Po przesłaniu przez Ciebie wiążącej odpowiedzi Shopify prześle jej kopię stronie, która przesłała zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego i zasadniczo zezwoli na ponowne opublikowanie spornych treści.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo