Zgłaszanie naruszenia znaku towarowego lub wizerunku handlowego bądź reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego

Na tej stronie znajdują się informacje na temat polityki Shopify dotyczącej znaków towarowych i wizerunku handlowego, sposobu zgłaszania naruszenia znaku towarowego lub wizerunku handlowego oraz sposobu reagowania na zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego.

Polityka Shopify w zakresie znaków towarowych i wizerunków handlowych

Polityka Shopify w zakresie znaków towarowych i wizerunków handlowych jest zbliżona do naszej polityki dotyczącej praw autorskich. Istnieją jednak pewne istotne różnice:

 • Jeśli firma Shopify otrzyma zasadne zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego w zakresie treści w sklepie, przekaże takie informacje sprzedawcy bezpośrednio w panelu administracyjnym sklepu, wyjaśniając, które treści są przedmiotem zawiadomienia. Będziesz mieć dwa dni na odpowiedź, zanim usuniemy treści.
 • Jeśli Twoja odpowiedź zostanie uznana za wystarczającą, będziemy mogli odmówić usunięcia spornych treści lub, jeśli zostały one usunięte, zezwolić sprzedawcy na ich ponowną natychmiastową publikację.

Zgłaszanie naruszeń znaków towarowych i wizerunków handlowych

Formularz online Shopify to najbardziej efektywny sposób złożenia zawiadomienia o domniemanym naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego.

Aby firma Shopify mogła podjąć działanie, zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego musi zawierać informacje, takie jak:

 • Twoje imię i nazwisko lub dane kontaktowe.
 • Bezpośrednie linki do próbek znaku towarowego lub wizerunku handlowego będących przedmiotem domniemanego naruszenia. Jeśli nie masz bezpośredniego linku, możesz zamieścić opis znaku towarowego lub wizerunku handlowego.
 • Bezpośrednie linki do określonych treści w Shopify, które Twoim zdaniem naruszają Twój znak towarowy lub wizerunek handlowy. Wymagana jest lista poszczególnych stron zawierających treść - ogólny link do sklepu nie będzie akceptowany.
 • Dla każdego spornego znaku towarowego:

  • Opis znaku towarowego.
  • Kraje, w których jest zarejestrowany.
  • Numer rejestracyjny znaku towarowego.
  • Kategoria produktów i/lub usług objętych rejestracją.
  • Opis sposobu, w jaki treści naruszają według Ciebie Twoje znaki towarowe.
 • Dla każdego spornego wizerunku handlowego:

  • Opis wizerunku handlowego obejmujący szczegółowe aspekty (takie jak rozmiar, kształt, kolor, tekstura itp.) treści, które sprawiają, że jego wygląd jest charakterystyczny.
  • Oświadczenie, że wizerunek handlowy nie jest funkcjonalny.
  • Opis sposobu, w jaki treści na platformie Shopify naruszają Twój wizerunek handlowy, obejmujący aspekty treści (takie jak rozmiar, kształt, kolor, tekstura itp.), które Twoim zdaniem są podobne do wizerunku handlowego i mogą powodować ich mylenie.
 • Potwierdzenie, że:

  • Wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie treści w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela znaku handlowego lub wizerunku handlowego, jego przedstawiciela lub prawo.
  • Wszystkie informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe.
 • Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jesteś właścicielem znaku towarowego lub wizerunku handlowego bądź masz prawo do działania w imieniu właściciela.

 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego

Otrzymałem zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego dotyczącym treści w mojej witrynie sklepu. Co teraz?

Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zawiadomienia o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego, otrzymasz powiadomienie w panelu administracyjnym sklepu, że treści zostały zgłoszone w Twoim sklepie. Następnie będziesz mieć dwie możliwości:

 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem przyznasz, że nie masz prawa do korzystania z danych treści, dalsze działania nie będą konieczne. Treści przestaną być dostępne online, jeśli w ciągu dwóch dni nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi.
 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem stwierdzisz, że treść została zgłoszona w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz przesłać odpowiedź.

Jak przesłać odpowiedź dotyczącą znaku towarowego lub wizerunku handlowego?

Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego możesz wysłać do nas swoją odpowiedź za pośrednictwem panelu administracyjnego sklepu. Twoja odpowiedź musi zawierać wszystkie poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko oraz wystarczające dane kontaktowe osoby przesyłającej odpowiedź.
 • Oświadczenie o akceptacji doręczenia pisma procesowego od strony, która złożyła zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego bądź jej przedstawiciela.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Twój adres lub, jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, o wyrażeniu zgody na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu Delaware oraz oświadczenie o akceptacji doręczenia pism sądowych przez stronę, która złożyła zawiadomienie o znaku towarowym lub wizerunku handlowym, lub przez jej przedstawiciela.
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Co dzieje się po wysłaniu odpowiedzi?

Po przesłaniu przez Ciebie wiążącej odpowiedzi Shopify prześle jej kopię stronie, która przesłała zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego i zasadniczo zezwoli na ponowne opublikowanie spornych treści.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo