Usunięcia ze względów prawnych i własność intelektualna

Shopify respektuje obowiązujące prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje od sprzedawców takiej samej postawy. Publikowanie treści, które stanowią naruszenie praw innych osób, narusza Zasady dozwolonego użytkowania Shopify i treści takie mogą zostać usunięte według uznania Shopify.

Respektując legalne prawa własności intelektualnej, firma Shopify podejmuje ponadto działania zapobiegające łamaniu jej zasad - składanie w złej wierze fałszywych zawiadomień o rzekomym naruszeniu praw własności intelektualnej jest karalne. Osoby poszkodowane w wyniku złożenia takich zawiadomień, w tym sama firma Shopify, mogą wnieść pozew o odszkodowanie i zwrot kosztów obsługi prawnej.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo