การลบออกตามกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา

Shopify เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่ถูกต้องของผู้อื่น และเราหวังว่าผู้ขายจะทำเช่นเดียวกัน การโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่นถือเป็นการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify และเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกลบออกตามดุลยพินิจของ Shopify

แม้ว่า Shopify จะเคารพสิทธิ์ IP ที่ถูกต้อง แต่จะไม่ยอมให้มีการใช้นโยบายในทางที่ผิด โดยการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการร้องเรียนการละเมิด IP ซึ่งเป็นเท็จหรือไม่สุจริตจะมีโทษทางกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการร้องเรียนดังกล่าว รวมถึง Shopify อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าทนายความ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี