การลบออกตามกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา

Shopify เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่ถูกต้องของผู้อื่น และเราหวังว่าผู้ขายจะทำเช่นเดียวกัน การโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่นถือเป็นการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกลบออกตามดุลยพินิจของเรา

แม้ว่า Shopify จะเคารพสิทธิ์ IP ที่ถูกต้อง แต่จะไม่ยอมให้มีการใช้นโยบายในทางที่ผิด โดยการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการร้องเรียนการละเมิด IP ซึ่งเป็นเท็จหรือไม่สุจริตจะมีโทษทางกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการร้องเรียนดังกล่าว รวมถึง Shopify อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าทนายความ

คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ Shopify และคำถามที่พบบ่อยมีดังต่อไปนี้

IP: ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายรูปลักษณ์แตกต่างกันอย่างไร

IP หมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นด้วยความพยายามในการสร้างสรรค์ เช่น หนังสือ ข้อความ โค้ด รูปภาพ วิดีโอ โลโก้ และสโลแกน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายรูปลักษณ์เป็น IP ทุกประเภท

ลิขสิทธิ์คืออะไร

ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองงานต้นฉบับที่จับต้องได้ เช่น รูปภาพหรือข้อความอธิบายบนร้านค้าออนไลน์ โดยทั่วไปแล้วการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการสร้างผลงานขึ้น ทั้งนี้กฎหมายลิขสิทธิ์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์คืออะไร

เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์หรือข้อความที่ระบุและแยกธุรกิจหรือสินค้าออกจากธุรกิจหรือสินค้าอื่นๆ เครื่องหมายรูปลักษณ์นั้นครอบคลุมถึงรูปภาพหรือรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ขนาด รูปร่าง สี และพื้นผิว ซึ่งแยกออกจากสินค้าอื่น โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์นั้นมีสิทธิ์ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่คล้ายกันในลักษณะที่อาจสร้างความสับสนแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือต้นทางสินค้า

Shopify ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (DMCA) และการตอบสนองต่อการเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้ขั้นตอนของ DMCA รวมถึงขั้นตอนทางกฎหมายของการแจ้งเตือนและประกาศโต้แย้งสำหรับการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์:

 • หาก Shopify ได้รับข้อกล่าวหาการละเมิดที่ถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว Shopify จะลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม และจะแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับผลกระทบผ่านผู้ดูแลร้านค้าไปยังผู้ขาย
 • Shopify จะให้โอกาสแก่ผู้ขายในการส่งประกาศโต้แย้งเพื่ออธิบายเหตุผลที่พวกเขาคิดว่าเนื้อหาถูกลบออกเนื่องจากความผิดพลาด และหากประกาศโต้แย้งถูกต้อง ผู้ขายจะได้รับอนุญาตให้โพสต์เนื้อหาอีกครั้งภายใน 10 วัน
 • Shopify มีนโยบายในการยกเลิกร้านค้าที่ทำการละเมิดซ้ำตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น เมื่อได้รับข้อกล่าวหาการละเมิดหลายครั้งโดยไม่มีการโต้แย้งจากร้านค้า โดย Shopify มีดุลยพินิจในการปิดใช้งานร้านค้าสำหรับการละเมิดที่เป็นไปด้วยความจงใจหรือมีความร้ายแรงเพียงครั้งเดียว
 • การส่งการแจ้งเตือนหรือประกาศโต้แย้งเกี่ยวกับการร้องเรียนการละเมิดซึ่งเป็นเท็จหรือไม่สุจริตจะมีโทษทางกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการแจ้งเตือนดังกล่าว รวมถึง Shopify อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าทนายความ

แบบฟอร์มออนไลน์ของ Shopify เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์

การแจ้งเตือนทั้งหมดต้องมีข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ Shopify สามารถดำเนินการได้:

 • ชื่อตามกฎหมายและข้อมูลติดต่อของคุณ
 • ลิงก์โดยตรงไปยังงานต้นฉบับซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด หากไม่มีลิงก์โดยตรง คุณสามารถระบุคำอธิบายเกี่ยวกับงานของคุณได้
 • ลิงก์โดยตรงไปยังเนื้อหาที่เจาะจงบน Shopify ซึ่งคุณเชื่อว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ ซึ่งคุณจะต้องระบุลิงก์ของหน้าที่มีเนื้อหาดังกล่าวทุกหน้า โดยไม่สามารถใช้ลิงก์ทั่วไปของร้านค้าได้
 • ยืนยันว่า:

  • คุณเชื่อมั่นด้วยความสัตย์จริงว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  • ข้อมูลทั้งหมดในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง
 • คำแถลงภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

หากคุณไม่สามารถใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ได้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนพร้อมข้อมูลที่ต้องใช้ให้แก่ตัวแทนที่ Shopify แต่งตั้งได้ที่:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
อีเมล: legal@shopify.com

สําเนาของการแจ้งเตือนทั้งหมดที่คุณส่ง รวมถึงข้อมูลติดต่อทั้งหมดที่ระบุไว้อาจถูกส่งให้แก่บุคคลที่โพสต์เนื้อหาที่ถูกรายงาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้

ฉันได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม DMCA เกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าร้านของฉัน ต้องทำอย่างไร

หาก Shopify ได้รับข้อมูลซึ่งมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหาในร้านค้าของคุณตาม DMCA นั้นครบถ้วนและถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาดังกล่าวจะถูกลบออก และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแลร้านค้าว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกลบออกจากร้านค้า จากนั้นคุณจะมีสองตัวเลือก:

 • หากคุณตรวจสอบการแจ้งเตือนและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เนื้อหาจะยังคงถูกนำออก เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • หากคุณตรวจสอบการแจ้งเตือนและเชื่อว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นผลมาจากการเข้าใจผิด คุณสามารถยื่นประกาศโต้แย้งตาม DMCA ได้

ฉันจะยื่นประกาศโต้แย้งตาม DMCA ได้อย่างไร

คุณสามารถส่งประกาศโต้แย้งให้เราผ่านแบบฟอร์มในส่วนผู้ดูแลร้านค้าของคุณ ประกาศโต้แย้งของคุณจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อรับการพิจารณา:

 • ชื่อตามกฎหมายและข้อมูลติดต่อที่เพียงพอของบุคคลที่ส่งประกาศโต้แย้ง
 • คำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกลบออกและตำแหน่งเดิมของเนื้อหาก่อนที่จะถูกลบออก
 • คำแถลงภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้นถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นผลมาจากการเข้าใจผิด
 • คำแถลงว่าคุณยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตอำนาจศาลซึ่งที่อยู่ของคุณตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตเดลาแวร์ รวมถึงคำแถลงว่าคุณยอมรับบริการตามกระบวนการจากฝ่ายที่ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือตัวแทน
 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

หากไม่สามารถใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ได้ คุณสามารถส่งการแจ้งคัดค้านที่มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ไปยังตัวแทนที่ Shopify แต่งตั้งได้ที่:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
อีเมล: legal@shopify.com

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันยื่นประกาศโต้แย้งตาม DMCA

เมื่อคุณส่งประกาศโต้แย้งที่ถูกต้อง เราจะลบข้อร้องเรียนออกจากบันทึกของบัญชีผู้ใช้ Shopify และส่งสำเนาประกาศโต้แย้งของคุณให้แก่ฝ่ายที่ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หากฝ่ายดังกล่าวดำเนินการทางกฎหมายกับคุณและส่งการแจ้งเตือนให้กับเราทราบภายใน 10-14 วันทำการ เนื้อหาดังกล่างจะยังคงถูกนำออก หากเราไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบ และคุณจะโพสต์เนื้อหาที่มีการโต้งแย้งอีกครั้งได้

นโยบายเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ Shopify

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ Shopify นั้นคล้ายกับนโยบายลิขสิทธิ์ของเรา แต่มีความแตกต่างกันที่สำคัญบางประการ

 • หาก Shopify ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในร้านค้าของคุณ Shopify จะแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยตรงในส่วนผู้ดูแลร้านค้าเพื่อชี้แจงว่าเนื้อหาใดที่ละเมิด คุณต้องตอบกลับภายในสองวันก่อนที่เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวออก
 • หากเราเห็นว่าการตอบกลับของคุณเพียงพอ เราจะไม่ลบเนื้อหาที่มีการโต้แย้งออกออก หรือหากเนื้อหาดังกล่าวถูกลบออกแล้ว ผู้ขายจะสามารถโพสต์เนื้อหานั้นได้อีกครั้งทันที

การรายงานการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์

แบบฟอร์มออนไลน์ของ Shopify เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของคุณต้องมีข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ Shopify สามารถดำเนินการได้:

 • ชื่อตามกฎหมายหรือข้อมูลติดต่อของคุณ
 • ลิงก์โดยตรงไปยังตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่มีการร้องเรียนการละเมิด หากคุณไม่มีลิงก์โดยตรง คุณสามารถระบุคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้
 • ลิงก์ตรงที่นำไปยังเนื้อหาที่เจาะจงบน Shopify ซึ่งคุณเชื่อว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของคุณ ซึ่งคุณจะต้องระบุลิงก์ของหน้าที่มีเนื้อหาดังกล่าวทุกหน้า โดยไม่สามารถใช้ลิงก์ทั่วไปของร้านค้าได้
 • สำหรับเครื่องหมายการค้า:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแต่ละรายการที่มีปัญหา:
  • คำอธิบายของเครื่องหมายการค้า
  • ประเทศที่จดทะเบียน
  • หมายเลขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • หมวดหมู่สินค้าและ/หรือบริการที่อยู่ภายใต้การจดทะเบียนดังกล่าว
  • คำอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้คุณเชื่อว่าเนื้อหานั้นฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้าของคุณ
 • สำหรับเครื่องหมายรูปลักษณ์:

  • ข้อมูลของเครื่องหมายรูปลักษณ์แต่ละรายการที่มีปัญหา:
  • รายละเอียดของเครื่องหมายรูปลักษณ์ ซึ่งรวมถึงลักษณะเฉพาะ (เช่น ขนาด รูปร่าง สี พื้นผิว เป็นต้น) ของเนื้อหาที่มีลักษณะโดดเด่น
  • ข้อความว่าเครื่องหมายรูปลักษณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง
  • คำอธิบายว่าเนื้อหาใน Shopify ละเมิดเครื่องหมายรูปลักษณ์ของคุณอย่างไร รวมถึงระบุลักษณะของเนื้อหา (เช่น ขนาด รูปร่าง สี พื้นผิว เป็นต้น) ที่คุณเชื่อว่าคล้ายกันและอาจทําให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายรูปลักษณ์
 • ยืนยันว่า:

  • คุณเชื่อมั่นด้วยความสัตย์จริงว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  • ข้อมูลทั้งหมดในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง
 • คำแถลงภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย - การตอบกลับการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์

ฉันได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าร้านของฉัน ต้องทำอย่างไร

หากร้านค้าของคุณได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่ถูกต้อง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแลร้านค้าว่ามีการรายงานเนื้อหาในร้านค้าของคุณ จากนั้นคุณจะมีสองตัวเลือก:

 • หากคุณตรวจสอบการแจ้งเตือนและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เนื้อหาจะถูกนำออกหากเราไม่ได้รับการติดต่อจากคุณภายในสองวัน
 • หากคุณตรวจสอบการแจ้งเตือนดังกล่าวและเชื่อว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกรายงานโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นผลมาจากการเข้าใจผิด คุณจะสามารถยื่นคำแย้งได้

ฉันจะยื่นคำโต้แย้งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้อย่างไร

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ คุณสามารถส่งคำโต้แย้งให้กับเราผ่านส่วนผู้ดูแลร้านค้าได้คำโต้แย้งของคุณจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อรับการพิจารณา:

 • ชื่อตามกฎหมายและข้อมูลติดต่อที่เพียงพอของบุคคลที่ต้องการยื่นคำแย้ง
 • คำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกลบออกและตำแหน่งเดิมของเนื้อหาก่อนที่จะถูกลบออก
 • คำแถลงภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้นถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นผลมาจากการเข้าใจผิด
 • คำแถลงว่าคุณยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตอำนาจศาลซึ่งที่อยู่ของคุณตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตเดลาแวร์ รวมถึงคำแถลงว่าคุณยอมรับบริการตามกระบวนการจากฝ่ายที่ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ไปยังตัวแทน
 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันยื่นคำโต้แย้ง

หลังจากที่คุณส่งคำโต้แย้งที่ถูกต้องแล้ว Shopify จะส่งสำเนาคำโต้แย้งให้แก่ฝ่ายที่ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ และอนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหาที่มีการโต้แย้งอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี