การรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ในหน้านี้ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายลิขสิทธิ์ วิธีรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ และวิธีการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ Shopify

นโยบายลิขสิทธิ์ของ Shopify

Shopify ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (DMCA) และการตอบสนองต่อการเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้ขั้นตอนของ DMCA รวมถึงขั้นตอนทางกฎหมายของการแจ้งเตือนและประกาศโต้แย้งสำหรับการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์:

 • หาก Shopify ได้รับข้อกล่าวหาการละเมิดที่ถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว Shopify จะลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม และจะแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับผลกระทบผ่านผู้ดูแลร้านค้าไปยังผู้ขาย
 • Shopify จะให้โอกาสแก่ผู้ขายในการส่งประกาศโต้แย้งเพื่ออธิบายเหตุผลที่พวกเขาคิดว่าเนื้อหาถูกลบออกเนื่องจากความผิดพลาด และหากประกาศโต้แย้งถูกต้อง ผู้ขายจะได้รับอนุญาตให้โพสต์เนื้อหาอีกครั้งภายใน 10 วัน
 • Shopify มีนโยบายในการยกเลิกร้านค้าที่ทำการละเมิดซ้ำตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น เมื่อได้รับข้อกล่าวหาการละเมิดหลายครั้งโดยไม่มีการโต้แย้งจากร้านค้า โดย Shopify มีดุลยพินิจในการปิดใช้งานร้านค้าสำหรับการละเมิดที่เป็นไปด้วยความจงใจหรือมีความร้ายแรงเพียงครั้งเดียว
 • การส่งการแจ้งเตือนหรือประกาศโต้แย้งเกี่ยวกับการร้องเรียนการละเมิดซึ่งเป็นเท็จหรือไม่สุจริตจะมีโทษทางกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการแจ้งเตือนดังกล่าว รวมถึง Shopify อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าทนายความ

การรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

แบบฟอร์มออนไลน์ของ Shopify เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ การแจ้งเตือนทั้งหมดต้องมีข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ Shopify สามารถดำเนินการได้:

 • ชื่อตามกฎหมายและข้อมูลติดต่อของคุณ
 • ลิงก์โดยตรงไปยังงานต้นฉบับซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด หากไม่มีลิงก์โดยตรง คุณสามารถระบุคำอธิบายเกี่ยวกับงานของคุณได้
 • ลิงก์โดยตรงไปยังเนื้อหาที่เจาะจงบน Shopify ซึ่งคุณเชื่อว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ ซึ่งคุณจะต้องระบุลิงก์ของหน้าที่มีเนื้อหาดังกล่าวทุกหน้า โดยไม่สามารถใช้ลิงก์ทั่วไปของร้านค้าได้
 • ยืนยันว่า:

  • คุณเชื่อมั่นด้วยความสัตย์จริงว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  • ข้อมูลทั้งหมดในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง
 • คำแถลงภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

หากคุณไม่สามารถใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ได้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนพร้อมข้อมูลที่ต้องใช้ให้แก่ตัวแทนที่ Shopify แต่งตั้งได้ที่:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
อีเมล: legal@shopify.com

การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ DMCA

ฉันได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม DMCA เกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าร้านของฉัน ต้องทำอย่างไร

หาก Shopify ได้รับข้อมูลซึ่งมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหาในร้านค้าของคุณตาม DMCA นั้นครบถ้วนและถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาดังกล่าวจะถูกลบออก และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแลร้านค้าว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกลบออกจากร้านค้า จากนั้นคุณจะมีสองตัวเลือก:

 • หากคุณตรวจสอบการแจ้งเตือนและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เนื้อหาจะยังคงถูกนำออก เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • หากคุณตรวจสอบการแจ้งเตือนและเชื่อว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นผลมาจากการเข้าใจผิด คุณสามารถยื่นประกาศโต้แย้งตาม DMCA ได้

ฉันจะยื่นประกาศโต้แย้งตาม DMCA ได้อย่างไร

คุณสามารถส่งประกาศโต้แย้งให้เราผ่านแบบฟอร์มในส่วนผู้ดูแลร้านค้าของคุณ ประกาศโต้แย้งของคุณจะต้องรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อรับการพิจารณา:

 • ชื่อตามกฎหมายและข้อมูลติดต่อที่เพียงพอของบุคคลที่ส่งประกาศโต้แย้ง
 • คำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกลบออกและตำแหน่งเดิมของเนื้อหาก่อนที่จะถูกลบออก
 • คำแถลงว่าคุณยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตอำนาจศาลซึ่งที่อยู่ของคุณตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณก็จะยินยอมต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสำหรับเขตเดลาแวร์
 • คำแถลงว่าคุณจะยอมรับการบริการกระบวนการจากบุคคลที่ส่งประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของตน
 • คำแถลงภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้นถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นผลมาจากการเข้าใจผิด
 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

หากไม่สามารถใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ได้ คุณสามารถส่งการแจ้งคัดค้านที่มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ไปยังตัวแทนที่ Shopify แต่งตั้งได้ที่:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
อีเมล: legal@shopify.com

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันยื่นประกาศโต้แย้งตาม DMCA

เมื่อคุณส่งประกาศโต้แย้งที่ถูกต้อง เราจะลบข้อร้องเรียนออกจากบันทึกของบัญชีผู้ใช้ Shopify และส่งสำเนาประกาศโต้แย้งของคุณให้แก่ฝ่ายที่ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หากฝ่ายดังกล่าวดำเนินการทางกฎหมายกับคุณและส่งการแจ้งเตือนให้กับเราทราบภายใน 10-14 วันทำการ เนื้อหาดังกล่างจะยังคงถูกนำออก หากเราไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบ และคุณจะโพสต์เนื้อหาที่มีการโต้งแย้งอีกครั้งได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี