ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณได้ปฏิบัติตามนโยบายของ Shopify

ที่ Shopify พวกเราเชื่อมั่นในการทำให้การค้าดีขึ้นสำหรับทุกคน เพื่อให้บรรลุภารกิจนี้ เราพยายามให้ข้อมูลกับคุณซึ่งจะช่วยให้คุณทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการขายสินค้าของคุณโดยอาศัยข้อมูลประกอบบนแพลตฟอร์มของเราได้

เราทำการสแกนแพลตฟอร์มเป็นประจำเพื่อหาสินค้าบางรายการที่อาจละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify เพื่อให้แน่ใจว่า Shopify ของคุณจะไม่ถูกระงับการใช้งาน คุณจึงต้องตรวจสอบนโยบายทั้งหมดที่บังคับใช้กับร้านค้า Shopify ของคุณอย่างละเอียด รวมถึง[ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify

](https://www.shopify.com/legal/terms) และนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify นอกจากนี้ คุณยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบจากการขายสินค้าในเขตอำนาจที่แตกต่างกัน รวมถึงศึกษากฎหมายและข้อบังคับในการนําเข้าและส่งออกที่เกี่ยวข้อง และทราบสถานะทางกฎหมายปัจจุบันของการขายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ

ขณะที่พวกเราที่ Shopify ทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ แต่ก็มีขั้นตอนที่คุณเองต้องดำเนินการด้วยเช่นกัน โดยข้อมูลที่พบในส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับการควบคุมบางพื้นที่ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ หรือคำถามที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ คุณต้องปรึกษาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจบังคับใช้กับธุรกิจของคุณกับทนายที่คุ้นเคย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี