กัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชง

คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชง Shopify รองรับการขายสินค้าดังกล่าวตราบใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายทั้งในตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าของคุณและปลายทางการจัดส่ง ความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือรัฐ ก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงบนร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับคุณ

การขายสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงในหรือนอกพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการขายสินค้าเหล่านี้บน Shopify ถือเป็นการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และ Shopify อาจดำเนินการกับบัญชีผู้ใช้ของฉันซึ่งอาจนำไปสู่การยุติการใช้งานในที่สุด

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี