ข้อกำหนดสำหรับการขายสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงในสหรัฐอเมริกา (U.S.)

หากต้องการขายสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงที่มีสารแคนนาบิไดออล (CBD) บน Shopify ในสหรัฐอเมริกา (U.S.) คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในหน้านี้ โปรดจำไว้ว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายของตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าและสถานที่ที่คุณจัดส่งสินค้าเสมอ

คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชง

ฉันขอยืนยันว่า:

 1. ฉันเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้หรือเจ้าของธุรกิจ และมีอำนาจที่จำเป็นในการดำเนินการธุรกิจของฉันตามกฎหมายตามข้อความที่ให้ไว้ ธุรกิจของฉันจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ตราบใดที่มีการขายหรือเสนอขายสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชง
 2. ที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของฉันตรงกับรัฐที่ฉันดำเนินธุรกิจ
 3. ร้านค้า Shopify ของฉันดำเนินการจากเขตอำนาจตามกฎหมายที่การจำหน่ายรายการสินค้าออนไลน์และสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงได้รับอนุญาตตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายของรัฐ และกฎหมายของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ฉันมีใบอนุญาต การอนุมัติ และการรับรองที่จำเป็นทั้งหมดของรัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นในการขายสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงในสหรัฐอเมริกา
 4. ฉันจะแจ้งให้ Shopify ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ legal@shopify.com เกี่ยวกับจดหมายเรียกร้องการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการบังคับใช้ที่ริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) หรือคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ต่อธุรกิจของฉัน ซึ่งรวมถึงจดหมายเตือนหรือจดหมายโต้ตอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 10 วันหลังจากได้รับจดหมายเหล่านั้น
 5. ฉันจะจัดเตรียมเอกสารที่ยืนยันว่าร้านค้า Shopify ธุรกิจ และสินค้าประเภทกัญชาของฉันปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้โดยครบถ้วนเมื่อใดก็ตามที่มีการร้องขอโดย Shopify

ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชง

ฉันยืนยันว่าสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงทั้งหมดที่แสดงหรือขายบนร้านค้า Shopify ของฉัน:

 1. มีความเข้มข้นของเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกิน 0.3% โดยวัดจากน้ำหนักแห้ง หรือมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น
 2. มีการจัดหา แปรรูป ทดสอบ ติดป้ายกำกับ และทำการตลาดตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 3. ถูกกฎหมายในเขตอำนาจตามกฎหมายทุกแห่งที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว รวมถึงเขตอำนาจตามกฎหมายนอกสหรัฐอเมริกาตามที่เกี่ยวข้อง
 4. มีการจัดหา แปรรูป ทดสอบ ติดป้ายกำกับ และทำการตลาดตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นกำหนด
 5. ไม่ได้มีการส่งเสริมทางการตลาดว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์ โรค หรือการรักษาโรค หรือการกล่าวอ้างทางการตลาดอื่นใด เว้นแต่ FDA ได้อนุมัติคำกล่าวอ้างดังกล่าวในหมวดหมู่สินค้าเฉพาะ เช่น เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 6. ยังไม่เคยถูกเรียกคืนหรือแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการเรียกคืนหรือการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย ฉันยืนยันว่าฉันจะนำสินค้าเกี่ยวข้องออกจากร้านค้า Shopify ของฉันทันที และหยุดการจัดการ ประมวลผล หรือยอมรับคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว

ฉันเข้าใจว่าการไม่ปฏิบัติตามคำยืนยันและคำสัญญาที่ระบุไว้ที่นี่ หรือหาก Shopify เห็นว่าจำเป็นตามดุลยพินิจของ Shopify แต่เพียงผู้เดียวที่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม Shopify อาจดำเนินการกับบัญชีผู้ใช้ของฉันซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกบริการร้านค้าในที่สุด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี