Wymagania dotyczące sprzedaży konopi i produktów z konopi w Stanach Zjednoczonych (USA)

Aby sprzedawać konopie i produkty z konopi zawierające kannabidiol (CBD) na platformie Shopify w Stanach Zjednoczonych (USA), musisz spełnić wymagania opisane na tej stronie. Pamiętaj, że zawsze musisz przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących w lokalizacji Twojego sklepu i miejscach wysyłki produktów.

Oświadczenia dotyczące zgodności konopi i produktów z konopi z przepisami

Potwierdzam, że:

 1. Jestem właścicielem konta lub właścicielem firmy i posiadam uprawnienia do związania mojej firmy niniejszymi oświadczeniami. Moja firma będzie przestrzegać tych zasad przez cały okres prowadzenia lub oferowania sprzedaży konopi i produktów z konopi.
 2. Adres podany w moim panelu administracyjnym Shopify znajduje się w stanie, w którym prowadzę moją firmę.
 3. Mój sklep Shopify działa w jurysdykcji, w której oferowanie i sprzedaż online konopi oraz produktów z konopi jest dozwolona przez obowiązujące przepisy federalne, stanowe i lokalne. Posiadam wszelkie stosowne stanowe i lokalne licencje, zgody i certyfikaty, jakich wymaga prowadzenie sprzedaży konopi i produktów z konopi w USA.
 4. Powiadomię firmę Shopify (wysyłając pismo na adres legal@shopify.com) o wszelkich roszczeniach w ramach pozwów zbiorowych lub działaniach egzekucyjnych wszczętych przez agencję FDA (Food and Drug Administration) lub FTC (Federal Trade Commission) przeciwko mojej firmie, w tym o wszelkich pismach ostrzegawczych lub innej powiązanej korespondencji, w ciągu dziesięciu dni od ich otrzymania.
 5. Na każde żądanie firmy Shopify dostarczę dokumentację potwierdzającą, że mój sklep Shopify, firma i produkty z konopi indyjskich są zgodne z przepisami prawa, regulacjami lub wszelkimi określonymi na tej stronie wymaganiami.

Wymagania dotyczące zgodności konopi i produktów z konopi z przepisami

Potwierdzam, że wszystkie konopie i produkty z konopi oferowane lub sprzedawane w moim sklepie Shopify:

 1. Nie mają wyższego niż 0,3% stężenia tetrahydrokannabinolu (THC) w przeliczeniu na suchą masę lub niższego stężenia, o ile jest ono wymagane przez obowiązujące prawo stanowe i lokalne.
 2. Zostały pozyskane, przetworzone, przetestowane, oznakowane i wprowadzone do obrotu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
 3. Są legalne w każdej jurysdykcji, w której są sprzedawane, w tym w jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi w stosownych przypadkach.
 4. Zostały pozyskane, przetworzone, przetestowane, oznakowane i wprowadzone do obrotu w sposób wymagany przez prawo federalne, stanowe i lokalne.
 5. Nie są reklamowane jako posiadające jakiekolwiek właściwości lecznicze, zdrowotne lub terapeutyczne ani nie są przedmiotem żadnych innych oświadczeń marketingowych, chyba że takie oświadczenia zostały zatwierdzone przez FDA dla danej kategorii produktów, takich jak kosmetyki i suplementy diety.
 6. Nie były przedmiotem ostrzeżenia o wycofaniu ani ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa ze strony odpowiedniego organu regulacyjnego. Potwierdzam, że w przypadku ostrzeżenia o wycofaniu lub ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa natychmiast usunę odpowiednie produkty z mojego sklepu Shopify i przestanę realizować, przetwarzać i przyjmować zamówienia na takie produkty.

Przyjmuję do wiadomości, że firma Shopify może podjąć działania wobec mojego konta, włącznie z zamknięciem sklepu, jeśli nie będę postępować zgodnie z zawartymi tutaj oświadczeniami i zobowiązaniami lub jeśli firma Shopify według własnego uznania stwierdzi, że wymagane jest podjęcie dalszych działań.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo