Hampun ja hamppupohjaisten tuotteiden myyntiä koskevat vaatimukset Yhdysvalloissa

Jotta voit myydä hamppua ja hamppupohjaisia tuotteita, jotka sisältävät kannabidiolia (CBD), Shopifyssa Yhdysvalloissa, sinun on varmistettava, että täytät tällä sivulla kuvatut vaatimukset. Muista, että sinun on aina noudatettava kauppasi sijainnissa ja toimituspaikoissa voimassa olevia lakeja.

Hampun ja hamppupohjaisten tuotteiden myyntiin liittyvien vaatimusten täyttämistä koskevat lausekkeet

Vahvistan seuraavat:

 1. Olen tilin omistaja tai yrityksen omistaja, ja minulla on valtuudet sitoa liiketoimintani näihin lausekkeisiin. Yritykseni noudattaa näitä sääntöjä myydessään hamppua ja hamppupohjaisia tuotteita tai tarjotessaan niitä myyntiin.
 2. Shopify Adminissa listattu osoite vastaa osavaltiota, jossa suoritan liiketoimintaani.
 3. Shopify-kauppani toimii lainkäyttöalueella, jossa hampun ja hamppupohjaisten tuotteiden esittely verkkokaupassa ja myynti on sallittua liittovaltion, osavaltion ja paikallisen lainsäädännön mukaan ja että minulla on kaikki osavaltion ja paikallistason luvat, hyväksynnät ja sertifioinnit, jotka tarvitaan hampun ja hamppuperäisten tuotteiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
 4. Ilmoitan Shopifylle kirjallisesti osoitteeseen legal@shopify.com kaikista ryhmäkannetta koskevista vaatimuskirjeistä tai FDA:n (Food and Drug Administration) tai FTC:n (Federal Trade Commission) pakotustoimista, jotka on aloitettu liiketoimintaani vastaan, mukaan lukien mahdolliset varoituskirjeet tai muut asiaan liittyvät kirjeet kymmenen päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.
 5. Shopifyn pyynnöstä toimitan todisteet siitä, että Shopify-kauppani, yritykseni ja kannabistuotteeni ovat lakien, säädösten ja tässä kuvailtujen vaatimusten mukaiset.

Hamppuun ja hamppupohjaisiin tuotteisiin liittyvät vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset

Vahvistan, että kaikki hamppu- ja hamppupohjaiset tuotteet, jotka on listattu myytäväksi tai joita myydään Shopify-kaupassani:

 1. Eivät sisällä enempää kuin 0,3 % kuivapainoprosenttia (tFOS) tetrahydrokannabinolia (THC), tai sitä matalamman prosentuaalisen osuuden sovellettavan osavaltion ja paikallisen lain mukaan.
 2. On saatu, käsitelty, testattu, merkitty ja markkinoitu kaikkien sovellettavien liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisten lakien mukaisesti.
 3. Ovat laillisia kaikilla lainkäyttöalueilla, joissa niitä myydään, mukaan lukien tapauksen mukaan Yhdysvaltojen ulkopuoliset lainkäyttöalueet.
 4. On saatu, käsitelty, testattu, merkitty ja markkinoitu liittovaltion, osavaltion ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
 5. Ei ole markkinoitu siten, että sillä on lääkinnällisiä, tautiin liittyviä tai hoidollisia hyötyjä tai muita markkinointiväittämiä, ellei FDA ole hyväksynyt tällaisia väitteitä tiettyä tuoteluokkaa varten, kuten kosmetiikka ja ravintolisät.
 6. Ei ole tehty takaisinveto- tai turvallisuushälytystä soveltuvalta sääntelyviranomaiselta. Takaisinveto- tai turvallisuushälytystapauksessa vahvistan, että poistan välittömästi kyseiset tuotteet Shopify-kaupastani ja lopetan näiden tuotteiden tilauksen jaon, käsittelyn tai vastaanottamisen.

Ymmärrän, että Shopify voi ryhtyä tiliäni koskeviin toimiin, kaupan päättyminen mukaan lukien, jos en noudata tässä ilmoitettuja vahvistuksia ja lupauksia tai jos Shopify edellyttää lisätoimia.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi