Suoratoimitus (dropshipping)

Kun myyt suoratoimitustuotteita Shopifyn kautta, sinun on noudatettava tuotteiden myyntiin sovellettavia lakeja ja määräyksiä samalla tavalla kuin jos olit tuotteen jälleenmyyjä. Lait ja säädökset riippuvat alueesta, jossa kauppasi sijaitsee ja alueesta, jolla myyt. Tämän sivun tietojen avulla saat lisätietoja liiketoimintaasi mahdollisesti sovellettavista käytännöistä, laeista ja määräyksistä.

Mitä suoratoimitus tarkoittaa?

Suoratoimitus eli dropshipping tarkoittaa jakelutapaa, jossa kauppias ei itse säilytä myymiään tuotteita varastossa. Sen sijaan kauppias ostaa tuotteen kolmannen osapuolen toimittajalta ja lähettää sen suoraan asiakkaalle. Tällä tavoin kauppiaan ei tarvitse käsitellä tuotetta suoraan yksittäisten tapahtumien yhteydessä. Lue lisää suoratoimituksesta.

Tuoteturvallisuus

Jos myyt suoratoimitustuotteita, olet velvollinen varmistamaan, että myymäsi tuotteet ovat turvallisia. Ennen kuin aloitat tuotteen suoratoimituksen, tee seuraavat turvatarkastukset:

 • Tutustu kaikkiin tuoteturvallisuuteen liittyviin lakeihin.
 • Varmista, että tuotteillasi on asianmukaiset lisenssit, sertifikaatit, merkinnät, turvallisuusvaroitukset tai muut asiakirjat, kuten käyttöohjeet kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla haluat myydä kyseisiä tuotteita.
 • Varmista, että kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet on kirjoitettu sen lainkäyttöalueen virallisella kielellä, jossa tuotetta myydään.

Vaikka sinulla olisi asianmukaiset lisensoinnit tai sertifioinnit yhdellä lainkäyttöalueella, nämä lisenssit tai sertifioinnit eivät välttämättä päde muilla lainkäyttöalueilla. Koska tuotteiden turvallisuutta koskevat lait vaihtelevat eri lainkäyttöalueilla, ota yhteyttä asianajajaan, ennen kuin otat tuotteita myyntiin uudella markkina-alueella.

Jos olet kauppias, joka myy tuotteita Yhdysvalloissa, tutustu Yhdysvaltain kuluttajatuotteiden turvallisuuskomission (Consumer Product Safety Commission) pienyritysten resursseihin ja CPSC:n sääntörobottiin, jotta opit tunnistamaan tuotteisiin mahdollisesti liittyviä tärkeitä turvallisuusvaatimuksia.

Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) toimiva kauppias tai jos kohderyhmääsi ovat Euroopan talousalueella olevat asiakkaat, nämä lait saattavat koskea sinua. Tutustu seuraaviin resursseihin, jotta tunnistat tuotteitasi mahdollisesti koskevat tärkeät turvallisuusvaatimukset:

Lue lisää Euroopan talousalueesta (ETA) ja suhteista Euroopan unioniin.

Tuotevastuu

Vaikka et käsittelisi tuotetta suoraan käyttäessäsi jakelutapana suoratoimitusta, saatat silti olla vastuussa tuotteista, jotka eivät täytä turvallisuusnormeja ostajan lainkäyttöalueella.

Ennen kuin käytät jakelutapana suoratoimitusta, varmista, että valitsemallasi toimittajalla on hyvä maine. Seuraavat vinkit auttavat hyvämaineisen toimittajan valitsemisessa:

 • Lue arvosteluja potentiaalisista toimittajista.
 • Lue toimittajan käytännöt.
 • Keskustele yrityksestä toimittajan kanssa.
 • Osta tuotteita toimittajalta, jotta voit arvioida niiden laadun.
 • Tilaa tuotteita toimittajalta, jotta voit selvittää, kuinka paljon aikaa tilauksen käsittelyyn ja toimitukseen kuluu ja kuinka kauan tuotteiden saapuminen kestää.

Tuotteiden takaisinvedot

Tuotteen takaisinveto tarkoittaa sitä, että viallisia tai vaarallisia tuotteita kerätään kuluttajilta takaisin. Takaisinvetoja voi ilmetä valmistukseen liittyvien turvallisuus­näkökohtien takia. Tuote voidaan vetää pois markkinoilta sen jälkeen, kun yritys on raportoinut tuotteen viasta viranomaiselle tai kun kuluttajat tai muut tahot ovat raportoineet tuotteen viasta viranomaiselle.

Jokaisen, joka valmistaa, tuo, jakelee tai myy kuluttajatuotteita, on tutustuttava yrityksen lainkäyttöalueella voimassa oleviin tuotteiden takaisinvetoa koskevien lakien määräämiin velvoitteisiin ja vastuisiin.

Olet velvollinen tarkistamaan tuotteiden takaisinvedot kaikilla lainkäyttöalueilla, joissa haluat myydä tuotteitasi ja varmistamaan, että et tarjoa myyntiin tuotteita, joita vedetään pois myynnistä.

Jos olet myynyt tuotetta, joka on myöhemmin vedetty pois markkinoilta, sinun on välittömästi poistettava tuote verkkokaupastasi ja, jos laki sitä edellyttää, saatat olla velvollinen ilmoittamaan tuotteen ostaneille asiakkaille takaisinvedosta ja antamaan heille toimintaohjeita.

Jos saat tiedon, että myymääsi tuotteeseen liittyy mahdollinen terveys- tai turvallisuusongelma, ota yhteyttä lakiasiantuntijaan selvittääksesi, onko sinulla oikeudellinen velvollisuus ilmoittaa nämä tiedot viranomaiselle. Jos toimit näin, viranomainen arvioi raporttisi ja määrittää, onko takaisinveto oikea ratkaisu.

Jos uskot, että sinun täytyy vetää tuotteita pois markkinoilta tulevaisuudessakin, sinun on hyvä miettiä, kannattaako sinun laatia suunnitelma takaisinvetoja varten. Hyvin suunniteltu ja toteutettu takaisinvetosuunnitelma voi ehkäistä asiakkaidesi loukkaantumisia ja minimoida yritykseesi kohdistuvat vaikutukset.

Immateriaalioikeuksien suojaaminen

Shopify tukee immateriaalioikeuksien suojaamista ja kehottaa sinua toimimaan samoin. Shopifyn sallittua käyttöä koskevat ehdot kieltävät sellaisten sisältöjen julkaisemisen tai lataamisen, jotka loukkaavat muiden tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä.

Jos suoratoimitat tuotteita, sinun täytyy miettiä, ovatko toimittajan tuotteet tekijänoikeudella tai tavaramerkillä suojattuja tai brändättyjä tavaroita. Välttääksesi immateriaalioikeuden loukkaamisen varmista aina, että ostat tuotteet valtuutetulta vähittäiskauppiaalta tai suoraan valmistajalta. Seuraavien tuoteluokkien kohdalla voi olla todennäköisempää, että tavara on suojattu tekijänoikeudella tai tavaramerkillä tai se on brändätty:

 • vaatetus
 • merkkikäsilaukut
 • kellot
 • kosmetiikka
 • sähkölaitteet
 • lelut

Jos sinun on todettu myyvän väärennettyjä tuotteita tai loukkaavan toisen immateriaalioikeutta, Shopify voi siirtää sinut offline-tilaan. Lue lisää tekijänoikeuskiistoista ja tavaramerkkikiistoista.

Toimitus- ja käsittelyajat

Sinun täytyy lisätä verkkokaupassasi voimassa olevat ja täsmälliset käsittely- ja toimitustiedot julkisesti nähtäville Shopifyn käyttöehdot -kohtaan. Jos et julkaise tilausten voimassa olevia ja oikeita toimitusaikatietoja, verkkokauppasi tili voidaan poistaa käytöstä. Jos tilisi deaktivoidaan, et välttämättä pysty käsittelemään tilauksia tai käyttämään verkkokauppaasi.

Ennen kuin asiakas suorittaa ostoksensa loppuun, hänen on saatava selkeästi tietoonsa, kuinka kauan tilauksen saapuminen kestää. Muista kertoa asiakkaalle, jos tilauksen toimitukseen tule muutoksia tai viivästyksiä oston jälkeen.

Jos käytät jakelutapana suoratoimitusta, on hyvä käytäntö kertoa asiakkaille, että kolmas osapuoli lähettää tuotteet eri sijainnista. Ennen kuin valitset suoratoimitustoimittajan, sinun on hyvä tilata tuotteita toimittajalta, jotta saat selville, kuinka kauan tuotteiden käsittely ja toimitus kestää ja kuinka kauan niiden saapumisessa kestää.

Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) toimiva kauppias tai jos kohderyhmääsi ovat Euroopan talousalueella olevat asiakkaat, nämä lait saattavat koskea sinua. Selvitä, mitä tärkeitä toimitustietoja sinun täytyy antaa asiakkaillesi tutustumalla seuraaviin resursseihin:

Hyvityksen käsittely

Sinun on lisättävä tarkat ja verkkokaupassasi voimassa olevat tiedot sisältävä palautuskäytäntö julkisesti saataville Shopifyn käyttöehdot -kohtaan. Palautuskäytäntösi täytyy sisältää seuraavat tiedot:

 • aika, jolloin tuote on palautettava
 • osoite, johon palautus on lähetettävä
 • Tuotteen palautuksen kustannukset ja palautuksen maksaja.
 • Hyvityksen saamiseen kuluva aika riippuu siitä, missä asiakas asuu suhteessa yrityksesi sijaintiin.
 • yhteystiedot, joita asiakas voi käyttää ottaaksesi sinuun yhteyttä, jos hän ei saa hyvitystä ajoissa.

Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) toimiva kauppias tai jos kohderyhmääsi ovat Euroopan talousalueella olevat asiakkaat, nämä lait saattavat koskea sinua. Palautuskäytäntösi yhteydessä on oltava tiedot kuluttajille myös heidän perusoikeuksistaan, kuten palautusoikeudesta ja tavaroiden sopimuksen­mukaisuudesta. Usein kuluttajille annetaan esimerkiksi aikaa 14 päivää tuotteen toimittamisen jälkeen päättää, haluavatko he palauttaa verkkokaupasta ostamansa tuotteen ja saada siitä täysimääräisen hyvityksen.

Seuraavien resurssien avulla voit tutustua Euroopan talousalueella voimassa oleviin kuluttajan oikeuksiin:

Tutustu oman ja asiakkaidesi lainkäyttöalueen lainsäädäntöön saadaksesi lisätietoa maksujen palautuksiin liittyvistä laillisista velvollisuuksista. Jos et julkaise käytössä olevaa, tarkkaa palautuskäytäntöä, verkkokauppasi tili voidaan poistaa käytöstä. Jos tilisi deaktivoidaan, et välttämättä pysty käsittelemään tilauksia tai käyttämään verkkokauppaasi.

Kulut sisältävä hinnoittelu

Jos käytät tuotteiden tuomisessa toisesta maasta jakelutapana suoratoimitusta, on tärkeää selventää, että tuotteet ovat tuontituotteita ja että ne saattavat edellyttää tulliselvitystä. On hyvä käytäntö listata kaikki tilaukseen liittyvät maksut ennen kassaa.

Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) toimiva kauppias tai jos kohderyhmääsi ovat Euroopan talousalueella olevat asiakkaat, nämä lait saattavat koskea sinua. Sinun on myös annettava Euroopan talousalueen kuluttajille tieto tavaroiden ja palvelujen kokonaishinnasta, johon sisältyvät verot ja mahdolliset lähetys- ja toimituskulut.

Seuraavien resurssien avulla voit tutustua Euroopan talousalueella voimassa oleviin kuluttajan oikeuksiin:

Resurssit

Löydät verkosta yksityiskohtaisia tuoteturvallisuutta käsitteleviä tietoja:

Löydät verkosta tarkempia takaisinvetoja käsitteleviä tietoja:

Löydät verkosta yksityiskohtaisia hyvityksiä käsitteleviä tietoja:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi