Eurooppalainen hintojen ilmoittamista koskeva direktiivi

Kun ilmoitat Shopifyssa myymiesi tuotteiden hinnanalennuksesta, sinun on noudatettava liiketoimintaasi sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Nämä lait ja määräykset riippuvat alueesta, jossa kauppasi sijaitsee ja alueesta, jolle myyt. Tämän sivun tietojen avulla saat lisätietoja liiketoimintaasi mahdollisesti sovellettavista laeista ja määräyksistä, jos myyt asiakkaille Euroopan talousalueella (ETA).

Voit kasvattaa liiketoimintaasi ja tavoittaa uusia asiakkaita myymällä tuotteita useilla lainkäyttöalueilla. Jotta voit varmistaa, ettei Shopify-kauppasi käyttö keskeydy, varmista, että noudatat kuluttajansuojalakeja kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla harjoitat liiketoimintaa.

Hintojen ilmoittamista koskevan direktiivin (PID) yleiskatsaus

Jos myyt Euroopan talousalueella oleville asiakkaille ja ilmoitat hinnanalennuksesta, sinun on näytettävä alin hinta, jonka olet veloittanut tuotteesta vähintään viimeisen 30 päivän aikana. Alin hinta tarkoittaa kaikkia aiemmin alennettuja hintoja, jotka on ilmoitettu kampanjahinnoiksi 30 päivän tai pidemmän ajanjakson aikana.

PID estää sinua:

 • mainostamasta valheellisia hinnanalennuksia
 • nostamasta vertailuhintaa tekaistusti ennen alennusten tarjoamista
 • johtamasta asiakkaita harhaan alennuksen määrästä.

PID koskee kaikkia tuotteen hinnan alentamista koskevia myynninedistämisväitteitä. Alla on esimerkkejä hinnanalennusilmoituksista:

 • Prosenttiosuus, esimerkiksi 20 %:n alennus.
 • Tietty summa, esimerkiksi 20 euron alennus.
 • Uusi alennettu hinta, joka näkyy yhdessä aiemman korkeamman hinnan kanssa. Esimerkiksi "hinta nyt 50 euroa, ennen 100 euroa".
 • Halvempi alkuhinta, joka näkyy yhdessä korkeamman hinnan kanssa, joka tulee voimaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi "hinta nyt 50 euroa, nousee 100 euroon".
 • Kampanjat, jotka luovat vaikutelman hinnanalennuksesta. Esimerkiksi flash sale ‑myynti, alennushinta, erikoistarjous, Black Friday -diili, Cyber Monday -tarjous tai osta tänään ilman arvonlisäveroa (ALV).

Jos ilmoitat koko kauppaasi koskevasta yleisestä hinnanalennuksesta, esimerkiksi "20 % alennusta kaikesta", sinun on näytettävä tuotteiden myyntipaikassa alin hinta, jonka olet aiemmin veloittanut kyseistä tuotteesta vähintään viimeisen 30 päivän aikana. Myyntipiste voi olla tuotteen hintalappu kaupassasi tai verkkokauppasi tuotesivu.

Muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävät alennukset

PID-direktiivi ei koske hinnanalennuksia, johon ei liity ilmoitusta. Alla on esimerkkejä hinnanalennuksista, joita PID ei ole koske:

 • Hintojen vaihtelut tai laskut silloin, kun hinnan laskemista ei erikseen ilmoiteta. Esimerkiksi kuluista johtuva hinnan muutos.
 • Henkilökohtaiset hinnanalennukset. Esimerkiksi kanta-asiakasohjelman tai henkilökohtaisen alennuskoodin kautta tarjotut alennukset.
 • Vertailut muihin hintoihin. Esimerkiksi valmistajan suositushinta (OVH) tai kilpailijan hinta.
 • Yleiset mainoslauseet hintavertailuista tai eduista, jotka eivät luo vaikutelmaa hinnanalennuksesta. Esimerkiksi "paras hinta" tai "alin hinta".
 • Yhdistetyt tai sidotut ehdolliset tarjoukset. Esimerkiksi "Osta yksi, saat kaksi ilmaiseksi" tai "30 % alennusta, kun ostat kolme".
 • Ostohyvityksiä koskevat ilmoitukset, jotka on antanut kolmannen osapuolen valmistaja tai jakelija, joka ei myy tuotteita, mutta lupaa palauttaa asiakkaille osan maksetusta hinnasta.

Tarkista maakohtainen lainsäädäntö jokaisen sellaisen ETA-maan osalta, jossa harjoitat liiketoimintaa. Kansalliset säädökset saattavat vaikuttaa hinnanalennuksia koskeviin sääntöihin tai poikkeuksiin. Alla on esimerkkejä tällaisista säännöistä tai poikkeuksista:

 • Tuotteet, jotka vanhenevat tai pilaantuvat nopeasti.
 • Tuotteet, jotka ovat olleet markkinoilla alle 30 päivän ajan.
 • Hinnanalennukset, jotka kasvavat keskeytyksettä osana yhtä myyntikampanjaa. Esimerkiksi osana joulukampanjaa tarjoat aluksi 10 %:n alennuksen joulukuun alussa. Tämän jälkeen nostat alennuksen 20 %:in joulukuun puolivälistä ja lopulta nostat alennuksen 30 %:in juuri ennen joulua osana yhtä kampanjaa.

Kansallinen lainsäädäntö voi myös vaatia aiemman alimman hinnan näyttämisen ajanjaksolta, joka on pidempi kuin 30 päivää. Lue lisää Kuluttajalainsäädännön tietokannasta.

Vertailuhintaominaisuuden käyttäminen

Jos ensisijainen markkinasi on ETA-alueella, Vertailuhinta-ominaisuus on aina näkyvissä. Kun laitat tuotteen alennusmyyntiin pienemmällä hinnalla, voit käyttää Vertailuhinta-ominaisuutta hinnoitteludirektiivin noudattamiseen. Voit näyttää asiakkaillesi tuotteen halvimman hinnan vähintään viimeisen 30 päivän ajalta verrattuna uuteen alennettuun hintaan.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet.
 2. Klikkaa tuotteen nimeä.
 3. Määritä Hinnoittelu-osion Vertailuhinta-kenttään tuotteen alin hinta vähintään viimeisen 30 päivän aikana.
 4. Määritä tuotteen Hinta-kenttään uusi alennushinta.
 5. Klikkaa Tallenna.

Shopify Markets -palvelun käyttäminen vertailuhintojen hallinnointiin

Jos ensisijaiset markkinasi eivät ole ETA-alueella, mutta käytät Shopify Markets -palvelua tuotteiden myymiseen ETA-alueen asiakkaille, näiden asiakkaiden vertailuhinnat on piilotettu oletusarvoisesti. Voit näyttää vertailuhinnat Shopify Markets Adminissa.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Markkinat.
 2. Klikkaa Asetukset.
 3. Poista Piilota vertailuhinnat Euroopan talousalueen (ETA) asiakkailta -valinta.
 4. Klikkaa Tallenna.

Voit myös ladata tiettyjen tuotteiden ja maiden tai alueiden vertailuhinnat CSV-tiedoston avulla.

Hintavertailujen näyttäminen metakenttien avulla

Voit lisätä verkkokaupan osiin metakenttiä, joiden avulla voit näyttää tuotteen aiempia alimpia hintoja vähintään 30 päivän ajalta ennen ilmoitettua hinnanalennusta. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa metakenttien avulla aiemman alimman hinnan lisäksi myös muita hinnoittelutietoja, kuten suositushinnan tai perushinnan. Lue lisää mukautettujen metakenttämääritelmien luomisesta.

Toistuvista hinnanalennuksista ilmoittaminen

Ennen kuin ilmoitat hinnanalennuksesta, sinun on näytettävä alin hinta, jonka olet veloittanut tuotteesta vähintään viimeisen 30 päivän aikana. Tämä hinta tarkoittaa alinta hintaa, jonka olet tarjonnut tuotteesta osana aiempia alennuksia tai kampanjoita.

Jos tarjoat hinnanalennuksia useammin kuin 30 päivän välein, mieti, miten haluat ilmoittaa aiemman alimman hinnan ja normaalin myyntihinnan. Voit esimerkiksi käyttää alinta alennettua hintaa hintana, johon alennusta sovelletaan, kuten seuraavassa esimerkissä:

 • Tuotteen myyntihinta on 150 euroa, mutta tuotteen alin hinta viimeisen 30 päivän aikana oli 100 euroa.
 • Haluat tarjota tuotteen 50 %:n alennuksella tuotteen alimmasta viimeisen 30 päivän aikana voimassa olleesta hinnasta, joka oli 100 euroa.

Noudattaaksesi hintojen ilmoittamista koskevaa direktiiviä tässä esimerkissä sinun on sovellettava alennusta tuotteen alimpaan hintaan, joka oli 100 euroa. Et voi soveltaa 50 %:n alennusta 150 euron normaaliin myyntihintaan ilman, että ilmoitat, että hinta on ollut alimmillaan 100 euroa.

Vaihtoehtoisesti voit selittää asiakkaillesi selkeästi sekä normaalin myyntihinnan, johon alennusta sovelletaan, että aiemman alimman hinnan. Jos esimerkiksi ilmoitat 50 %:n alennuksen tuotteesta, jonka normaali myyntihinta on 150 euroa, ja kampanjan alin hinta viimeisten 30 päivän aikana oli 100 euroa, voit lisätä tuotesivulle tästä tietoja. Näin asiakkaat ymmärtävät helposti viimeisten 30 päivän aikana voimassa olleet eri tuotehinnat, kuten "saat 50 % alennuksen, eli maksat vain 75 euroa 150 euron sijaan, joka on normaali myyntihintamme. Alin tarjoushintamme viimeisen 30 päivän aikana oli 100 euroa."

Jos tarjoat alennettuja hintoja useammin kuin 30 päivän välein, älä käytä vertailuhintaominaisuutta, koska tämän ominaisuuden avulla et voi näyttää sekä normaalia myyntihintaa että alinta aiempaa hintaa. Sen sijaan voit muokata teemaa niin, että kerrot sekä normaalin myyntihinnan että alimman aiemman hinta jokaisella tuotesivulla, jolla tarjoat alennuksen. Lue lisää kauppasi teeman muokkaamisesta.

OVH tai kilpailijoiden hinnat

Voit vertailla tarjoamaasi hintaa muihin ulkoisiin hintoihin, kuten valmistajan suositushintaan tai kilpailijoiden hintaan ilman, että hintojen ilmoittamista koskevaa direktiiviä sovelletaan toimintaasi. Ulkoisiin hintoihin verrattaviin hintoihin sovelletaan kuitenkin direktiiviä 2005/29/EY, joka koskee sopimattomia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä kaupallisia menettelyjä. Direktiivi kieltää johtamasta asiakkaita harhaan hinnoittelusta, hinnan laskutavasta tai tietyn hintaedun olemassaolosta.

Jos päätät verrata tarjoamaasi hintaa ulkoiseen hintaan, varmista, että vertailu esitetään siten, että asiakkaalle ei muodostu mielikuvaa hinnanalennuksesta. Jos keskivertoasiakas tulkitsee hintojen vertailun hinnanalennukseksi sen harhaanjohtavan esitystavan vuoksi, hintavertailu voi olla sekä sopimattomia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin että hintojen ilmoittamista koskevan direktiivin vastainen.

Lisäksi jos käytät vertailuhintaominaisuutta ilmoittaaksesi ulkoisen hinnan hinnanalennuksen sijaan, sinun on tehtävä vertailusta selkeä, jotta asiakkaille ei aiheudu sekaannusta.

Kanta-asiakasohjelmat ja henkilökohtaiset tarjoukset

PID koskee hinnanalennuksiin liittyviä ilmoituksia. PID ei koske yksilöllisiä hinnanalennuksia, joita tarjotaan osana kanta-asiakasohjelmaa. PID ei myöskään koske personoituja tai kohdennettuja kampanjoita. Alla on esimerkkejä yksilöllisistä tarjouksista, joihin direktiiviä ei sovelleta:

 • henkilökohtaisen alennuskoodin tulevaa käyttöä varten ostoksen jälkeen
 • henkilökohtaisen alennuksen syntymäpäivän tai muun tapauksen johdosta
 • ostohetkellä henkilökohtaisen hinnanalennuksen, josta ei ole ilmoitettu etukäteen.

Resurssit

Saat PID:tä ja UCPD:tä koskevia lisätietoja verkosta esimerkiksi seuraavista materiaaleista:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi