Europejska dyrektywa w sprawie podawania cen

Ogłaszając obniżkę cen produktów sprzedawanych w serwisie Shopify, musisz przestrzegać przepisów prawa i regulacji, jakim podlega Twoja firma. Takie przepisy i regulacje zależą od regionu, w którym znajduje się Twój sklep, i regionu, w którym prowadzisz sprzedaż. Zapoznaj się z zawartymi na tej stronie przepisami, które mogą obowiązywać Twoją firmę, jeśli sprzedajesz produkty klientom w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Możesz rozwijać swoją firmę i docierać do nowych klientów, sprzedając swoje produkty w kilku jurysdykcjach. Aby zapewnić sobie nieprzerwane korzystanie ze sklepu Shopify, stosuj się do przepisów o ochronie praw konsumenta obowiązujących w każdej jurysdykcji, w której prowadzisz działalność.

Przegląd dyrektywy w sprawie podawania cen (PID)

Jeśli ogłosisz obniżkę cen produktów sprzedawanych klientom w EOG, musisz podać najniższe ceny pobierane za poszczególne produkty w ciągu ostatnich 30 dni lub wcześniej. Najniższa cena obejmuje każdą wcześniej obniżoną cenę, która została ogłoszona jako promocja w ciągu ostatnich 30 dni lub wcześniej.

Dyrektywa PID uniemożliwia:

 • Reklamowanie fałszywych obniżek cen.
 • Sztuczne zawyżanie ceny referencyjnej przed zaoferowaniem rabatu.
 • Wprowadzanie klientów w błąd w sprawie kwoty rabatu.

Dyrektywa PID ma zastosowanie do wszelkich oświadczeń promocyjnych dotyczących obniżenia ceny produktu. Poniżej przedstawiono przykładowe ogłoszenia o obniżeniu cen:

 • Procent, np. 20% zniżki.
 • Konkretna kwota, np. 20 EUR zniżki.
 • Nowa, niższa cena wyświetlana wraz z poprzednią wyższą ceną, np. „teraz 50 EUR, wcześniej 100 EUR”.
 • Niższa cena początkowa wyświetlana wraz z nową wyższą ceną, która będzie obowiązywać w przyszłości, np. „teraz 50 EUR, później 100 EUR”.
 • Wszelkie działania promocyjne, które tworzą wrażenie obniżki cen, np. reklamowanie szybkiej wyprzedaży, cena promocyjna, oferta specjalna, oferta Black Friday, Cyber Monday lub „kup dzisiaj bez podatku VAT”.

Ogłaszając ogólną obniżkę cen w całym sklepie, np. „20% zniżki na wszystko”, w punkcie sprzedaży każdego produktu musisz zaprezentować najniższą cenę tych produktów obowiązującą w ciągu ostatnich 30 dni lub wcześniej. Punktem sprzedaży może być etykieta z ceną produktu w witrynie sklepu lub strona produktu w sklepie online.

Obniżki cen niezwiązane z promocją

Jeśli obniżka cen nie wiąże się z ogłoszeniem, dyrektywa PID nie ma zastosowania. Poniżej przedstawiono przykłady obniżek cen, w przypadku których dyrektywa PID nie obowiązuje:

 • Wahania lub obniżki cen, które nie wymagają oświadczenia promocyjnego o zmniejszeniu ceny, np. zmiana ceny ze względu na koszty.
 • Spersonalizowane obniżki cen, np. rabaty w ramach programu lojalnościowego lub indywidualne kody rabatowe.
 • Porównania z innymi cenami, np. z sugerowaną ceną detaliczną producenta (MSRP) lub ceną konkurencji.
 • Ogólne stwierdzenia marketingowe dotyczące porównania cen lub korzyści, które nie stwarzają wrażenia obniżenia ceny, np. „najlepsza cena” lub „najniższa cena”.
 • Połączone lub powiązane oferty warunkowe, np. „kup jeden, dostaniesz dwa gratis” lub „30% zniżki przy zakupie trzech”.
 • Ogłoszenia o zwrocie pieniędzy przez producentów lub dystrybutorów będących firmami zewnętrznymi, którzy nie sprzedają produktów, ale obiecują zwrócić klientom część zapłaconej ceny.

Rozważ zapoznanie się z przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę PID w każdym kraju EOG, w którym prowadzisz działalność. Przepisy krajowe mogą przewidywać różne zasady lub wyjątki dotyczące produktów lub obniżek cen. Poniżej przedstawiono kilka przykładów takich reguł lub wyjątków:

 • Produkty szybko psujące się lub o krótkim terminie przydatności.
 • Produkty, które są dostępne na rynku krócej niż 30 dni.
 • Obniżki cen, które są zwiększane bez przerwy w ramach tej samej kampanii wyprzedażowej. Przykład: w ramach kampanii świątecznej na początku grudnia oferowana jest zniżka wynosząca 10%. Następnie w połowie grudnia podwyższa się ją do 20%, a na koniec w ramach tej samej kampanii tuż przed Bożym Narodzeniem zniżka jest zwiększana do 30%.

Przepisy krajowe mogą również wymagać podania najniższej ceny z okresu wcześniejszego niż ostatnie 30 dni. Więcej informacji znajduje się w Bazie danych prawa konsumenckiego.

Użyj funkcji Cena do porównania

Jeśli Twój rynek podstawowy znajduje się w EOG, zawsze wyświetlana jest funkcja ceny do porównania. Gdy wystawiasz produkt na sprzedaż po niższej cenie, możesz skorzystać z funkcji Cena do porównania, aby spełnić wymogi dyrektywy PID. Możesz pokazać klientom najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni lub wcześniejszego okresu, porównując ją z nową, obniżoną ceną.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij nazwę produktu.
 3. W sekcji Ceny ustaw Cenę do porównania na najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni lub wcześniejszego okresu.
 4. Jako Cenę produktu ustaw nową cenę promocyjną.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Używaj Shopify Markets do kontrolowania cen do porównania

Jeśli Twój rynek podstawowy nie znajduje się w EOG, ale korzystasz z funkcji Shopify Markets w celu sprzedaży produktów klientom w EOG, ceny do porównania dla tych klientów są domyślnie ukryte. Możesz wybrać wyświetlanie cen do porównania w panelu administracyjnym Shopify Markets.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij Preferencje.
 3. Odznacz opcję Ukryj cenę do porównania dla klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Alternatywnie możesz przesyłać ceny do porównania dla określonych produktów i krajów lub regionów za pomocą pliku CSV.

Użyj metapól do wyświetlania porównań cen

W niektórych częściach sklepu online możesz dodać metapola, aby przedstawić najniższą cenę, jaka była pobierana za dany produkt co najmniej 30 dni przed ogłoszeniem obniżki ceny. Alternatywnie możesz używać metapól do przekazywania innych informacji o cenach oprócz najniższej wcześniejszej ceny, takich jak sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP) lub cena podstawowa. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych definicji metapól.

Informuj o częstych obniżkach cen

Przed ogłoszeniem obniżki ceny musisz podać najniższą cenę, po jakiej dany produkt był sprzedawany w ciągu ostatnich 30 dni lub wcześniej. Cena ta obejmuje najniższą cenę oferowaną w ramach wszelkich wcześniejszych rabatów lub promocji.

Jeśli oferujesz obniżki cen częściej niż raz na 30 dni, zastanów się, w jaki sposób chcesz informować o najniższej wcześniejszej cenie i regularnej cenie sprzedaży. Na przykład możesz zdecydować się na użycie najniższej obniżonej ceny jako ceny, od której naliczany jest rabat, jak pokazano w poniższym przykładzie:

 • Produkt jest sprzedawany za 150 EUR, ale w ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena tego produktu wynosiła 100 EUR.
 • Decydujesz się na zaoferowanie tego produktu za 50% ceny jego najniższej ceny z ostatnich 30 dni, która wynosiła 100 EUR.

Aby postąpić zgodnie z dyrektywą PID, w tym przykładzie musisz naliczyć rabat od najniższej ceny produktu, która wynosiła 100 EUR. Nie możesz naliczać 50% rabatu od regularnej ceny sprzedaży, czyli 150 EUR, nie ujawniając najniższej ceny wynoszącej 100 EUR.

Możesz również zdecydować się na objaśnienie zarówno regularnej ceny sprzedaży, od której naliczany jest rabat, jak i najniższej wcześniejszej ceny. Na przykład, jeśli ogłaszasz 50% zniżki od regularnej ceny sprzedaży wynoszącej 150 EUR, a najniższa cena podczas promocji w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła 100 EUR, możesz dodać na stronie produktu informacje, które ułatwią klientom zrozumienie różnych cen danego produktu oferowanych w ciągu ostatnich 30 dni, np. „50% taniej – 75 EUR zamiast 150 EUR, czyli naszej regularnej ceny sprzedaży. Nasza najniższa cena promocyjna w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła 100 EUR”.

Jeśli oferujesz obniżki cen częściej niż raz na 30 dni, unikaj korzystania tylko z funkcji Cena do porównania, ponieważ nie możesz wyświetlać zarówno regularnej ceny sprzedaży, jak i najniższej wcześniejszej ceny za pomocą tej funkcji. Rozważ edycję swojego szablonu w celu uwzględnienia zarówno regularnej ceny sprzedaży, jak i najniższej wcześniejszej ceny na każdej stronie produktu, na której oferujesz rabat. Dowiedz się więcej o edycji szablonu sklepu.

Ceny MSRP lub ceny konkurencji

Cenę, jaką oferujesz, możesz porównać z innymi cenami zewnętrznymi, takimi jak MSRP lub cena konkurencji, nie podlegając dyrektywie PID. Jednakże porównania z cenami zewnętrznymi podlegają dyrektywie 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (UCPD). Dyrektywa ta zabrania wprowadzania klientów w błąd co do ceny, sposobu jej obliczania oraz istnienia szczególnej korzyści cenowej.

Jeśli zdecydujesz się porównać oferowaną cenę z ceną zewnętrzną, zadbaj, by porównanie było przedstawione w taki sposób, aby nie sugerowało klientom, że jest to obniżka ceny. Jeśli z powodu wprowadzającej w błąd prezentacji porównanie cen zostanie odebrane przez przeciętnego klienta jako obniżka ceny, wówczas może ono naruszać zarówno dyrektywę UCPD, jak i dyrektywę PID.

Ponadto, jeśli korzystasz z funkcji Cena do porównania w celu wskazania zewnętrznej ceny zamiast obniżki ceny, musisz dokładnie objaśnić to porównanie klientom, aby uniknąć nieporozumień.

Programy lojalnościowe i spersonalizowane oferty

Dyrektywa PID dotyczy ogłoszeń o obniżkach cen. Nie ma ona zastosowania do zindywidualizowanych obniżek cen oferowanych w ramach programu lojalnościowego dla klientów. Dyrektywie PID nie podlegają również spersonalizowane ani ukierunkowane promocje. Poniżej przedstawiono kilka przykładów spersonalizowanych promocji, w przypadku których dyrektywa nie ma zastosowania:

 • Indywidualny kod rabatowy do wykorzystania w przyszłości po dokonaniu zakupu.
 • Indywidualny rabat z okazji urodzin lub innej okazji.
 • Indywidualną obniżkę ceny w momencie zakupu, która nie została wcześniej ogłoszona.

Zasoby

Szczegółowe informacje na temat dyrektywy PID i dyrektywy UCPD można znaleźć w Internecie, np. w następujących źródłach:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo