Produkty alkoholowe

Sprzedając produkty alkoholowe za pośrednictwem Shopify, musisz przestrzegać przepisów prawnych i regulacji, które mają zastosowanie do sprzedaży alkoholu. Te przepisy prawne i regulacje zależą od regionu, w którym znajduje się Twój sklep oraz regionu, w którym prowadzisz sprzedaż. Skorzystaj z informacji zawartych na tej stronie, aby zapoznać się z przepisami i regulacjami, które mogą mieć zastosowanie do Twojej firmy.

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu w Stanach Zjednoczonych (USA)

Jeśli Twoja firma znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub sprzedajesz produkty produkty alkoholowe klientom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, masz obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów federalnych, stanowych i lokalnych w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty alkoholowe są reklamowane lub sprzedawane.

W Stanach Zjednoczonych sprzedaż alkoholu jest w dużym stopniu regulowana na poziomie stanowym, a przepisy różnią się w zależności od stanu. Jeśli sprzedajesz lub wysyłasz produkty alkoholowe, zapoznaj się z przepisami prawnymi obowiązującymi w stanach, w których prowadzisz działalność oraz w których mieszkają Twoi klienci. Weź pod uwagę poniższe ogólne wymagania dotyczące sprzedaży alkoholu:

 • Musisz uzyskać wszystkie niezbędne koncesje i zezwolenia na produkcję, sprzedaż i dostarczanie swoich produktów.
 • Musisz spełnić wszystkie obowiązujące wymagania w zakresie zezwoleń i koncesji, w tym wymogi dotyczące prowadzenia ewidencji.
 • Musisz stosować skuteczne praktyki weryfikacji wieku, aby uniemożliwić osobom poniżej 21 roku życia nabywanie produktów alkoholowych i uzyskiwanie do nich dostępu.
 • Wysyłając produkty alkoholowe do innego stanu, musisz ściśle przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji Twojej firmy oraz Twoich klientów.
 • W procesie wysyłki i dostawy produktów alkoholowych musisz ściśle przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji Twojej firmy oraz Twoich klientów.

Źródła informacji na temat sprzedaży alkoholu w Stanach Zjednoczonych (USA)

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży alkoholu w Stanach Zjednoczonych można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu w Kanadzie

Jeśli Twoja firma znajduje się w Kanadzie lub sprzedajesz produkty alkoholowe klientom mieszkającym w Kanadzie, masz obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych przepisów federalnych i prowincjonalnych w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty alkoholowe są reklamowane, sprzedawane lub dostarczane. W niektórych prowincjach mogą również obowiązywać specjalne wymagania dotyczące etykietowania, które musisz spełnić, aby Twoje produkty alkoholowe mogły być w nich sprzedawane.

Jeśli sprzedajesz produkty alkoholowe w Kanadzie, musisz również przestrzegać ustawy Food and Drugs Act, przepisów Food and Drug Regulations, ustawy Safe Food for Canadians Act oraz przepisów Safe Food for Canadians Regulations. Przed rozpoczęciem sprzedaży produktów alkoholowych w Kanadzie musisz zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Na poziomie federalnym musisz przestrzegać wymagań dotyczących pakowania i etykietowania. Wymagania te obejmują normy dotyczące składu produktu, który ma być oznakowany jako określony rodzaj alkoholu, oraz ochronę własności intelektualnej związaną z oznaczeniami geograficznymi.

W każdej prowincjonalnej jurysdykcji obowiązują inne wymogi dotyczące alkoholu, w tym m.in. poniższe często przytaczane wymagania:

 • wymogi dotyczące wieku legalnego spożywania alkoholu
 • wymagania dotyczące koncesji na dystrybucję alkoholu
 • zasady promowania i marketingu alkoholu
 • zasady rejestracji i wpisania na listę

Jeśli prowadzisz sprzedaż lub wysyłkę produktów alkoholowych w Kanadzie, weź pod uwagę poniższe, często przytaczane wymagania:

 • W prowincji Alberta, Manitoba i Quebec wiek legalnego spożywania alkoholu to 18 lat.
 • W prowincji Kolumbia Brytyjska, Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Saskatchewan, na Terytoriach Północno-Zachodnich, Nunavut i Jukon wiek legalnego spożywania napojów wynosi 19 lat.
 • Podatek akcyzowy nakładany jest na wyroby alkoholowe w momencie produkcji lub przywozu i jest płatny przez producenta lub importera.

Źródła informacji na temat sprzedaży alkoholu w Kanadzie

Dodatkowe, szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów alkoholowych w Kanadzie można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu w Unii Europejskiej (UE)

Jeśli Twoja firma znajduje się w Unii Europejskiej lub sprzedajesz produkty alkoholowe klientom mieszkającym w Unii Europejskiej, masz obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych przepisów w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty alkoholowe są reklamowane lub sprzedawane. Zanim zaczniesz sprzedawać produkty alkoholowe w Unii Europejskiej, musisz spełnić następujące przepisy i regulacje:

W każdej unijnej jurysdykcji obowiązują inne wymogi dotyczące alkoholu, w tym m.in. poniższe często przytaczane wymagania wobec sprzedawców:

 • Musisz zapewnić, by etykiety na produktach zawierały wszystkie wymagane informacje, takie jak lista składników i informacja o wartości odżywczej.
 • Musisz regulować wszystkie obowiązujące podatki akcyzowe nałożone na alkohol i napoje alkoholowe.
 • Musisz stosować skuteczne praktyki weryfikacji wieku, aby uniemożliwić osobom, które nie osiągnęły odpowiedniego wieku, nabywanie produktów alkoholowych i uzyskiwanie do nich dostępu.
 • Musisz zapewnić, by sposób reklamowania i sprzedaży Twoich produktów alkoholowych był zgodny ze wszystkimi stosownymi wymogami prawnymi obowiązującymi w Twojej jurysdykcji i jurysdykcji Twoich klientów.

Źródła informacji na temat sprzedaży alkoholu w Unii Europejskiej

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży alkoholu w Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu w Wielkiej Brytanii

Jeśli Twoja firma znajduje się w Wielkiej Brytanii lub sprzedajesz produkty alkoholowe klientom mieszkającym w Wielkiej Brytanii, masz obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych przepisów obowiązujących w hrabstwach oraz przepisów krajowych i lokalnych w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty alkoholowe są reklamowane lub sprzedawane.

Firmy, organizacje i osoby prywatne, które sprzedają lub dostarczają alkohol w Anglii i Walii, zarówno w sklepach, jak i w Internecie, muszą przestrzegać zasad i przepisów określonych w ustawie Licensing Act 2003.

Jeśli prowadzisz sprzedaż, dystrybucję lub wysyłkę produktów alkoholowych w Wielkiej Brytanii, weź pod uwagę poniższe, często przytaczane wymagania:

 • Musisz uzyskać wszystkie niezbędne koncesje na sprzedaż alkoholu.
 • Musisz spełnić wszystkie obowiązujące wymagania w zakresie koncesji.
 • Musisz stosować skuteczne praktyki weryfikacji wieku, aby uniemożliwić osobom poniżej 18 roku życia nabywanie produktów alkoholowych przez Internet lub telefon. Aby ułatwić Twojej firmie udowodnienie wieku danej osoby, postępuj zgodnie ze standardami określonymi przez PAS 1296: 2018.
 • W procesie wysyłki i dostawy produktów alkoholowych musisz ściśle przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji Twojej firmy oraz Twoich klientów.
 • Musisz zapewnić, by importowany alkohol zawierał banderolę, jeśli jest wymagana.

Źródła informacji na temat sprzedaży alkoholu w Wielkiej Brytanii

Dodatkowe informacje na temat sprzedaży produktów alkoholowych w Wielkiej Brytanii można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu w Australii

Jeśli Twoja firma znajduje się w Australii lub sprzedajesz produkty alkoholowe klientom mieszkającym w Australii, masz obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych przepisów stanowych lub terytorialnych w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty alkoholowe są reklamowane lub sprzedawane.

W Australii musisz przestrzegać zasad promowania i wprowadzania na rynek alkoholu, przedstawionych w wytycznych Ad standards guidelines for advertising alcohol products oraz kodeksie Responsible Alcohol Marketing Code.

W każdym stanie lub terytorium obowiązują inne wymogi dotyczące alkoholu, w tym m.in. poniższe często przytaczane wymagania:

 • Musisz stosować skuteczne praktyki weryfikacji wieku, aby uniemożliwić osobom poniżej 18 roku życia nabywanie produktów alkoholowych i uzyskiwanie do nich dostępu.
 • Musisz przestrzegać wymagań dotyczących pakowania i etykietowania.
 • Musisz wysyłać i dostarczać produkty alkoholowe przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującym prawem jurysdykcji Twojej firmy i Twoich klientów.
 • Musisz zapewnić, by sposób reklamowania i sprzedaży Twoich produktów alkoholowych był zgodny ze wszystkimi wymogami prawnymi obowiązującymi w Twojej jurysdykcji i jurysdykcji Twoich klientów.

Dowiedz się więcej o przepisach dotyczących alkoholu obowiązujących w Australii.

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu w Nowej Zelandii

Jeśli Twoja firma znajduje się w Nowej Zelandii lub sprzedajesz produkty alkoholowe klientom mieszkającym w Nowej Zelandii, masz obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych przepisów federalnych i lokalnych w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty alkoholowe są reklamowane lub sprzedawane.

Jeśli sprzedajesz produkty alkoholowe w Nowej Zelandii, musisz postępować zgodnie z ustawą Sale and Supply of Alcohol Act, 2012. Przed sprzedażą produktów alkoholowych w Nowej Zelandii należy zapoznać się ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami.

Jeśli prowadzisz sprzedaż, dystrybucję lub wysyłkę produktów alkoholowych w Nowej Zelandii, weź pod uwagę poniższe, często przytaczane wymagania:

 • Musisz stosować skuteczne praktyki weryfikacji wieku, aby uniemożliwić osobom poniżej 18 roku życia nabywanie produktów alkoholowych i uzyskiwanie do nich dostępu.
 • Musisz zapewnić, by Twoje promocje i materiały marketingowe nie zachęcały do nadmiernego spożywania alkoholu i picia go przez osoby poniżej 18 roku życia.
 • W procesie wysyłki i dostawy produktów alkoholowych musisz ściśle przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji Twojej firmy oraz Twoich klientów.

Źródła informacji na temat sprzedaży alkoholu w Nowej Zelandii

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży alkoholu w Nowej Zelandii można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo