Przepisy dotyczące ochrony konsumentów

Sprzedając produkty za pośrednictwem Shopify, musisz przestrzegać przepisów prawnych i regulacji w zakresie ochrony konsumentów, które mają zastosowanie do Twojej działalności. Przepisy prawne w zakresie ochrony konsumentów promują prawa konsumenta i bezpieczeństwo publiczne. Takie przepisy prawne i regulacje zależą od regionu, w którym znajduje się Twój sklep oraz regionu, w którym prowadzisz sprzedaż. Skorzystaj z informacji zawartych na tej stronie, aby zapoznać się z przepisami w zakresie ochrony konsumentów, które mogą mieć zastosowanie do Twojej firmy.

Możesz rozwijać swoją firmę i docierać do nowych klientów, sprzedając swoje produkty w kilku jurysdykcjach. Aby zapewnić sobie nieprzerwane korzystanie ze sklepu Shopify, stosuj się do przepisów o ochronie praw konsumenta obowiązujących w każdej jurysdykcji, w której prowadzisz działalność.

Dane kontaktowe

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług Shopify musisz podać aktualne i dokładne dane kontaktowe w swoim sklepie online, takie jak:

 • Nazwa Twojej firmy.
 • Adres e-mail i numer telefonu, na który klienci będą mogli przesyłać pytania, skargi lub reklamacje.
 • Adres fizyczny Twojej firmy.

Twoje dane kontaktowe muszą być ogólno- i łatwodostępne.

Możesz dodać politykę sklepu lub dodać stronę Skontaktuj się z nami do swojego sklepu online.

Możesz użyć tych Shopify darmowych narzędzia do generowania polityki i zasobów Shopify, aby w łatwy sposób utworzyć następujące zasady dla swojej strony internetowej:

Wymagania Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczące danych kontaktowych

Jeśli jesteś sprzedawcą z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub kierujesz swoją ofertę do klientów w tym obszarze, musisz przestrzegać przepisów prawa europejskiego. Musisz także podać w swoim sklepie online numer firmy i NIP.

Jeśli reklamacja jest obsługiwane przez telefon, nie możesz naliczać klientowi stawek wyższych niż podstawowe stawki. Przed sprzedażą klientom w Europie zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, takimi jak następujące dyrektywy:

Dowiedz się więcej o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i relacjach z Unią Europejską.

Polityka zwrotu kosztów

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług Shopify musisz podać aktualne, dokładne i publiczne informacje o polityce zwrotów w swoim sklepie online oraz zapewnić do nich łatwy dostęp.

Twoja polityka zwrotów powinna zawierać następujące informacje:

 • Czas, w którym produkt musi zostać zwrócony.
 • Adres, na który należy wysłać zwrot.
 • Informacje o kosztach zwrotu produktu i o tym, kto płaci za zwrot.
 • Informacje o tym, w jaki sposób czas uzyskania zwrotu kosztów może być zależny od położenia lokalizacji klienta względem Twojej lokalizacji.
 • Dane kontaktowe, których klient może użyć w celu skontaktowania się z Tobą, jeśli nie otrzyma w terminie zwrotu kosztów.

Dowiedz się więcej o dodawaniu do sklepu online zasad sklepu, np. dotyczących dokonywania zwrotów, ochrony prywatności, warunków świadczenia usług, zasad wysyłki lub polityki prawnej sklepu.

Wymagania dotyczące polityki zwrotów w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Jeśli jesteś sprzedawcą z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub kierujesz swoją ofertę do klientów w tym obszarze, musisz przestrzegać przepisów prawa europejskiego. W swojej polityce zwrotów kosztów musisz podać klientom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego informacje o ich podstawowych prawach, w tym o prawie do odstąpienia od umowy i otrzymania towarów zgodnych z umową.

Przed dokonaniem sprzedaży klientom w Europie zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, takimi jak następujące dyrektywy:

Realizacja i dostawa zamówień

W Warunkach świadczenia usług Shopify musisz zamieścić również informacje o realizacji zamówień, dostawie oraz wszelkie inne istotne kwestie, takie jak szacunkowy czas realizacji wysyłki. Zanim klient sfinalizuje zakup, musi wiedzieć, jak długo będzie trwało dostarczenie zamówienia.

Należy informować klientów w następujących przypadkach:

 • W przypadku zmiany lub opóźnienia w zamówieniu klienta.
 • Jeśli mogą zostać narzucone opłaty importowe lub opłaty celne, ponieważ klient znajduje się w kraju innym niż kraj, z którego wysyłasz produkty.
 • [Opcjonalnie] Jeśli korzystasz z dropshippingu lub usługi innej firmy w celu realizacji zamówień, dobrą praktyką jest informowanie klientów, że produkty zostaną wysłane przez firmę trzecią z innej lokalizacji.

Wymagania dotyczące realizacji i dostawy zamówień w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Przed sprzedażą towarów klientom w Europejskim Obszarze Gospodarczym zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji zamówień, informacji o wysyłce i opłatach importowych lub celnych, takich jak następujące dyrektywy:

Informacje dotyczące wydajności produktu, marketingu i cen

Deklaracje, które składasz w związku z produktem, muszą być zgodne z prawdą i poparte udokumentowanymi dowodami. W niektórych jurysdykcjach prawo może wymagać również zweryfikowania złożonych deklaracji.

Zgodnie z Zasadami dozwolonego użytkowania Shopify nie możesz klientów oszukiwać ani wprowadzać ich w błąd.

Informacje dotyczące popularności i dostępności produktu powinny być przejrzyste i dokładne. Przykłady taktyk, które mogą wprowadzać w błąd, jeśli informacje są niedokładne lub fałszywe:

 • powiadomienia o ograniczonych zapasach, takie jak "pozostało tylko [x] pozycji"
 • odliczanie, np. "pozostało tylko [x] godzin"
 • informacje o tym, ile osób kupiło dany produkt, np. “[x] osób kupiło dzisiaj ten produkt".

Wymagania w zakresie oświadczeń dotyczących właściwości produktów, marketingu i cen w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Jeśli jesteś sprzedawcą z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub kierujesz swoją ofertę do klientów w tym obszarze, musisz przestrzegać przepisów prawa europejskiego. W informacjach na temat właściwości produktów, działań marketingowych i cen musisz uwzględnić podatek VAT i cła importowe w cenach końcowych wyświetlanych dla produktów sprzedawanych w Twoim sklepie online.

Jeśli oferujesz rabat lub obniżkę ceny, musisz wyraźnie wskazać poprzednią cenę produktu. Prawo europejskie zakazuje również wprowadzających w błąd lub agresywnych informacji marketingowych. Dowiedz się więcej o europejskiej dyrektywie w sprawie podawania cen.

Przed dokonaniem sprzedaży klientom w Europie zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, takimi jak następujące dyrektywy:

Wycofania produktów

Masz obowiązek monitorowania listy produktów wycofanych ze sprzedaży w każdej jurysdykcji, w której prowadzisz działalność.

Jeśli produkt, który obecnie sprzedajesz lub sprzedawałeś(-aś) wcześniej, został wycofany ze sprzedaży, musisz bezzwłocznie usunąć wycofane produkty ze sklepu online.

Jeśli tak nakazuje prawo, konieczne może być powiadomienie klientów, którzy kupili wycofany produkt i doradzenie im, jakie dalsze kroki należy podjąć.

W Internecie można znaleźć konkretne informacje na temat wycofania produktów z rynku, np. na stronach internetowych administracji rządowej:

Informacje dotyczące ochrony praw konsumenta

Szczegółowe informacje na temat wytycznych dotyczących świadomości konsumenckiej obowiązujących w różnych jurysdykcjach można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo