Konsumentskyddslagar

När du säljer produkter genom Shopify måste du följa de lagar och förordningar för konsumentskydd som gäller för ditt företag. Konsumentskyddslagar främjar kundrättigheter och allmän säkerhet. Dessa lagar och förordningar varierar beroende på i vilken region din butik är belägen och i vilken region du säljer. Använd informationen på den här sidan för att lära dig om några konsumentskyddslagar som kan gälla för ditt företag.

Du kan få ditt företag att växa och nå nya kunder genom att sälja dina produkter i flera jurisdiktioner. För att säkerställa oavbruten användning av din Shopify-butik ska du se till att du följer konsumentskyddslagar i alla jurisdiktioner där du bedriver verksamhet.

Kontaktinformation

Under Shopifys användarvillkor måste du ange aktuell och korrekt kontaktinformation i din webbutik. Denna information inkluderar:

 • ditt företagsnamn
 • En e-postadress och ett telefonnummer (i förekommande fall) där kunder kan kontakta dig med eventuella frågor, klagomål eller fordringar
 • den fysiska adressen för ditt företag

Din kontaktinformation måste vara offentlig och lätt att komma åt.

Du kan lägga till butikspolicyer eller lägga till en kontakta oss-sida i din webbutik.

Shopify erbjuder kostnadsfria verktyg och resurser för policygeneratorer så att du enkelt kan skapa följande policyer för din webbplats:

Krav på kontaktinformation från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om du är en handlare som är belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller om du är en handlare som riktar dig till konsumenter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller europeiska lagar för dig. Du måste också inkludera ditt företagsnummer och momsregistreringsnummer i din webbshop.

Om ett anspråk hanteras via telefon kan du inte debitera kunden mer än grundpriser. Granska tillämpliga konsumentskyddsregler, såsom följande riktlinjer, innan du säljer till konsumenter i Europa:

Läs mer om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och relationer till EU.

Återbetalningspolicy

Enligt Shopifys användarvillkor måste du tillhandahålla aktuell, korrekt, offentlig och lättilgänglig information om din återbetalningspolicy i din webbshop.

Din återbetalningspolicy bör innehålla följande information:

 • Den tid då en produkt måste returneras.
 • Adressen dit en retur ska skickas.
 • Information om kostnaden för att returnera en produkt och vem som betalar för returen.
 • Information om hur tiden för att få en återbetalning kan bero på var kunden bor i förhållande till din plats.
 • Kontaktinformation som en kund kan använda för att kontakta dig om de inte får en återbetalning i tid.

Mer information om att lägga till butikspolicyer, till exempel butikspolicyer för återbetalning, sekretess, användarvillkor, leverans eller juridik, i din webbutik.

Återbetalningspolicykrav inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om du är en handlare som är belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller om du är en handlare som riktar dig till konsumenter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller europeiska lagar för dig. I din återbetalningspolicy måste du även ge kunder inom EES information om deras grundläggande rättigheter, inklusive rätt till tillbakadragande och överensstämmelse av varor.

Granska tillämpliga konsumentskyddsregler, såsom följande riktlinjer, innan du säljer till konsumenter i Europa:

Orderdistribution och leverans

Du måste lägga till information om orderdistribution, leverans och andra relevanta överväganden, till exempel beräknade leveranstider, i Shopifys användarvillkor. Innan din kund slutför ett köp bör det tydligt framgå för dem hur lång tid det kommer ta för deras order att anlända.

Du bör informera dina kunder om följande:

 • Om det finns en ändring eller fördröjning i en kunds order.
 • Om importavgifter eller tullavgifter kan tas ut på grund av att kunden befinner sig i ett annat land än där du skickar produkter.
 • [Valfritt] Om du använder Dropshipping eller en annan tredjepartstjänst för att distribuera ordrar är det bra att berätta för dina kunder att produkterna kommer att skickas av en tredje part från en annan plats.

Orderdistribution och leveranskrav inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Granska tillämpliga regler relaterade till orderdistribution, leveransinformation och offentliggörande av import- eller tullavgifter, till exempel följande riktlinjer, innan du säljer till konsumenter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

Produktprestanda, marknadsföring och prissättningskrav

Det du påstår om din produkt måste vara sant och stödjas av bevisdokumentation. Inom viss jurisdiktion kan lagen också kräva ett riktigt test för att verifiera påståenden.

Enligt Shopifys policy för godtagbar användning får du inte lura eller vilseleda kunder när du marknadsför produkter.

Påståenden om produktens popularitet och tillgänglighet ska vara tydliga och korrekta. Exempel på taktik som kan vara bedräglig eller vilseledande om påståenden är inkorrekta eller felaktiga, inkludera följande marknadsföringstaktik:

 • begränsade lageraviseringar, till exempel "endast [x] artiklar kvar"
 • nedräkningar, till exempel "endast [x] timmar kvar"
 • fordringar på hur många som köpte en viss produkt, till exempel "[x] folk köpte den här produkten idag"

Produktprestanda, marknadsföring och prissättningskrav inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om du är en handlare som är belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller om du är en handlare som riktar dig till konsumenter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller europeiska lagar för dig. I dina utfästelser avseende produktprestanda, marknadsföring och prissättning måste du inkludera moms och importtullar i de slutliga priser som visas för produkter som säljs via din webbshop.

Om du erbjuder en rabatt eller prisreducering måste du tydligt ange det tidigare priset för produkten. Europeisk lagstiftning förbjuder också vilseledande eller aggressiva marknadsföringspåståenden. Läs mer om det europeiska direktivet för prissättningsindikering.

Granska tillämpliga konsumentskyddsregler, såsom följande riktlinjer, innan du säljer till konsumenter i Europa:

Återkallande av produkt

Du är skyldig att övervaka produktåterkallanden i alla jurisdiktioner där du bedriver verksamhet.

Om en produkt som du säljer eller har sålt tidigare återkallas måste du omedelbart ta bort produkter som återkallats från din webbutik.

Om det krävs enligt lag kan du behöva meddela kunder som köpte en återkallad produkt och ge dem råd om kommande steg.

Du kan hitta specifik information online om produkt-återkallanden, till exempel följande myndighetswebbplatser:

Resurser för konsumentskydd

Du kan hitta specifik information online om en jurisdiktions riktlinjer för kundmedvetenhet, till exempel följande resurser:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis