Frakt av farligt gods inom USA och internationellt

När du skickar farligt gods, även kallat farligt material eller hazmat, måste du följa de lagar och förordningar som kan tillämpliga för ditt företag. Lagar och förordningar beror på den region där du transporterar dina varor.

Du är skyldig att följa alla internationella, federala, statliga och lokala lagstiftningar i alla jurisdiktioner där dina produkter transporteras. Du måste känna till de lagar och förordningar som gäller för ditt företag. Om du bryter mot någon lagstiftning i någon jurisdiktion där du bedriver verksamhet, kan Shopify ta bort produkter från eller säga upp din webbutik.

Produktbehörighet

De flesta artiklar kan skickas utan vidare överväganden. Internationella, federala och statliga förordningar kan dock begränsa eller hindra dig från att transportera vissa varor. För att följa lokala lagar och transportörsbegränsningar måste du följa dessa regler.

Granska Reglerna för farligt material för att hitta information om hur farligt gods i USA:

 • klassificeras
 • dokumenteras och kommuniceras
 • hanteras
 • förbereds och förpackas
 • stuvas

Granska den Internationella civila flygorganisationen (ICAO) Tekniska anvisningar rörande säker transport av farligt gods med flyg för information om hur farligt gods skickas internationellt.

Frakt av begränsade eller förbjudna varor med hjälp av Shopify-tjänster

Du kan hitta specifik information om Shopify Shipping med DHL eller om leverans av produkter genom att använda appen för Shopifys distributionsnätverk (SFN), t.ex. följande resurser: * Begränsade artiklar och varor med DHL Express * SFN-produktbehörighet

Frakt av farligt gods inom USA och internationellt

Ett farligt gods är alla material som kan medföra en risk för hälsa, säkerhet och egendom när de transporteras.

Exempel på farligt gods är följande artiklar:

 • Trädgårdsprodukter såsom bensindrivna gräsklippare, skadedjursbekämpningsprodukter, drönare och andra batteridrivna produkter.
 • Badrumsprodukter såsom parfym, nagellack, deodorant i sprayform eller munvatten.
 • Garageprodukter såsom däckrengöringsmedel, butanbehållare eller sprayfärg.
 • Köksprodukter såsom ugnsrengöring, matsprayer, vaniljextrakt eller torr is.
 • Kontorsprodukter såsom bärbara datorer med litiumbatterier, skrivarpatroner och färgladdare eller laddare.

Om dessa produkter transporteras utan att vara korrekt klassificerade, märkta, dokumenterade, förpackade eller hanterade, kan dessa varor bli farliga under transporten. Statiska variationer, temperatur- eller tryckvariationer som kan leda till att varorna läcker, avger giftiga ångor, startar en brand eller exploderar om de inte hanteras korrekt.

Se till att du tillhandahåller lämplig utbildning till alla som arbetar med förpackning eller transport av farligt gods efter det att dina produkter har identifierats som en farligt gods.

Du kan hitta specifik utbildningsinformation online, t.ex. följande resurser:

Förberedelse av farligt gods för leverans inom USA och internationellt

 • Du kan få ett säkerhetsdatablad (SDS) från din tillverkare för att kontrollera avsnittet Transportinformation för information om transportrisker relaterade till den produkt du vill skicka.
 • Du kan använda SDS för att kontrollera om den produkt som du vill skicka är begränsad eller förbjuden för transport med lastbil, flyg, tåg eller båt.
 • Överväg följande när du paketerar produkten:
  • Följ eventuella förpackningsinstruktioner som identifierats av tillverkaren.
  • Välj lämplig förpackning beroende på typ, klass och mängd av farligt material som du skickar.
  • Fyll ut tomrum med lämpligt material som identifierats av tillverkaren.
  • Se till att du stänger förpackningen korrekt genom att följa tillverkarens förslutningsinstruktioner.
  • Inkludera korrekta markeringar och etiketter på förpackningen för att identifiera potentiella risker.
  • Tillhandahåll fullständig fraktdokumentation så att transportören vet vad du skickar.

Resurser

Du kan hitta specifik information om de märkningar och etiketter som krävs enligt reglerna för farligt material online, t.ex:

Du kan hitta information om farligt gods online, t.ex:

Du kan även hitta information om frakt av farligt gods med en specifik transportör, t.ex:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis