Levering af farligt gods i USA og internationalt

Når du sender farligt gods, også kaldet farlige materialer, skal du overholde den lovgivning og de regulativer, der kan være gældende for din virksomhed. Lovgivningen og regulativerne afhænger af det område, hvor du transporterer dine varer.

Du er forpligtet til at følge al international, føderal, statslig og lokal lovgivning i de retsområder, hvor dine produkter transporteres. Du skal have kendskab til den lovgivning og de regulativer, der er gældende for din virksomhed. Hvis du overtræder lovgivningen i et af de retsområder, hvor du driver virksomhed, kan Shopify vælge at fjerne produkter fra din webshop eller lukke den.

Produktets berettigelse

De fleste varer kan sendes uden yderligere overvejelser. Internationale, føderale og statslige regulativer kan dog begrænse eller forbyde transport af visse varer. For at overholde den lokale lovgivning og fragtfirmaets begrænsninger skal du følge disse regulativer.

Gennemgå Hazardous Materials Regulations for at få oplysninger om, hvordan farligt gods i USA:

 • klassificeres
 • dokumenteres og kommunikeres
 • håndteres
 • klargøres og pakkes
 • opbevares

Gennemgå International Civil Aviation Organization's (ICAOs) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air for at få mere at vide om, hvordan farligt gods sendes internationalt.

Levering af forbudte varer eller varer, der er underlagt restriktioner, ved hjælp af Shopifys tjenester

Du kan finde specifikke oplysninger om Shopify Shipping med DHL eller levering af produkter via Shopify Fulfillment Network (SFN), som f.eks. følgende ressourcer: : * Restricted items and commodities using DHL Express * SFN product eligibility

Levering af farligt gods i USA og internationalt

Farligt gods er alle substanser eller materialer, der kan udgøre en urimelig risiko i forhold til sundhed, sikkerhed og ejendom, når de transporteres.

Eksempler på farligt gods omfatter følgende varer:

 • Haveprodukter, som f.eks. plæneklippere til benzin, produkter til skadedyrsbekæmpelse, droner eller andre batteridrevne produkter.
 • Skønhedsprodukter, som f.eks. parfume, neglelak, deodoranter i sprayform eller mundskyl.
 • Bilprodukter, som f.eks. dækrengøring, butanbeholdere eller spraymaling.
 • Køkkenprodukter, som f.eks. ovnrens, madlavningssprays, vaniljeekstrakt eller tøris.
 • Kontorartikler, som f.eks. bærbare computere med lithiumbatteri, blækpatroner og lasertoner eller opladere.

Hvis disse produkter transporteres uden korrekt klassificering, mærkning, dokumentation, indpakning, eller hvis de håndteres forkert, kan disse varer blive farlige at transportere. Vibrationer, statisk elektricitet, temperatur og tryksvingninger kan medføre, at disse produkter lækker, danner giftige gasser, starter en brand eller eksploderer, hvis de ikke håndteres korrekt.

Når dine produkter er blevet identificeret som farligt gods, skal du sørge for at alle, der er involveret i pakning eller transport af farligt gods, får korrekt undervisning i dette.

Du kan finde specifikke oplysninger om undervisning online, som f.eks. følgende ressourcer:

Klargøring af farligt gods til afsendelse i USA og internationalt

 • Du kan få et sikkerhedsdatablad af producenten, hvor du kan se oplysninger omkring de transportrisici, der er relateret til det produkt, du vil sende. Disse oplysninger findes i afsnittet Transportoplysninger.
 • Du kan bruge dit sikkerhedsdatablad til at få oplysninger om, hvorvidt det produkt, du vil sende, har begrænsninger eller forbud i forbindelse med landevejs-, luft-, jernbane- eller søtransport.
 • Overvej følgende, når du pakker produktet:
  • Følg alle de pakkeinstruktioner, som producenten giver.
  • Vælg den mest relevante emballage, afhængigt af typen, klassen og antallet af de farlige materialer, du sender.
  • Udfyld eventuel overskydende plads med passende materialer i henhold til producentens vejledning.
  • Sørg for at lukke emballagen korrekt i henhold til producentens vejledning.
  • Inkluder de korrekte mærkninger på pakken for at identificere potentielle farer.
  • Udfyld alle leveringspapirerne, så fragtfirmaet ved, hvad du sender.

Ressourcer

Du kan finde specifikke oplysninger omkring de mærkninger, der er krævet i henhold til Hazardous Materials Regulations online, som f.eks.

Du kan finde oplysninger om farligt gods online, som f.eks.:

Du kan også finde oplysninger om levering af farligt gods med et specifikt fragtfirma, som f.eks.:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis